ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ В ТЕОРІЇ ФІРМИ ДЖОНА КЕННЕТА ГЕЛБРЕЙТА

Віталій Вікторович Бондарчук, Аліна Володимирівна Рабошук

Анотація


Досліджено ідейні витоки транснаціональних корпорацій з позиції теорії фірми Дж.К. Гелбрейта. Встановлено, що теорія фірми вченого-економіста була і залишається сприйнятою в наукових колах переважно як теорія, що описує абстрактну фірму, яка діє на національному ринку, проте не розглядається як теорія, що пояснює мотиви та чинники виходу такої фірми на закордонні ринки. Доведено, що теорія фірми Дж.К. Гелбрейта цілком пояснює феномен існування транснаціональних корпорацій та є придатною для аналізу поведінки транснаціональних корпорацій на ринках країн, що розвиваються. Обґрунтовано авторську позицію щодо внеску зазначеного вченого в розробку теорії транснаціональних корпорацій. Акцентовано увагу на недооціненні науковою спільнотою теоретичного доробку Дж.К. Гелбрейта у розробці теоретичного базису аналізу поведінки транснаціональних корпорацій на міжнародних ринках та з’ясовано значення менеджменту таких корпорацій у реалізації стратегій розвитку, що пов’язано із необхідністю формування сучасної та дієвої техноструктури корпорації.

Ключові слова


транснаціональні корпорації; техноструктура; теорія фірми; транснаціоналізація; Дж.К. Гелбрейт

Повний текст:

PDF

Посилання


Bzhezinskiy, Z. (1999), Velikaya shakhmatnaya doska. Gospodstvo Ameriki i ee geostrategicheskie imperativy, Mezhdunarodnye otnosheniya, Moskva.

Bzhezinskiy, Z. (2005a), Vybor: Global'noe gospodstvo i global'noe liderstvo, Mezhdunar. otnosheniya, Moskva.

Mnogolikaya globalizatsiya (2004), pod red. Bergera, P. and Khantingtona, S., Aspekt Press, Moskva.

Stiglits, Dzh.Yu. (2003), Globalizatsiya: trevozhnye tendentsii, Mysl', Moskva.

Coase, R.H. (1937), The Nature of the Firm Economica 4, new series, рр. 386–405.

Galbraith, J.K. (1952a), „American Capitalism”, The Concept of Countervailing Power, Hamish Hamilton, London.

Galbraith, J.K. (1967b), The New Industrial State, Penguin Harmondsworth, UK, 4th ed., references are to the 2d edition unless stated.

Galbraith, J.K. (1970c), Economics, Peace and Laughter, Penguin. Harmondsworth, UK.

Galbraith, J.K. (1973d), Economics and the Public Purpose, Penguin. Harmondsworth, UK.

Held, D., McGrew, A., Goldblatt, D. and Perraton, J. (2004), Global Transformations, Cambridge.

Hennart, J.F. (1991), The Transaction Cost Theory of the Multinational Enterprise. In The Nature of the Transnational Firm, ed. Pitelis, C.N. and Sugden, R., Routledge, London.

Hymer, S.H. (1976), The International Operations of National Firms, MIT Press, Cambridge, MA.

Kay, N.M. (1997), Pattern in Corporate Evolution, Oxford University Press, Oxford.

Keohane, R.O. (1972), Transnational Relations and World Politics Keohane, Harvard University Press.

Levitt, Th. (1983), The Globalization of Markets, N. Y.

Penrose, E.T. (1959), The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford.

Richardson, G.B. (1960), Information and Investment, Clarendon Press, Oxford.

Rosenau, J. (1960), Turbulence in the World Politics Theory of Change and Continuity, New York


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и ее геостратегические императивы / З.Бжезинский. – М. : Международные отношения, 1999.

2. Бжезинский З. Выбор: Глобальное господство и глобальное лидерство / З.Бжезинский. – М. : Международные отношения, 2005.

3. Многоликая глобализация / под ред. П.Бергера, С.Хантингтона. – М. : Аспект Пресс, 2004.

4. Стиглиц Дж.Ю. Глобализация: тревожные тенденции / Дж.Ю. Стиглиц. – М. : Мысль, 2003.

5. Coase R.H. The Nature of the Firm / R.H. Coase // Economica 4 (new series). – 1937. – Рр. 386–405.

6. Galbraith J.K. American Capitalism / J.K. Galbraith // The Concept of Countervailing Power. – London : Hamish Hamilton, 1952.

7. Galbraith J.K. The New Industrial State / J.K. Galbraith. – Harmondsworth, UK : Penguin, 1967. – 2d ed. 1972, 4th ed. 1985 (references are to the 2d edition unless stated).

8. Galbraith J.K. Economics, Peace and Laughter / J.K. Galbraith. – Harmondsworth, UK : Penguin, 1970.

9. Galbraith J.K. Economics and the Public Purpose / J.K. Galbraith. – Harmondsworth, UK : Penguin, 1973.

10. Global Transformations / D.Held, A.McGrew, D.Goldblatt, J.Perraton. – Cambridge, 2004.

11. Hennart J.F. The Transaction Cost Theory of the Multinational Enterprise / J.F. Hennart // In The Nature of the Transnational Firm ; ed. C.N. Pitelis and R.Sugden. – London : Routledge, 1991.

12. Hymer S.H. The International Operations of National Firms / S.H. Hymer. – Cambridge, MA : MIT Press, 1976.

13. Kay N.M. Pattern in Corporate Evolution / N.M. Kay. – Oxford : Oxford University Press, 1997.

14. Keohane R.O. Transnational Relations and World Politics Keohane / R.O. Keohane, J.S. Nye. – Harvard University Press, 1972.

15. Levitt Th. The Globalization of Markets / Th.Levitt. – N. Y., 1983.

16. Penrose E.T. The Theory of the Growth of the Firm / E.T. Penrose. – Oxford : Basil Blackwell, 1959.

17. Richardson G.B. Information and Investment / G.B. Richardson. – Oxford : Clarendon Press, 1960. 18. Rosenau J. Turbulence in the World Politics Theory of Change and Continuity / J.Rosenau. – New York, 1960.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-136-141

Copyright (c) 2016 Віталій Вікторович Бондарчук, Аліна Володимирівна Рабошук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.