СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Євгеній Сергійович Подаков

Анотація


Стаття присвячена дослідженню податкового регулювання інвестиційної активності в сучасних умовах. Досліджено погляди різних вчених щодо впливу податкового регулювання на інвестиційну діяльність у країні. Визначено, що податкове регулювання інвестиційної активності передбачає застосування державою механізмів оподаткування певних заходів, спрямованих на поліпшення умов інвестування. Суб’єктом податкового регулювання є держава, а об’єктом – інвестиційна активність індивідуальних та інституціональних інвесторів будь- яких форм власності і організаційно-правових форм господарювання. Таке регулювання здійснюється за допомогою комплексу спеціальних інструментів. Розглянуто можливі методи податкового стимулювання інвестиційних процесів. Висвітлено поточні результати податкової реформи в Україні та спрогнозовано її можливі наслідки для сільськогосподарських товаровиробників. Наведено рейтингові позиції України за даними міжнародних організацій. Проведено системний аналіз і досліджено характер впливу диференційованих ставок оподаткування, звільнення від сплати податку на певний строк, зменшення бази оподаткування, усунення подвійного оподаткування на інвестиційну активність у певних галузях. Розглянуто спеціальні інструменти податкового регулювання інвестиційної активності. Визначено можливі варіанти покращання інвестиційної активності шляхом провадження ефективного податкового регулювання

Ключові слова


податкове регулювання; інвестиційна активність; податкова реформа; сільськогосподарські товаровиробники; база оподаткування; спецрежим ПДВ; стимул; інвестиційна спрямованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylyk, O.D. (2006), Podatkova systema Ukrai'ny, Kyev, 478 р.

„Jevropejs'kyj biznes negatyvno ocinjuje podatkovi reformy v Ukrai'ni”, Ukrai'ns'ka pravda, 11.02.2015, available at: www.epravda.com.ua/news/2015/02/11/527720/

„Koalicijna Ugoda, ukladena uchasnykamy koalicii' deputats'kyh frakcij Verhovnoi' Rady Ukrai'ny VIII sklykannja”, Vseukrai'ns'ka asociacija fahivciv ocinky, available at: www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf

Mital, O.G. (2008), „Strategichni orijentyry podatkovogo stymuljuvannja investycijnyh procesiv na regional'nomu rivni”, Ekonomika i derzhava, № 10, рр. 22–25.

Grushko, V.I. (2008), „Podatkove reguljuvannja investycijnoi' aktyvnosti”, Finansy Ukrai'ny, № 2, рр. 89–97.

„Ugoda pro asociaciju mizh Ukrai'noju, z odnijei' storony, ta Jevropejs'kym Sojuzom, Jevropejs'kym spivtovarystvom z atomnoi' energii' i i'h derzhavamy-chlenamy, z inshoi' storony vid 27.06.2014 r., ratyfikacija vid 16.09.2014 r.”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Chystov, S.M. (2002), Derzhavne reguljuvannja ekonomiky, KNEU, Kyev, 208 р.

„Doing Business 2010. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises”, The World Bank, available at: www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/AnnualReports/English/DB10-FullReport.pdf

„Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises„, The World Bank, available at: www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014

„Ukraine: Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility and Cancellation of Stand-By Arrangement-Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Ukraine”, IMF, Country Report, № 15/69, March 12, 2015, 173 р., available at: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василик О.Д. Податкова система України : навч. посібник / О.Д. Василик. – К., 2006. – 478 с.

2. Європейський бізнес негативно оцінює податкові реформи в Україні / Українська правда. – 11.02.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/11/527720/.

3. Коаліційна Угода, укладена учасниками коаліції депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання / Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.afo.com.ua/doc/Coalition_Agreement_2014.pdf.

4. Мітал О.Г. Стратегічні орієнтири податкового стимулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні / О.Г. Мітал // Економіка і держава. – 2008. – № 10. – С. 22–25.

5. Грушко В.І. Податкове регулювання інвестиційної активності / В.І. Грушко // Фінанси України. – 2008. – № 2 – С. 89–97.

6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р., ратифікація від 16.09.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

7. Чистов С.М. Державне регулювання економіки : навч. посібник / С.М. Чистов. – К. : КНЕУ, 2002. – 208 с.

8. Doing Business 2010. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises / The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/AnnualReports/English/DB10-FullReport.pdf.

9. Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises / The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.doingbusiness.org/reports/globalreports/doing-business-2014.

10. Ukraine: Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility and Cancellation of Stand-By Arrangement-Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Ukraine // IMF, Country Report. – March. – 12 № 15/69, 2015. – 173 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-191-196

Copyright (c) 2016 Євгеній Сергійович Подаков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.