МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ

Наталія Борисівна Проценко

Анотація


Досліджується механізм противитратного визначення рівня продуктивності праці в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку виробництва на промислових підприємствах. Противитратне визначення рівня продуктивності праці реалізується на основі визначення продуктивності живої, упредметненої та сукупної праці. Дослідження показали, що витрати живої праці в собівартості промислової продукції суттєво зменшуються з ростом рівня автоматизації виробництва в той час як витрати упредметненої праці зростають. У зв’язку з цим витратна концепція вимірювання продуктивності праці не дає об’єктивної оцінки, оскільки враховуються лише витрати живої праці. Розроблений противитратний механізм вимірювання продуктивності праці дає можливість одержати просту, економічно ефективну і спрямовану на достовірний результат систему вимірювання продуктивності. Для удосконалення системи управління продуктивністю праці на підприємстві розроблена регламентна система на основі сіткової матриці. Така система управління продуктивністю дає можливість забезпечити чіткий розподіл і спеціалізацію персоналу функціональних підрозділів підприємства.


Ключові слова


продуктивність живої, упредметненої і сукупної праці; витратний і противитратний механізми формування продуктивності; регламентна система управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Бабенко А.Г. Управление повышеним производительности труда / А.Г. Бабенко. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1996. – 270 с.

Волгин Н.А. Оплата труда: производство, социальная сфера, государственная служба: анализ проблемы, решения / Н.А. Волгин. – М. : Экзамен, 2003. – 224 с.

Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка: аспект эффективности : учеб.-метод. пособие / А.В. Калина. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : МАУП, 1997. – 300 с.

Концепция реформы организации оплаты труда // Праця і зарплата. – 1991.

О реформировании оплаты труда // Праця і зарплата. – 1997. – № 9.

Питерс Т. В поисках эффективного управления: опыт лучших компатий / Т.Питерс, Р.Уотерман. – М. : Прогрес, 1986. – 423 с.

Праця Укрїни 2005 : стат. збірник / відп. за випуск Н.В. Григорович. – К. : Державний комітет статистики України, 2006. – 352 с.

Реформа оплаты труда // Праця і зарплата. – 1995. – №4.

Кліяненко Б.Т. Досвід організації стимулювання персоналу у промисловості регіону / Б.Т. Кліяненко, І.А. Попова // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2007. – № 1 (107). – С. 186–192.

Грейсон Дж.К. мл. Американский менеджмент на пороге ХХІ века / Дж.К. мл. Грейсон, К.О‘Делл ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1991. – 319 с.

Мірошниченко І.С. Основні підходи до класифікації резервів росту продуктивності праці з різним типом виробництва / І.С. Мірошниченко // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 2 (12). – С. 110–115.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-153-161

Copyright (c) 2016 Наталія Борисівна Проценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.