DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-185-191

РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Євгенія Броніславівна Пономаренко, Надія Анатоліївна Вакарюк

Анотація


Стаття присвячена дослідженню основних проблем організації та реалізації бюджетного процесу країни на сучасному етапі.

Бюджетний процес є одним із головних важелів, що здатний реально забезпечувати управління економікою в умовах ринкової економіки. В Україні організаційна та управлінська структури бюджетного процесу є неефективними. Не дивлячись на свою більш ніж двадцятирічну історію, бюджетний процес України має низку невирішених проблем. Саме тому виникає необхідність глибокого теоретичного переосмислення та методологічного опрацювання підходів до бюджетного процесу. Вважаємо за доцільне з’ясувати основні проблеми, що виникають при організації та реалізації бюджетного процесу в Україні.

За результатами вивчення питання запропоновано комплекс рекомендацій, що здатні забезпечити ефективну реалізацію бюджетного процесу в Україні і вирішити низку проблемних питань.


Ключові слова


бюджет; бюджетний процес; видатки бюджету; доходи бюджету

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилевич В.Д. Державні фінанси : навч. посібник / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик ; за заг. ред. В.Д. Базилевича. – К. : АТІКА, 2002. – 368 с.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 714-VIII // Відомості Верховної Ради України від 06.10.2015 р.

Василик О.Д. Бюджетна система України : підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К. : ЦМЛ, 2002. – 544 с.

Ганущак Ю. Інженерія бюджетного процесу / Ю.Ганущак, Є.Жовтяк // Дзеркало тижня. – 2004. – № 6. – С. 14–16.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bakertilly.ua/news/id722.

Юрій С.І. Казначейська система : підручник / С.І. Юрій, В.І. Стоян, М.Й. Мац. – Тернопіль, 2012. – 394 с.

Кириленко О.П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монографія / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 288 с.

Кушинова Н.Г. Стратегічні напрями розвитку бюджетної системи України / Н.Г. Кушинова, Т.О. Гринь // Сталий розвиток економіки : Всеукр. наук.-виробн. журнал. – 2010. – № 1. – С. 160–163.

Лисяк Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку України : монографія / Л.В. Лисяк. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – 600 с.

Луніна І.О. Ризики державних фінансів України та шляхи їх мінімізації / І.О. Луніна // Фінанси України. – 2012. – № 2 (195). – С. 4–15.

Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави / І.О. Лютий // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 13–19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2009_12_4.pdf.

Піскунова О.В. Моделювання залежності обсягів бюджетних надходжень у регіоні від агрегованої податкової ставки (на прикладі Дніпропетровської області) / О.В. Піскунова, О.А. Рядно, А.А. Заікін // Вісн. Дніпропетров. держ. фін. акад. – 2008. – № 2. – С. 153–160.

Радіонов Ю.Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів / Ю.Д. Радіонов // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 47–55.

Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення : монографія / А.М. Соколовська. – К. : Знання-прес, 2004. – 454 с.

Старостенко Г.Г. Бюджетна система : навч. посібник / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Бумаков. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 240 с.

Степанова В.О. Основні шляхи та методи покриття дефіциту державного бюджету України в умовах подолання наслідків світової фінансової кризи / О.В. Степанова // Вісн. Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 3 (15). – С. 158–161.

Субботович Ю.Л. Бюджет у механізмі реалізації фінансової політики держави / Ю.Л. Субботович // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – 2007. – № 92. – С. 11–13.

Федосов В.М. Бюджетна система : підручник / В.М. Федосов, С.І. Юрій. – К. : Центр навч. л-ри ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 с.

Центр соціально-економічних досліджень: CASE Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.case-ukraine.com.ua/index.php.

Юрій С.І. Бюджетна система України / С.І. Юрій, Й.М. Бескид. – К. : НІОС, 2011. — 400 с.

Open BudgeT survey 2010: International Budget Partnership [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icps.com.ua/files/articles/60/52/Final%20English%20OBI%20Report.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Євгенія Броніславівна Пономаренко, Надія Анатоліївна Вакарюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.