№ 1(75) (2016)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

МІСЦЕ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ PDF
Сергій Федорович Легенчук
Комплаєнс – управління ризиками факторингового бізнесу: контрольні аспекти PDF (English)
Victoriya Kostyantynivna MAKAROVYCH
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Ольга Олексіївна Осадча
ОБ’ЄКТИ ЯКІСНОГО ПІДХОДУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Тетяна Федорівна Плахтій
ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ PDF
Денис Едуардович Пономарьов
ТЕЗАУРУС БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ТА СЬОГОДЕННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КАЛЬКУЛЮВАННЯ» PDF
Світлана Володимирівна Свірко

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
В'ячеслав Анатолійович Вакалюк
МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Олена Григорівна Денисюк
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ ЖИТОМИРЩИНИ PDF
Ірина Миколаївна Ковалевська
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ: КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук
МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Валентина Олександрівна Іваненко
КОНЦЕПЦІЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ PDF
Наталія Борисівна Проценко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Ірина Василівна Саух
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Наталія Вікторівна Шандова
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Генефа Олександрівна Швиданенко, Ольга Анатоліївна Ніколайчук

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

РАННІЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ: ВІД ЕДВАРДА БЕЛЛАМІ ДО ФРЕНКА МАКНАМАРИ PDF
Олег Степанович Височан
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ PDF
Ганна Вікторівна Кравчук, Дмитро Андрійович Курач, Тетяна Володимирівна Савченко
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ PDF
Олексій Володимирович Лисенок
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ PDF
Євгеній Сергійович Подаков
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇН PDF
Леся Віталіївна Тірбах

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В ТЕОРІЇ ФІРМИ ДЖОНА КЕННЕТА ГЕЛБРЕЙТА PDF
Віталій Вікторович Бондарчук, Аліна Володимирівна Рабошук
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ PDF
Валентина Віталіївна Ксендзук
ЕМІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ: ЕКОНОМІКО-СОЦІО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ БАЗИС PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська
МИТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВІДНОСИН З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF
Ірина Ярославівна Софіщенко, Марія Олександрівна Руба