КОНЦЕПЦІЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ

Наталія Борисівна Проценко

Анотація


Мета дослідження полягає у висвітленні змісту та специфіки концепції ринкового механізму управління продуктивністю праці на промислових підприємствах, а також в обґрунтуванні функціональної залежності матеріального стимулювання виробничого персоналу від рівня продуктивності праці. Розроблена схема визначення додаткової заробітної плати виробничого персоналу залежно від зростання прибутку. Встановлена кількісна залежність зростання прибутку та грошової винагороди виробничого персоналу від продуктивності праці. В результаті дослідження визначено діапазон можливого підвищення матеріального стимулювання виробничого персоналу підприємства залежить від росту рівня продуктивності праці. Визначена залежність рівня продуктивності праці виробничого персоналу від розміру матеріального стимулювання. Встановлена зміна індексу заробітної плати від зміни індексу продуктивності праці виробничого персоналу підприємства. Розмір матеріального заохочення за підвищення індивідуальних показників рівня продуктивності праці рекомендується не обмежувати і визначати пропорційно коефіцієнту інтенсивності праці.

Ключові слова


продуктивність праці; ринковий механізм управління; грошова винагорода; коефіцієнт інтенсивності праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Babenko, A.G. (2006), Upravlenie povysheniem proizvoditel'nosti truda, IEPNAN Ukrainy, Donetsk, 270 р.

Volchin, N.A. (2013), Oplata truda: proizvodstvo, sotsial'naya sfera, gosudarstvennaya sluzhba: analiz, problemy, resheniya, Izdatel'stvo «Ekzamen», Moskva, 224 р.

Kalina, A.V. (2007), Organizatsiya i oplata truda v usloviyakh rynka: aspekt effektivnosti, MAUP, Kiev, 300 р.

«Kontseptsiya reformy organizatsii oplaty truda» (1991), Pratsya і zarplata.

«O reformirovanii' oplaty truda» (2007), Pratsya і zarplata, № 9.

Piters, T.V. and Uotermen, R. (2006), V poiskakh effektivnogo upravleniya: opyt luchshikh kompaniy, Progress, Moskva, 423 р.

Pracja Ukrai'ny 2005 (2006), vidp. za vypusk Grygorovych, N.V., Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny, Kiev, 352 р.

«Reforma oplatу truda» (2009), Pracja i zarplata, № 4.

Trud v mire: trudovye dokhody v razvitie kapitalisticheskikh stranakh (2011), Moskva.

N'yustrom, Dzh.V. and Devich, K. (2012), Organizatsionnoe povedenie, Piter, Sankt-Peterburg, 448 р


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабенко А.Г. Управление повышением производительности труда / А.Г. Бабенко. – Донецк : ИЭПНАН Украины, 2006. – 270 с.

2. Волчин Н.А. Оплата труда: производство, социальная сфера, государственная служба: анализ, проблемы, решения / Н.А. Волчин. – М. : Экзамен, 2013. – 224 с.

3. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка: аспект эффективности : учеб.-метод. пособие / А.В. Калина. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : МАУП, 2007. – 300 с.

4. Концепция реформы организации оплаты труда // Праця і зарплата. – 1991.

5. О реформировании оплаты труда // Праця і зарплата – 2007. – № 9.

6. Питерс Т. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний / Т.Питерс, Р.Уотермен. – М. : Прогресс, 2006. – 423 с.

7. Праця України 2005 : стат. Зб. / відп. за випуск Н.В. Григорович. – К. : Державний комітет статистики України, 2006. – 352 с.

8. Реформа оплаты труда // Праця і зарплата. – 2009. – № 4.

9. Труд в мире: трудовые доходы в развитых капиталистических странах. – М., 2011.

10. Ньюстром Дж.В. Организационное поведение / Дж.В. Ньюстром, К.Дэвич. – СПб : Питер, 2012. – 448 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-104-112

Copyright (c) 2016 Наталія Борисівна Проценко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.