ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ ЖИТОМИРЩИНИ

Ірина Миколаївна Ковалевська

Анотація


Розглядається сутність, класифікація і методи оцінки екологічної безпеки довкілля, а також стан екологічної небезпеки Житомирської області і вірогідність негативних наслідків впливу різних небезпек на навколишнє природне середовище на основі графічного методу дослідження. Оцінка здійснюється за системою методів і способів вимірювання параметрів навколишнього середовища. З цією метою розглянуто фактори формування стану небезпеки та систему показників, що характеризує всі природно-екологічні явища і процеси геоекологічної небезпеки, природно-екологічних умов, екологічного стану. Окреме значення для вивчення феномена безпеки має класифікація безпеки. Передусім правомірно розрізняти форми (системи) безпеки по відношенню до сил і процесів природного, соціального й технічного характеру. Їх можна визначити як системи геобіофізичної, соціальної та технічної безпеки.

Ключові слова


екологічна безпека; екологічна небезпека; оцінка стану екологічної безпеки; система екологічних показників; процеси геоекологічної небезпеки

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezpeka regioniv Ukrai'ny i strategija i'i' garantuvannja (2008), red. Danylyshyn, B.M., Naukova dumka, Kyi'v, 391 р.

Danylyshyn, B.M., Kovtun V.V. and Stepanenko, A.B. (2004), Naukovi osnovy prognozuvannja pryrodno-tehnogennoi' (ekologichnoi') bezpeky, Leks Dim, Kyi'v, 552 р.

Doroguntsov, S.І., Ral'chuk, O.M. and Fedorishcheva, A.M. (2004) „Bezpeka rozvitku і bezpeka stabіl'nostі − vіdpovіd' na vyklyky globalіzatsіi'”, Rada po vyvchenniu produktivnykh sil Ukrai'ny HAH Ukraїny, Tovaristvo «Znannya» Ukrai'ni, Kiev, 39 р.

Sytnyk, G.P. (2004), Derzhavne upravlіnnya natsіonal'noyu bezpekoyu Ukrai'ni, Nats. akad. derzh. upr. pri Prezidentovі Ukrai'ni, Kyi'v, 407 р.

Chukhray, N.І. (2010), „Problemi zabezpechennya naukovo-tekhnologіchnoі' bezpeky Ukraі'ni v umovakh globalizatsіi' ta еуvroіntegratsіi'”, Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie Ukrainy i ee regionov: problemy nauki i praktiki, Kharkіv, 344 р.

Kramarenko, Yu.M., Kurta, Є.O. and Sirovoy, O.V. (2010), Ekonomіchna bezpeka, Zaporіz. nats. tekhn. un-t, Zaporіzhzhya, 220 р.

Lіpkan, V.A. (2009), Teorіya natsіonal'noi' bezpeki, MON Ukrai'ni, KNT, Kiev, 631 р.

Dovkіllya Ukrai'ni u 2013 rotsі (2014), Derzhstat Ukrai'ni, Kiev, р. 6.

„Natsіonal'na dopovіd' pro stan tekhnogennoi' ta prirodnoi' bezpeki v Ukrai'nі u 2013 rotsі” (2010), Mіnіsterstvo nadzvichaynikh situatsіy Ukrai'ni, available at: http: // www.mns.gov.ua/content/nasdopov 2010.html

„Stan dovkіllya v Ukrai'nі: іnformatsіyno-analіtichniy oglyad” (2013), Mіnіsterstvo ekologіi' ta pryrodnykh resursіv Ukrai'ni, Kiev, 37 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування : у 2 т. / за ред. Б.М. Данилишина ; HAH України. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 1: Природно-техногенна (екологічна) безпека / Б.М. Данилишин, A.B. Степаненко, О.М. Ральчук та ін. –−2008. – 391 с.

2. Данилишин Б.М. Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки : монографія / Б.М. Данилишин, В.В. Ковтун, A.B. Степаненко. – К. : Лекс Дім, 2004. – 552 с.

3. Дорогунцов С.І. Безпека розвитку і безпека стабільності – відповідь на виклики глобалізації / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук, A.M. Федорищева // Рада по вивченню продуктивних сил України HAH України. – К. : Товариство «Знання» України, 2004. – 39 с.

4. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою України : монографія / Г.П. Ситник // Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2004. – 407 с.

5. Чухрай Н.І. Проблеми забезпечення науково-технологічної безпеки України в умовах глобалізації та євроінтеграції / Н.І. Чухрай // Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики. – Х., 2010. – 344 с.

6. Крамаренко Ю.М. Економічна безпека : навч. посібник / Ю.М. Крамаренко, Є.О. Курта, О.В. Сировой // Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 220 с.

7. Ліпкан В.А. Теорія національної безпеки : підручник / В.А. Ліпкан // МОН України. – К. : КНТ, 2009. – 631 с.

8. Довкілля України у 2013 році / Державна служба статистики України. – К. : Держстат України, 2014. – С. 6.

9. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році / Міністерство надзвичайних ситуацій України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.mns.gov.ua/content/nasdopov 2010.html.

10. Стан довкілля в Україні : інформаційно-аналітичний огляд / Міністерство екології та природних ресурсів України. – К., 2013. – 37 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-78-85

Copyright (c) 2016 Ірина Миколаївна Ковалевська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.