DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-3-11

ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ: ВІТЧИЗНЯНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ

Вікторія Самвелівна Амбарчян

Анотація


Мета дослідження полягає у порівнянні стандартів складання та подання фінансових звітів суб’єктами державного сектору України й США з метою впровадження зарубіжного досвіду розкриття фінансової інформації про діяльність державних органів у вітчизняну систему звітування розпорядників бюджетних коштів.

Для досягнення поставленої мети з-поміж загальнонаукових методів пізнання в процесі дослідження використано методи індукції, дедукції, аналогії, порівняння, історичний метод. Серед спеціальних економічних методів дослідження застосовано метод групування, табличний метод, графічний метод, метод інформаційно-логічного аналізу.

Результатом проведеного дослідження є ґрунтовний аналіз стандартів подання фінансової звітності суб’єктів державного сектору США, порівняння їх положень із вітчизняними стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі.

У результаті проведеного дослідження встановлено ключові відмінності в правилах подання фінансової звітності суб’єктами державного сектору України та США, визначено залежність структури і рівня публічності фінансових звітів від характеру політичної та економічної систем держави.

Ключові слова


фінансова звітність; суб’єкти державного сектору; НП(С)БОДС; децентралізація; розкриття інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Concept Statement № 1 of the Governmental Accounting Standards Board «Objectives of Financial Reporting» / Governmental Accounting Standards Series. – № 037. – May, 1987. – 42 pp.

Statement № 14 of the Governmental Accounting Standards Board «The financial Reporting Entity» / Governmental Accounting Standards Series. – № 076-B. – June, 1991. – 162 pp.

Statement № 34 of the Governmental Accounting Standards Board «Basic Financial Statements – and Management’s Discussion and Analysis – for State and Local Governments» / Governmental Accounting Standards Series. – № 171-A. – June, 1999. – 403 pp.

Statement № 38 of the Governmental Accounting Standards Board «Certain Financial Statement Note Disclosures» / Governmental Accounting Standards Series. – № 195-B. – June, 2001. – 64 pp.

Statement № 55 of the Governmental Accounting Standards Board «The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles for State and Local Governments» / Governmental Accounting Standards Series. – № 288-A. – March, 2009. – 15 pp.

Бюджетний кодекс України ; прийнято ВРУ 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» ; прийнято ВРУ від 13.01.2011 р. № 2939-VI.

Дорошенко О.О. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України і стан її реалізації на сучасному етапі / О.О. Дорошенко // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2012. – № 3. – C. 43–46.

Ловінська Л.Г. Світовий досвід запровадження міжнародних стандартів у бухгалтерському обліку державного сектору / Л.Г. Ловінська, Л.В. Гізатуліна // Фінанси України. – 2013. – № 6. – С. 76–87.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансових звітів» ; затв. наказом Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність» ; затв. наказом Міністерства фінансів України № 1629 від 24.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Порядок складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів ; затв. наказом Міністерства фінансів України № 44 від 24.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Свірко С.В. Модернізація бухгалтерського обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства / С.В. Свірко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5 (155). – С. 478–484.

Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 рр. ; затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р. № 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

Сушко Н. Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі / Н.Сушко, Л.Гізатуліна // Незалежний аудитор. – 2012. – № 6. – С. 56–57.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Вікторія Самвелівна Амбарчян

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.