№ 1(75) (2016)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

МІСЦЕ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський 3-17
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Сергій Федорович Легенчук 18-23
Комплаєнс – управління ризиками факторингового бізнесу: контрольні аспекти PDF (English)
Victoriya Kostyantynivna MAKAROVYCH 24-30
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Ольга Олексіївна Осадча 31-38
ОБ’ЄКТИ ЯКІСНОГО ПІДХОДУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Тетяна Федорівна Плахтій 39-48
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ PDF
Денис Едуардович Пономарьов 49-54
ТЕЗАУРУС БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ТА СЬОГОДЕННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КАЛЬКУЛЮВАННЯ» PDF
Світлана Володимирівна Свірко 55-65

ЕКОНОМІКА

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
В'ячеслав Анатолійович Вакалюк 66-69
МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Олена Григорівна Денисюк 70-77
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ ЖИТОМИРЩИНИ PDF
Ірина Миколаївна Ковалевська 78-85
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук 86-96
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Валентина Олександрівна Іваненко 97-103
КОНЦЕПЦІЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ PDF
Наталія Борисівна Проценко 104-112
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Василівна Саух 113-122
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Наталія Вікторівна Шандова 123-129
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Генефа Олександрівна Швиданенко, Ольга Анатоліївна Ніколайчук 130-135

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В ТЕОРІЇ ФІРМИ ДЖОНА КЕННЕТА ГЕЛБРЕЙТА PDF
Віталій Вікторович Бондарчук, Аліна Володимирівна Рабошук 136-141
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук 142-151
ЕМІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ: ЕКОНОМІКО-СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ БАЗИС PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська 152-164
МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
Ірина Ярославівна Софіщенко, Марія Олександрівна Руба 165-171

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

РАННІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ: ВІД ЕДВАРДА БЕЛЛАМІ ДО ФРЕНКА МАКНАМАРИ PDF
Олег Степанович Височан 172-177
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Вікторівна Кравчук, Дмитро Андрійович Курач, Тетяна Володимирівна Савченко 178-184
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ PDF
Олексій Володимирович Лисенок 185-190
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Євгеній Сергійович Подаков 191-196
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇН PDF
Леся Віталіївна Тірбах 197-202