ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Ольга Олексіївна Осадча Національний університет водного господарства та природокористування, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-31-38

Ключові слова:

соціальний капітал, інтегрована звітність, фінансовий результат, сталий розвиток, соціальні мережі, суб’єкт господарської діяльності

Анотація

На етапах впровадження інтегрованої звітності соціальний капітал відіграє важливу роль у формуванні прибутку суб’єкта господарської діяльності. Мета дослідження полягає у вивченні проблемних аспектів обліково-аналітичного забезпечення соціального капіталу в умовах сталого розвитку, що передбачає вивчення понять «соціальний капітал» і «соціальні мережі» як економічних категорій та об’єктів обліку, визначення функцій соціального капіталу в структурі капіталу суб’єкта господарювання, виокремлення особливостей оцінювання соціального капіталу. Для досягнення поставленої мети з-поміж загальнонаукових та спеціальних методів пізнання в процесі дослідження використано методи індукції, дедукції, аналогії, порівняння, а також історичний метод, метод системного підходу до оцінювання економічних явищ, метод групування даних, процесний підхід. Окреслено завдання бухгалтерського обліку в умовах сталого соціально-економіко- екологічного розвитку. Розкрито сутність поняття «соціальний капітал», його значення при формуванні інтегрованої звітності підприємства та характеристику елементів. Проаналізовано проблемні питання оцінювання соціального капіталу, розглянуто можливі шляхи їх вирішення. Обґрунтовано необхідність впровадження нових об’єктів обліку та підходів до організації облікової роботи.

Біографія автора

Ольга Олексіївна Осадча, Національний університет водного господарства та природокористування

O.A. Osadcha

Посилання

Davidyuk, T.V. (2010), „Zmіna kontseptsії bukhgalters'kogo oblіku pіd vplivom dii' postіndustrіal'noі' ekonomіki”, Vіsnik ZhDTU : Ekonomіchnі nauki, № 2 (52), рр. 20–22.

Lozhnikov, I.N. (2011), „Vazhneyshie tendentsii razvitiya bukhgalters'kogo ucheta”, Vestnik bukhgaltera Moskovskogo regiona, Vуp. 1, available at: www.ipbmr.ru/ page=vestnik_2011_1_lozhnikov2

Lokhanova, N.O. (2012), Іntegratsіynі protsesi v oblіku v umovakh іnstitutsіonal'nikh peretvoren', Grіn' D.S., Kherson, 400 р.

Matyushchenko, S.S. (2014), „Intellektual'nyy kapital v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh: znachenie, struktura, uchet i otsenka”, Bіznes Іnform, № 11, рр. 318–322.

Khaykin, M.M. and Krutik, A.B. (2014), „Sotsial'nyy kapital i sotsial'nye seti”, Vestnik YuUrGU, Ekonomika i menedzhment, № 1, Vol. 8, рр. 85–92.

Bourdieu, P. (1986), „The forms of capital”, Handbook of theory and research for sociology of Education, еd. by Richardson, J., Greenwood Press, New York, available at: http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Bourdieu-Forms-of-Capital.pdf

Friedrich, P. (2015), „Determining Social Capital by Social Accounting”, Institute of Economic Research Working Papers. The paper submitted to VIII th International conference on applied economics contemporary issues in economy under the title Market or government?, № 1.

Gleeson-White, J. (2013), „How a Potter Took Accounting Into the Industrial Age”, available at: www.bloomberg.com/news/2013-04-18/how-a-potter-took-accounting-into-the-industrial-age.html

Edvinsson, L. аnd Michael, S. Malone (1997), Intellectual capital: realizing your company true value by finding its hidden roots, HarperCollins Publishers, Inc., USA, N. Y., 225 p.

International Integrated Reporting Framework, available at: http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework

OECD Insights. Human Capital: How what you know shapes your life (2007), 147 p., available at: www.oecd.org/insights/humancapitalhowwhatyouknowshapesyourli e.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-15

Як цитувати

Осадча, О. О. (2016). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(75), 31–38. https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-31-38

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ