АНАЛІЗ СТАНУ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ

Яна Володимирівна Буряк

Анотація


 

Стаття присвячена аналізу стану виконання державних цільових програм в Україні. Метою дослідження є визначення основних недоліків та проблемних аспектів під час виконання державних цільових програм, що заважають досягненню їх ефективності. Наведено статистичні дані показників ефективності від виконання програм, на підставі яких зроблені висновки про причини недосягнення, в більшості випадків, мети програм та, як наслідок, невиконання запланованих показників ефективності. На підставі проведеного аналізу автором зроблено висновки щодо загального стану виконання цільових програм в Україні. Наголошено на необхідності перегляду механізму фінансування програм шляхом об’єднання між собою ідентичних за завданнями програм. Автором надано пропозиції, що обґрунтовують необхідність розробки і реалізації формування науково-методичного підходу до оцінки ефективності цільових програм інноваційного розвитку України. Запропоновано альтернативні шляхи вирішення проблем неефективного виконання цільових програм в Україні. 


Ключові слова


державна цільова програма; ефективність; аналіз цільових програм; фінансування цільових програм

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України від 03.03.2005 № 2455 «Загальнодержавна програма "Питна вода України" на 2006–2020 роки».

Закон України від 24.05.2012 № 4836-VI «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року».

Закон України від 21.04.2011 № 3268-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року».

Закон України від 22.03.2001 № 2333-III «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів».

Закон України від 21.09.2000 № 1989-III «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки».

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.05.2011 № 444 «Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам».

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.01.2010 № 58 «Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам».

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.11.2010 № 1379 «Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам».

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.03.2012 № 411 «Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам».

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2014 № 63 «Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам».

Офіційний сайт Держфінінспекції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dkrs.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 1256 «Про затвердження комплексної програми протизсувних заходів на 2005–2014 роки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 № 977 «Про затвердження державної цільової програми "Ліси України" на 2010–2015 роки».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 813-р «Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2012 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування».


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-95-99

Copyright (c) 2016 Яна Володимирівна Буряк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.