DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-100-105

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ІНІЦІАТИВ У МЕХАНІЗМІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ В ОСВІТУ ПРАЦІВНИКІВ

Ірина Анатоліївна Войналович

Анотація


Визначено роль інструменту оподаткування у механізмі заохочення роботодавців до участі в освіті та професійній підготовці, що сприятиме нагромадженню людського капіталу та інноваційному розвитку економіки України. Досліджено міжнародний досвід використання податкових ініціатив для стимулювання інвестицій роботодавців в освіту та професійну підготовку працівників. Розглянуто різновиди податкових пільг: податкова знижка, вилучення, податковий кредит, зниження відсоткової ставки, відстрочка податку та особливості їх використання у європейських країнах. Під час дослідження виявлено переваги та недоліки впровадження податкових пільг, що мають бути враховані при визначенні перспектив їх використання у сфері професійного навчання і підготовки в Україні. Визначено, що підвищення дієвості інструменту оподаткування забезпечується поєднанням і використанням різних податкових пільг та економічних інструментів, які спрямовані на активізацію участі й роботодавців, й окремих осіб у навчанні впродовж життя.


Ключові слова


стимулювання роботодавців; інвестиції; освіта; професійне навчання та підготовка; податкові стимули; податкова пільга

Повний текст:

PDF

Посилання


Дрозач М. Розвиток професійного навчання кадрів на виробництві в контексті зарубіжного досвіду / М.Дрозач // Наука та інновації. – 2008. – № 3, Т. 4. – С. 88–94.

Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О.В. Захарова. – Донецьк : ДВНЗ ДонНТУ, 2010. – 378 с.

Ільїч Л.М. Державне регулювання професійної підготовки кадрів: світовий досвід / Л.М. Ільїч // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії : зб. наук. ст. ; під наук. ред. І.Л. Петрової. – К. : Таксон, 2007. – 200 с.

Петрова Т. Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців / Т.Петрова // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 26–34.

Праця України у 2014 році : статистичний збірник. – К. : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2015. – 280 с.

Рекомендації щодо сприяння стимулюванню заінтересованості роботодавців у підвищенні професійного рівня працівників / Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 564 від 3.12.2008 р. // Довідник кадровика. – 2009. – № 3. – С. 44–55.

Cedefop. Learning while working. Success stories on workplace learning in Europe. – Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. – VI. – 113 pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3060_en.pdf.

Cedefop. Using tax incentives to promote education and training. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009. – VI. – 117 pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cedefop.europa.eu/files/5180_en.pdf.

European Commission. Vocational education and training for better skills, growth and jobs: Accompanying the document. – Strasbourg : SWD, 2012. – 60 рр.

OECD. Education Policy Analysis 2004. – Paris : OECD Publications, 2005. – 142 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-policy-analysis-2004_epa-2004-en#page108.

Torres C. Taxes and Investment in Skills. OECD Taxation Working Papers / C.Torres. – Paris : OECD Publications, 2012. – № 13. – 85 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1787/5k92sn0qv5mp-en.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ірина Анатоліївна Войналович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.