DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-185-190

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ТА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКІВ

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Досліджується стратегічне управління кредитними операціями як діяльність щодо розробки кредитних стратегій банківської установи, формування мети, завдань та вибору методів їх досягнення. В основі такого стратегічного управління лежить аналіз факторів, що впливають на кредитні операції, стратегічне планування, механізми зв’язку стратегічних і тактичних рішень, контроль за реалізацією стратегії та можливість своєчасного її коригування. З метою ефективної реалізації розробленої кредитної стратегії аргументується, що банки в сучасних умовах мають розробляти власну внутрішню кредитну політику, яка має охоплювати найважливіші елементи і принципи організації кредитної роботи в банку. За результатами дослідження встановлено, що кредитна політика формується на основі факторів, що визначаються обсягом капіталу, активів та кредитного портфеля банку, складом його клієнтури, спеціалізацією, місцезнаходженням, наявністю мережі філій, ситуацією на грошовому ринку.

Ключові слова


банки; банківська система; кредитний портфель; стратегічне управління; кредитна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Nepochatenko, O.O. Pravdjuk, N.L. and Ljubar, O.O. (2012), «Garmonijnist' kredytnoi' polityky bankiv», zb. nauk. pr. Umans'kogo nac. un-tu sadivnyctva, Vyp. 77, Ch. 2, Ekonomika, Uman', рр. 329–336.

Pasichnyk, I. and Vovk, V. (2008), «Rozrobka analitychnogo instrumentariju ocinky efektyvnosti kredytnoi' polityky banku», Visnyk NBU, № 1, рр. 36–39.

Moroz, A.M., Savluk, M.I. and Puhovkina, M.F. ta in. (2008), Bankivs'ki operacii', 3 vyd., pererob. i dop., za zag. red. d-ra ekonom. nauk, prof. Moroza, A.M., KNEU, Moskva, 608 р.

Synky, Dzh. (2007), Fynansovуj menedzhment v kommercheskom banke і v yndustryy fynansovуh uslug, per. s angl., Al'pyna Byznes Buks, Moskva, 1018 р.

Lavrushyn, O.Y., Afanas'eva, O.N. and Kornyenko, S.L. (2005), Bankovskoe delo: sovremennaja systema kredytovanyja, pod red. zasl. dejat. nauky RF, d-ra еkon. nauk, prof. Lavrushyna, O.Y., KNORUS, Moskva, 256 р.

„Osnovni pokaznyky dijal'nosti bankiv Ukrai'ny”, available at: http://bank.gov.ua

„Dani finansovoi' zvitnosti bankiv Ukrai'ny”, available at: http://bank.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Непочатенко О.О. Гармонійність кредитної політики банків / О.О. Непочатенко, Н.Л. Правдюк, О.О. Любар // Зб. наук. пр. Уманського нац. ун-ту садівництва. – Умань. – 2012. – Вип. 77, Ч. 2: Економіка. – С. 329–336.

2. Пасічник І. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку / І.Пасічник, В.Вовк // Вісник НБУ. – 2008. – № 1. – С. 36–39.

3. Банківські операції : підручник / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. – К. : КНЕУ, 2008. – 608 с.

4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг / Дж.Синки-мл. ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.

5. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования : учеб. пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко ; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М. : КНОРУС, 2005. – 256 с.

6. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://bank.gov.ua.

7. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bank.gov.ua.

Copyright (c) 2016 Олексій Володимирович Лисенок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.