Комплаєнс – управління ризиками факторингового бізнесу: контрольні аспекти

Автор(и)

  • Victoriya Kostyantynivna MAKAROVYCH Ужгородський національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-24-30

Ключові слова:

факторинг, факторингова компанія, комплаєнс, комплаєнс-ризики, комплаєнс-контроль, управління ризиками

Анотація

Невизначеність сучасних умов господарювання та недостатній рівень теоретичних напрацювань вітчизняних вчених у питаннях ризикованості факторингового бізнесу актуалізують дослідження щодо методики та техніки управління ризиками факторингових компаній. Розглянуто одну із новітніх для українського ринку технологій управління ризиками в факторинговому бізнесі – комплаєнс. Визначено, що комплаєнс є процесом управління ризиками, спрямованим на добровільну відповідність державному, міжнародному законодавству, а також нормам етики, прийнятим у сфері регульованих правовідносин, і традиціям ділового обігу з метою підтримки належних правил, і стандартів поведінки на ринку, а також закріплення іміджу факторингової компанії. При цьому під комплаєнс-ризиками варто розуміти ризики упущеної вигоди (прибуток) або збитків внаслідок виникнення конфліктів інтересів та невідповідності дій співробітників внутрішнім і зовнішнім нормативним документам. Акцентовано увагу на комплаєнс-контролі. Виділено три напрямки комплаєнс-контролю: інституційний комплаєнс-контроль, операційний комплаєнс-контроль та комплаєнс-контроль дотримання правил професійної етики ведення бізнесу, що є необхідністю для забезпечення ефективного управління ризиками факторингового бізнесу. Окреслено процес організації комплаєнс-контролю факторингового бізнесу шляхом розробки внутрішніх нормативних документів, комплаєнс-програми, створення підрозділу комплаєнс-контролю, моніторингу ризиків, що зумовлюють вибір суб’єктами управління факторинговою компанією методів управління ризиками їх бізнесу. Розробка нових й удосконалення існуючих форм організації процесу комплаєнс-контролю сприяє задоволенню інформаційних потреб користувачів та запитів служб факторингової компанії для управління ризиками. Наведені пропозиції створюють передумови до трансформації та удосконалення технології управління ризиками діяльності факторингових компаній.

Біографія автора

Victoriya Kostyantynivna MAKAROVYCH, Ужгородський національний університет

В.К. Макарович

Посилання

Voloshenko А.V. Compliance practice as preventive method of struggle with corruption / А.V. Voloshenko // Actual problems of economics. – 2014. – № 7. – Pр. 405–413.

Danilin О. Complex function in modern organization: creation, structuring and assessment / О.Danilin, Е.Pustovalova // Internal control within credit organization. – 2010. – № 3 (07) [Electronic source]. – Access : http://www.int-comp.org/attachments/Danilin-Pustovalova-Compliance-Function.pdf.

Zayema L.M. Organizational and methodical approaches to improvement of factoring instruments : abstract diss. ... cand. ec. sciences: 08.00.10 / L.М. Zayemа. – Stavropol, 2010. – 17 p.

Кerimov V.E. Risk management organizing on the base of «compliance control» system / V.E. Кerimov [Electronic source]. – Access : http://elibrary.ru/download/15370614.pdf.

Кlуmko Т.Y. Corporate compliance as the preventive measure of struggle against fraud / Т.Y. Кlymko, О.О. Мelnyk // Economics and Finance. – 2015. – № 6–7. – Pр. 20–27.

Коzhyna L.М. Descreasing risk of factoring operation fulfilment : diss. … cand. ec. sciences: 08.00.10 / L.М. Кozhyna. – Моscow, 2008. – 150 p.

Nekrasova Т.А. To the item of anticorruption complex organizing in commercial firms / Т.А. Nekrasova [Electronic source]. – Access : http://sdo.rea.ru/cde/conference/6/viewFiles.php.

About approval of methodical recommendations concerning improvement of corporate management in the banks of Ukraine : Постанова Правління Національного банку України від 28.03.2007 № 98 [Electronic source]. – Access : zakon.rada.gov.ua.

Тravish М.I. Methods of analysis of efficiency and reliability of factor operations : diss. … cand.. ec. Sciences : 08.00.13 / М.I. Тtavish. – Мoscow, 1997. – 144 p.

Haritonov М. Complience in Russia. Is it exotic or necessity? / М.Haritonov [Electronic source]. – Access : http://sdo.rea.ru/cde/conference/6/viewFiles.php.

Tsyutsyak А.L. Introduction of compliance control system into domestic system of independent financial control and audit / А.L. Tsyutsyak, І.L. Tsyutsyak // Scientific information bulletin «Economics». – 2011. – № 3. – Pр. 200–206.

Shanina А.N. Factoring business risk management in Russia : abstract diss. ... cand. ec. sciences : 08.00.10 / А.N. Shanina. – St.Petersburg, 2010. – 22 p.

Dimitris N. Chorafas Risk Accounting and Risk Management for Accountants / Dimitris N. Chorafas. – Butterworth-Heinemann, 2007. – 312 р.

Crouhy M. The Essentials of Risk Management / M.Crouhy, D.Galai, R.Mark. – McGraw-Hill Education, 2005. – 416 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-15

Як цитувати

MAKAROVYCH, V. K. (2016). Комплаєнс – управління ризиками факторингового бізнесу: контрольні аспекти. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(75), 24–30. https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-24-30

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ