ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

Денис Едуардович Пономарьов

Анотація


У сучасних умовах ведення господарської діяльності дуже актуальним для підприємств будь-якого масштабу постає питання про забезпечення його фінансової стійкості. Дана стаття присвячена дослідженню інструментарію прогнозування та його значенню в українських реаліях для формування стійкого фінансового розвитку підприємства. Розглядаються функції та методи прогнозування, головні етапи дослідження та аналізу прогнозних значень. Таким чином, наведено рекомендації щодо розробки прогнозів фінансових показників. Такі прогнози дають можливість сучасним українським підприємствам передбачати свій фінансовий стан наперед, розробити відповідний план дій згідно з кожною потенційною ситуацією в майбутньому, проаналізувати виникнення можливих загроз з боку як зовнішньоекономічного середовища, так і внутрішнього середовища компанії. Завчасний аналіз та прогноз показників фінансового стану при правильному його складанні дозволяє мінімізувати вплив несприятливих чинників, а в деяких випадках – взагалі уникнути їх.

Ключові слова


прогнозування; фінансові показники; стійкий фінансовий розвиток; фінансове прогнозування; прогнозування фінансового стану

Повний текст:

PDF

Посилання


Korkuna, D.M. (2008), „Finansove prognozuvannja jak osnova finansovyh planiv pidpryjemstva”, Visnyk nacional'nogo universytetu L'vivs'ka Politehnika, № 628, рр. 539–545.

Jerina, A.M. (2001), Statystychne modeljuvannja ta prognozuvannja, KNEU, Kiev, 170 р.

Zemytan, G. Metodу prognozyrovanyja fynansovogo sostojanyja organyzacyy, available at: www.iteam.ru/publications/finances/section_29/article_408

Breslav, E. (2006), Fynansovoe prognozyrovanye, Nevynnomуssk, 221 р., available at: www.cfin.ru/management/strategy/finance_forecasting.shtml

Tyhonov, Е.E. (2006), Metodу prognozyrovanyja v uslovyjah rуnka, Nevynnomуssk, 221 р.

Bobyr', O.I. and Bovsunovs'kyj, M.R. (2008), Prognozuvannja finansovogo stanu pidpryjemstva, available at: www.rusnauka.com/23_SND_2008/Economics/27132.doc.htm

Cmoc', O.I. (2011), „Prognozuvannja finansovogo stanu pidpryjemstva za dopomogoju shtuchnyh nejronnyh merezh”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vyp. 21.9, рр. 347–352.

Shershn'ova, Z.Je. (2004), Strategichne upravlinnja, 2-ge vyd., pererob. i dop., KNEU, Kiev, 699 р.

Brighem, Je. (1997), Osnovy finansovogo menedzhmentu, per. z angl., Molod', Kiev, 1002 р.

Suharev, P.N. (2008), Strategichnyj analiz, Veber (Donec'ka filija), Donec'k, 244 р.

Pavlova, I.V. (2010), „Prognozuvannja finansovyh pokaznykiv jak element planuvannja rozvytku dijal'nosti pidpryjemstva”, Zbirka naukovyh prac' «Logistyka», № 690, рр. 752–755.

Dreval', O.Ju. (2008), Planuvannja dijal'nosti pidpryjemstva, ukladach Dreval', O.Ju., SumDU, Sumy, 146 р.

Van Horn, Dzh.K. (1996), Osnovу upravlenyja fynansamy, per. s angl., gl. red. seryy Sokolov, Ja.V., Fynansу і statystyka, Moskva, рр. 200–205.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Коркуна Д.М. Фінансове прогнозування як основа фінансових планів підприємства / Д.М. Коркуна // Віс. нац. ун-ту «Львівська Політехніка». – 2008. — № 628. – С. 539–545.

2. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник / А.М.Єріна. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с.

3. Земитан Г. Методы прогнозирования финансового состояния организации / Г.Земитан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iteam.ru/publications/finances/section_29/article_408.

4. Бреслав Е. Финансовое прогнозирование : учеб. пособие / Е.Бреслав. – Невинномысск, 2006. – 221 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cfin.ru/management/strategy/finance_forecasting.shtml.

5. Тихонов Э.Е. Методы прогнозирования в условиях рынка : учеб. пособие / Э.Е. Тихонов. – Невинномысск, 2006. – 221 с.

6. Бобирь О.І. Прогнозування фінансового стану підприємства / О.І. Бобирь, М.Р. Бовсуновський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Economics/27132.doc.htm.

7. Цмоць О.І. Прогнозування фінансового стану підприємства за допомогою штучних нейронних мереж / О.І. Цмоць // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 347–352.

8. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2004. — 699 с.

9. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є.Брігхем ; пер. з англ. – К. : Молодь, 1997. – 1002 с.

10. Сухарев П.Н. Стратегічний аналіз : навч. посібник / П.Н. Сухарев // Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2008. – 244 с.

11. Павлова І.В. Прогнозування фінансових показників як елемент планування розвитку діяльності підприємства / І.В. Павлова // Логістика : зб. наук. пр. – 2010. – № 690. – С. 752–755.

12. Древаль О.Ю. Планування діяльності підприємства : конспект лекцій / О.Ю. Древаль ; укладач О.Ю. Древаль. – Суми : СумДУ, 2008. – 146 с.

13. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами / Дж.К. Ван Хорн ; пер. с англ. ; гл. ред. серии Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – С. 200–205

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-49-54

Copyright (c) 2016 Денис Едуардович Пономарьов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.