DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-130-135

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Генефа Олександрівна Швиданенко, Ольга Анатоліївна Ніколайчук

Анотація


У сучасних економічних умовах зростає роль інноваційної творчої діяльності підприємств. У цих умовах одним з дієвих інструментів щодо прискорення інтелектуалізації є мотиваційний механізм. Обґрунтовано роль стимулювання творчої праці персоналу на підприємствах. Визначено основні завдання для прискорення інтелектуалізації та розвитку інноваційної активності персоналу на сучасних вітчизняних підприємствах. Запропоновано структуру мотиваційного механізму управління інтелектуалізацією діяльності підприємств, що складається з таких елементів: мотивації щодо підвищення рівня освіти та кваліфікації, інноваційної та творчої активності, конкурентоспроможності продукції, якості відносин з партнерами та клієнтами, продуктивності праці. Обґрунтовано напрями удосконалення мотивації на підприємствах за окремими складовими. Запропоновані розробки дозволяють скоригувати систему матеріального та морального стимулювання працівників на підприємствах, змоделювати умови для активізації творчих здібностей персоналу.

Ключові слова


творча праця; мотивація; інноваційна діяльність; інтелектуалізація діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanyuk, I.A. and Vorotilova, O.A. (2013), „Motivatsionnaya osnova vosproizvodstva intellektual'nogo kapitala”, Biznes. Obrazovanie. Pravo, Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa, № 3 (24), рр. 89–92.

„Izobretatel'stvo – dvigatel' progressa”, available at: http://fryazino.bezformata.ru/listnews/izobretatelstvo-dvigatel-progressa/486631

Inozemtsev, V.L. (2003), Na rubezhe epokh. Ekonomicheskie tendentsii i ikh neekonomicheskie sledstviya, ZAO «Ekonomika», Moskva, 776 р.

Karpun', I.N. (2008), „Motyvacija i stymuljuvannja innovacijnoi' dijal'nosti pidpryjemstva”, Problemy ekonomiky ta upravlinnja, № 628, рр. 529–533.

Marchenko, O.S. (2010), Motyvacija intelektual'noi' praci jak skladova systemy upravlinnja znannjamy, available at: www.kpi.kharkov.ua/archive/Naukova_periodyka/ vestnik/Tehnichnyj progres ta efektyvnist' vyrobnyctva/2010/58/NTU_XPI_ 58_2010_9.pdf

Nikolajchuk, O.A. (2013), „Vrahuvannja motyvacijnyh aspektiv pry pobudovi strategii' upravlinnja intelektual'nym kapitalom na girnycho-zbagachuval'nyh pidpryjemstvah Kryvbasu”, Aktual'ni problemy i progresyvni naprjamky upravlinnja ekonomichnym rozvytkom vitchyznjanyh pidpryjemstv, мaterialy II Vseukrai'ns'koi' naukovo-praktychnoi' konferencii', kvitnja 23–24, 2013 r., KEI KNU, Kryvyj Rig, Ch. 1, рр. 299–305.

Pasjeka, S.R. (2011), „Zajnjatist' v intelektual'nij sferi: problemy motyvacii'”, Naukovyj visnyk Poltavs'kogo universytetu ekonomiky i torgivli, № 6 (51), Ch. 1, рр. 282–286.

Petrova, I.L. (2009), „Osoblyvosti stymuljuvannja innovacijnoi' dijal'nosti”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi' vlasnosti, Vega-Prynt, Mariupol', рр. 139–142.

Semykina, M.V. (2008), „Intelektual'nyj kapital: motyvacijni osnovy rozvytku”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi' vlasnosti, PDTU, Mariupol', рр. 70–73.

Tkachenko, O.A., Udoskonalennja systemy motyvacii' praci v umovah innovacijnogo rozvytku ekonomiky, available at: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/ 6789/2810/1/satty_tkachenko%28monoqr.%29.pdf

Fedulova, L.I. (2009), Ekonomika znan', Kyev, 600 р.

Chuhno, A. (2004), „Aktual'nуe problemу strategyy еkonomycheskogo y socyal'nogo razvytyja na sovremennom еtape”, Еkonomyka Ukraynу, № 5, рр. 20.

Еkonomyka y socyologyja truda (2013), pod red. Kybanova, A.Ja. Ynfra-M, Moskva, 584 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Иванюк И.А. Мотивационная основа воспроизводства интеллектуального капитала / И.А. Иванюк, О.А. Воротилова // Бизнес. Образование. Право : Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2013. – № 3 (24). – С. 89–92.

2. Изобретательство – двигатель прогресса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fryazino.bezformata.ru/listnews/izobretatelstvo-dvigatel-progressa/486631.

3. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их неэкономические следствия / В.Л. Иноземцев. – М. : ЗАО «Экономика», 2003. – 776 с.

4. Карпунь І.Н. Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства / І.Н. Карпунь // Проблеми економіки та управління. – 2008. – № 628. – С. 529–533.

5. Марченко О.С. Мотивація інтелектуальної праці як складова системи управління знаннями / О.С. Марченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Технічний прогрес та ефективність виробництва/2010/58/NTU_XPI_ 58_2010_9.pdf.

6. Ніколайчук О.А. Врахування мотиваційних аспектів при побудові стратегії управління інтелектуальним капіталом на гірничо-збагачувальних підприємствах Кривбасу / О.А. Ніколайчук // Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств : матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ. конф. (Кривий Ріг, 23–24 квітня 2013 р.). – Кривий Ріг : КЕІ КНУ, 2013. – Ч. 1. – С. 299–305.

7. Пасєка С.Р. Зайнятість в інтелектуальній сфері: проблеми мотивації / С.Р. Пасєка // Наук. віс. Полтав. ун-ту екон. і торг. – 2011. – № 6 (51), Ч. 1. – С. 282–286.

8. Петрова І.Л. Особливості стимулювання інноваційної діяльності / І.Л. Петрова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. – Маріуполь : Вега- Принт, 2009. – C. 139–142.

9. Семикіна М.В. Інтелектуальний капітал: мотиваційні основи розвитку / М.В. Семикіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. – Маріуполь : ПДТУ, 2008. – С. 70–73.

10. Ткаченко О.А. Удосконалення системи мотивації праці в умовах інноваційного розвитку економіки / О.А. Ткаченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2810/1/satty_tkachenko%28monoqr.%29.pdf.

11. Федулова Л.І. Економіка знань : підручник / Л.І. Федулова. – К., 2009. – 600 с.

12. Чухно А. Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития на современном этапе / А.Чухно // Экономика Украины. – 2004. – № 5. – С. 20.

13. Экономика и социология труда : учебник / под ред. А.Я. Кибанова. – М. : Инфра-М, 2013. – 584 с.

Copyright (c) 2016 Генефа Олександрівна Швиданенко, Ольга Анатоліївна Ніколайчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.