ТЕЗАУРУС БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ТА СЬОГОДЕННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «КАЛЬКУЛЮВАННЯ»

Світлана Володимирівна Свірко

Анотація


Розглянуто питання термінології сучасного бухгалтерського обліку. За об’єкт дослідження обрано досить відоме та поширене поняття «калькулювання». Досліджено процес історичного формування та розвитку змістовного навантаження вказаної дефініції, різноаспектність поглядів до трактування та підходів щодо уживання його на практиці. Проведено аналіз таких підходів та визначено притаманну спільність щодо тавтологічності часто вживаного словосполучення «калькулювання собівартості». Задля вирішення вказаної проблеми обґрунтовано пропозицію щодо вживання словосполучення «калькулювання продукту діяльності (продукції, робіт, послуг)» (в контексті характеристики власне процесу калькулювання) та «калькулювання Х-ої собівартості» (в контексті механізму визначення певних видів собівартості, де Х – відповідний вид останньої), що забезпечить певну диференціацію змістовного наповнення поняття «калькулювання» в процесі його глибинного контекстного опрацювання. Зроблено висновки про важливість подальшої розбудови облікової терміносфери за сучасних умов розвитку людства та висловлені пропозиції щодо необхідності забезпечення системної співпраці вчених-мовознавців і обліковців з метою досягнення синергійного ефекту.

Ключові слова


поняття; тезаурус; бухгалтерський облік; калькулювання; собівартість; калькуляція; калькулювання собівартості; калькулювання продукту діяльност

Повний текст:

PDF

Посилання


Svirko, S.V. (1998), Oblik vytrat i kal'kuljuvannja poslug ustanov social'no-kul'turnogo kompleksu (na prykladi derzhavnyh vyshhyh navchal'nyh zakladiv): dіssertaion, Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj un-t, Kiev, 191 р.

Sopko, V. and Karjev, V. (2006), „Dejaki pytannja terminologii' ta klasyfikacii' zasobiv praci”, Buhgalters'kyj oblik i audyt, № 3, рр. 11–16.

„Grygoryj Adol'fovych Landau”, available at: http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83

Davydovych, I.Je. (2008), Upravlinnja vytratamy, Centr navch. literatury, Kiev, 320 р.

Herbert, L. (1972), The Enviroment in Govermental Accounting in the seventies, G.A.O. Review Fall.

Baxter, W.T. (1983), Accounting Roots and their Lingering Influence, Selected Papers From The Charles Waldo Haskins Accounting History Seminars, San Antonio.

Sokolov, Ja.V. (1996), Buhgaltersykj uchet: ot ystokov do nashyh dnej, Audyt, JuNYTY, Moskva, 638 р.

Palyj, V.F. (2004), „Razvіtіe metodologіі' upravlencheskogo ucheta”, Buhgalterskіj uchet, № 12, рр. 52–55.

Sadovs'ka, I.B. (2014), „Evoljucija kal'kuljacijnoi' buhgalterii'”, available at: http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17_18/evoljucija_kalkuljacij noji_bukhgalteriji/51-1-0-879

Butynec', F.F. (2001), Istorija buhgalters'kogo obliku, v 2 chastynah. Ch. II, 2-e vyd., dop. i pererob., PP «Ruta», Zhytomyr, 512 р.

Skrypnyk, M.I. „Rozvytok kal'kuljuvannja ta jogo znachennja v gospodars'komu procesi”, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/1894/1/21.pdf

Bojko, S.V. (2001), „Genezys kal'kuljacii'”, Naukovyj zhurnal «Visnyk Zhytomyrs'kogo inzhenernotehnologichnogo instytutu. Ekonomichni nauky», ZhITI, Zhytomyr, № 17. – рр. 22–27.

Ron'ony, K. (1893), „Sel'skohozjajstvennoe schetovodstvo”, Schetovodstvo. Zhurnal kommercheskyh y fynansovуh znanyj, № 22.

Kursel'-Senel', Zh.G. (1860), Rukovodstvo k teoretycheskomu y praktycheskomu yzuchenyju predpryjatyj promуshlennуh, torgovуh y zemledel'cheskyh, russkyj perevod Veshnjakova, V., SPb.

„Kogda v Rossyy nachal upotrebljat'sja termyn «kal'kuljacyja»?”, available at: http://accountology.ucoz.ru/blog/kogda_v_rossii_nachal_upotrebljatsja_termin_kalkuljacija/2014-05- 06-48

Gorelkyn, V.G. and Rashkovskyj, P.M. (1960), Buhgalterskyj uchet v promуshlennosty, , L'vov, available at: http://accountology.ucoz.ru/ index/raskhody/0-4634]

Palyj, V.F. (1987), Osnovу kal'kulyrovanyja, Fіnansу і statystyka, Moskva, 288 р.

Spravochnyk-slovar' buhgaltera (1995), razrab. avtor. kol. pod red. Red'ko, A.Ju., Drukar, Kiev, 178 р.

Bol'shoj buhgalterskіj slovar' (1999), pod. red. Azrіlіjana, A.N., Іnstіtut novoj еkonomіkі, Moskva, 574 р.

Kaverin, Ju.V. and Gura, N.O. (1999), Tlumachnyj slovnyk buhgalters'koi' ta audytors'koi' terminologii', Ukrai'ns'ka knyga, Kiev, 64 р.

Buhgalters'kyj slovnyk (2001), za red. prof. Butyncja, F.F., PP «Ruta», Zhytomyr, 224 р.

Zagorodnij, A.G., Voznjuk, G.L. and Partyn, G.O. (2002), Oblik i audyt: terminologichnyj slovnyk, Centr Jevropy, L'viv, 671 р.

Velykyj slovnyk buhgaltera (2005), uklad. Kuznjecov V., Myhajlenko O., 2-e vyd. pererob. i dop., Faktor, Kharkov, 532 р.

Gordijenko, K.D. (2007), Ekonomichnyj tlumachnyj slovnyk. Ponjatijna baza zakonodavstva Ukrai'ny u sferi ekonomiky, vyd. 2-e, pererob. i dop., KNT, Kiev, 360 р.

Osovs'ka, T.V., Jushkevych, O.O. and Zavads'kyj, J.S. (2007), Ekonomichnyj slovnyk, Kondor, Kiev, 358 р.

Medvedev, M.Ju. (2007), Buhgalterskyj slovar', TK Velby, Prospekt, Moskva, 488 р.

Skrypnyk, M.I. (2009), „Proces kal'kuljuvannja: vyznachennja ponjat'”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Vyp. 3 (15), vidp. red. d.e.n., prof. Butynec', F.F., ZhDTU, Zhytomyr, 376 р

Mazurkevych, N.V. and Bojko, S.V. (2001), „Problemy definicij kal'kuljacii' ta kal'kuljuvannja”, Visnyk ZITI, Ekonomichni nauky, ZІTI, Zhytomyr, № 18, рр. 58–64.

Bojko, S.V. (2005), Kal'kulyrovanye: modelyrovanye organyzacyy y metodyk, ChP «Ruta», Zhytomyr, рр. 150–182.

Symonenko, L. (2001), „Ukrai'ns'ka naukova terminologija: stan ta perspektyvy rozvytku”, Ukrai'ns'ka terminologija i suchasnist', vidp. red. Symonenko, L.O., NAN Ukrai'ny, Kyi'vs'kyj nac. ekon. un-t., In-t ukr. movy, Kiev, Vyp. IV, рр. 3–8.

Svirko, S.V. (2001), „Dejaki pytannja suchasnoi' ukrai'ns'koi' ekonomichnoi' terminologii'„, Problemy formuvannja rynkovoi' ekonomiky, Vyp. 9, KNEU, Kiev, рр. 463–473.

Kuz'mins'kyj, Ju.A. and Svirko, S.V. (2012), „Stan ta problemy naukovyh doslidzhen' za special'nistju «Buhgalters'kіі' oblik, analiz ta audyt»”, Nezalezhnyj audytor, Vyp. 1 (3), рр. 1–5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Свірко С.В. Облік витрат і калькулювання послуг установ соціально-культурного комплексу (на прикладі державних вищих навчальних закладів) : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Свірко Світлана Володимирівна ; Київський національний економічний ун-т. – К., 1998. – 191 c.

2. Сопко В. Деякі питання термінології та класифікації засобів праці / В.Сопко, В.Карєв // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 3. – С. 11–16.

3. Григорий Адольфович Ландау [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83.

4. Давидович І.Є. Управління витратами : навч. посібник / І.Є. Давидович. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 320 с.

5. Herbert L. The Enviroment in Govermental Accounting in the seventies / L.Herbert // G.A.O. Review Fall, 1972.

6. Baxter W.T. Accounting Roots and their Lingering Influence / W.T. Baxter // Selected Papers From The Charles Waldo Haskins Accounting History Seminars. – San Antonio, 1983.

7. Соколов Я.В. Бухгалтерсикй учет: от истоков до наших дней : учеб. пособие для вузов / Я.В. Соколов. – М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

8. Палий В.Ф. Развитие методологии управленческого учета / В.Ф. Палий // Бухгалтерский учет. – 2004. – № 12. – С. 52–55.

9. Садовська І.Б. Еволюція калькуляційної бухгалтерії / І.Б. Садовська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17_18/evoljucija_kalkuljacij noji_bukhgalteriji/51-1-0-879.

10. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку. В 2-х частинах. Ч. ІІ : навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад. спец. 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. І перерроб. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 512 с.

11. Скрипник М.І. Розвиток калькулювання та його значення в господарському процесі / М.І. Скрипник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/1894/1/21.pdf.

12. Бойко С.В. Генезис калькуляції / С.В. Бойко // Вісник Житомирського ІТІ / Економічні науки : наук. журнал. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – № 17. – С. 22–27.

13. Роньони К. Сельскохозяйственное счетоводство / К.Роньони // Счетоводство : журнал коммерческих и финансовых знаний. – 1893. – № 22.

14. Курсель-Сенель Ж.Г. Руководство к теоретическому и практическому изучению предприятий промышленных, торговых и земледельческих / Ж.Г. Курсель-Сенель ; перевод на русский В.Вешнякова. – СПб., 1860.

15. Когда в России начал употребляться термин «калькуляция»? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://accountology.ucoz.ru/blog/kogda_v_rossii_nachal_upotrebljatsja_termin_kalkuljacija/2014-05- 06-48.

16. Горелкин В.Г. Бухгалтерский учет в промышленности : наглядное пособие для студентов / В.Г. Горелкин, П.М. Рашковский. – Л., 1960 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://accountology.ucoz.ru/ index/raskhody/0-4634].

17. Палий В.Ф. Основы калькулирования / В.Ф. Палий. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 288 с.

18. Справочник-словарь бухгалтера / разраб. автор. кол. под ред. А.Ю. Редько. – К. : Друкар, 1995. – 178 с.

19. Большой бухгалтерский словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

20. Каверін Ю.В. Тлумачний словник бухгалтерської та аудиторської термінології / Ю.В. Каверін, Н.О. Гура. – К. : Українська книга, 1999. – 64 с.

21. Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 224 с.

22. Загородній А.Г. Облік і аудит : термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Л. : Центр Європи, 2002. – 671 с.

23. Великий словник бухгалтера / уклад. В.Кузнєцов, О.Михайленко. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2005. – 532 с.

24. Гордієнко К.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / К.Д. Гордієнко. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНТ, 2007. – 360 с.

25. Осовська Т.В. Економічний словник / Т.В. Осовська, О.О. Юшкевич, Й.С. Завадський. – К. : Кондор, 2007. – 358 с.

26. Медведев М.Ю. Бухгалтерский словарь / М.Ю. Медведев. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2007. – 488 с.

27. Скрипник М.І. Процес калькулювання: визначення понять / М.І. Скрипник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнар. зб. наук. пр. / Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз ; відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – Вип. 3 (15). – 376 с.

28. Мазуркевич Н.В. Проблеми дефініцій калькуляції та калькулювання / Н.В. Мазуркевич, С.В. Бойко // Вісник ЖІТІ / Економічні науки : наук. журнал. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – № 18. – С. 58–64.

29. Бойко С.В. Калькулирование: моделирование организации и методик : монография / С.В. Бойко // Очерки по бухгалтерському учету и контролю. Результаты исследований проблем бухгалтерського учета и контроля Житомирской научной школы. – Житомир : ЧП «Рута», 2005. – С. 150–182.

30. Симоненко Л. Українська наукова термінологія: стан та перспективи розвитку / Л.Симоненко // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. пр. / НАН України, Київський нац. екон. ун-т., Ін-т укр. мови. ; відп. ред. Л.О. Симоненко. – К. : КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – 2001 . – С. 3–8.

31. Свірко С.В. Деякі питання сучасної української економічної термінології / С.В. Свірко // Проблеми формування ринкової економіки : зб. наук. пр.– К. : КНЕУ, 2001. – Вип. 9. – С. 463– 473.

32. Кузьмінський Ю.А. Стан та проблеми наукових досліджень за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Ю.А. Кузьмінський, С.В. Свірко // Незалежний аудитор : Науково-практ. вид. – 2012. – Вип. 1 (3). – С. 1–5.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-55-65

Copyright (c) 2016 Світлана Володимирівна Свірко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.