УМОВИ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ольга Володимирівна Черниш, Анастасія Дмитрівна Пирожкова

Анотація


Розглянуто поняття «експортного потенціалу», підходи до його визначення та умови формування на підприємстві. Визначаються важелі, що будуть стимулювати розвиток експортного потенціалу на підприємстві. Зазначається необхідність покращання та підвищення вказаного для максимально перспективного виходу на зовнішній ринок, поява можливості конкурувати на міжнародних ринках. Наведено чотири науково-технічні підходи до визначення «експортного потенціалу», що розглядають його з точки зору чотирьох означень: структурного, каузального, функціонального та порівняльного. Запропонована характеристика факторів, що впливають на формування такого потенціалу на підприємстві. Доведено, що, незважаючи на зміни в середовищі, експортний потенціал залишається незмінним, а отже, необхідно створити його та підтримувати весь час на підприємстві для подальшого розвитку.


Ключові слова


експортний потенціал; експорт; системно-структурний підхід; ресурсний підхід; функціональний підхід; компаративний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Авксентієва І.В. Оцінка експортного потенціалу підприємства / І.В. Авксентієва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 55–57.

Бурлака О.О. Розробка системи напрямків розвитку експортного потенціалу України / О.О. Бурлака, Н.Я. Пітель // Збірник студентських наукових праць, присвячений 155-річчю з дня народження професора Левка Платоновича Симеренка. – 2010. – Ч. ІІ. – С. 73.

Піддубна Л.І. Експортний потенціал підприємства: сутність і системні імперативи формування та розвитку / Л.І. Піддубна // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 37. – С. 223–228.

Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М.Портер ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2010. – 715 с.

Сєрова Л.П. Управління експортним потенціалом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 / Л.П. Сєрова. – К., 2002. – 21 с.

Юхименко В.В. Експортний потенціал України / В.В. Юхименко // Політика і час. – 2001. – № 12. – С. 35–41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-162-165

Copyright (c) 2016 Ольга Володимирівна Черниш, Анастасія Дмитрівна Пирожкова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.