МІСЦЕ ЗАСТАВИ В СИСТЕМІ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Ірина Миколаївна Вигівська, Олена Яківна Левківська, Оксана Степанівна Грицак

Анотація


Проаналізовано механізм здійснення всіх видів застави (іпотека, заклад, застава цінних паперів, застава майнових прав, застава товарів в обороті або у переробці, податкова застава), визначено специфіку отримання/повернення предмета застави, особливості розрахунків між заставодавцем та заставодержателем. Окреслено об’єкти майна суб’єктів господарювання, що можуть бути предметами застави; ідентифіковано їх місце в системі об’єктів бухгалтерського обліку заставодавця та заставодержателя. Встановлено особливості балансового та позабалансового облікового відображення активів як предмета застави. Виділено дві групи операцій застави: операції з предметом застави щодо його отримання та передачі; господарські операції, пов’язані з виконанням умов договорів позики (кредиту) та застави. Отримані результати дослідження та наведені в статті пропозиції дозволяють під час подальших досліджень застави розробити організаційно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку відповідних операцій задля ефективного управління зобов’язаннями та фінансовими ресурсами, що забезпечені заставою.


Ключові слова


застава; операції застави; зобов’язання; забезпечення зобов’язання; бухгалтерський облік; заставодавець; заставодержатель

Повний текст:

PDF

Посилання


Данченко Т.В. Застава в системі запобіжних заходів у кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза»/ Т.В. Данченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 17 с.

Закон України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1576-12/page.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01.07.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/195215/page?text=%B3%EF%EE%F2%E5%EA%E0#w11.

Закон України «Про іпотеку» № 898-IV від 05.06.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/898-15.

Закон України «Про заставу» № 2654-XII від 02.10.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2654-12.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-III від 12.07.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2658-14?nreg=2658-14&find=1&text=%E7%E0%F1%F2%E0%E2&x=0&y=0#w11.

Закон України «Про приватизаційні папери» № 2173-XII від 06.03.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2173-12?nreg=2173-12&find=1&text= %E7%E0%F1%F2%E0%E2%E0&x=0&y=0#w11.

Демківський А.В. Вексельна справа : навч. посібник / А.В. Демківський. – К. : Либідь, 2003. – 336 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/16400116/ekonomika/ zastava_vekseliv#601.

Купівля–продаж майнових прав [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://investhelp.com.ua/content/kup%D1%96vlya-prodazh-mainovikh-prav.

Облікова ставка Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/ article?art_id=53647.

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2.

Ринок послуг ломбардів та фінансових компаній / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/rinok-fk.html.

Ринок кредитної кооперації / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/rinok-kreditnoi-kooperacii.html.

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-12-23

Copyright (c) 2016 Ірина Миколаївна Вигівська, Олена Яківна Левківська, Оксана Степанівна Грицак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.