ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇН

Леся Віталіївна Тірбах

Анотація


Бюджетна політика постійно знаходиться в центрі уваги суспільства – вона є ключовою ланкою економічної політики держави. При написанні наукової статті були охарактеризовані наукові підходи вітчизняних і зарубіжних учених щодо сутності бюджетної політики. У своїх працях вони пропонують різні підходи до трактування сутності бюджетної політики, розглядають її принципи та завдання, аналізують чинники, що впливають на ефективність бюджетної політики. Незважаючи на значні здобутки в дослідженні цієї проблематики, окремої уваги потребують особливості формування державної бюджетної політики в умовах переорієнтації суспільства на цілі сталого людського розвитку. Накопичення проблем економічного та соціального розвитку в Україні є наслідком недостатньо виваженого переходу до ринкової економіки. Для забезпечення поступального розвитку України урядові програми мають спрямовуватись насамперед на розв’язання найгостріших проблем економічного та соціального розвитку, що накопичилися за останні роки. До таких, на наш погляд, належать складні соціальні проблеми; порівняно низький рівень економічного розвитку країни; нераціональна структура господарського комплексу й невисокий рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств; значне навантаження на бюджет та державні цільові фонди із забезпечення фінансування соціальних програм.

Ключові слова


бюджетна політика; інфляційні процеси; середньострокове бюджетне планування; макроекономічне прогнозування; соціально-економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksjejev, I.V., Jaroshevych, N.B. and Chushak-Goloborod'ko, A.M. (2007), Bjudzhetna systema, HajTek Pres, Kyev, 368 р.

Bukovyns'kyj, S. (2006), «Formuvannja bjudzhetnoi' polityky u rynkovomu seredovyshhi», Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, № 6, рр. 14–21.

Bulgakova, S.O., Bazanova, N.V., Jermoshenko, L.V. and Sushko, N.I. (2000), Kaznachejs'ka systema vykonannja bjudzhetu, KDTEU, Kyev, 249 р.

Vasylyk, O.D. and Pavljuk, K.V. (2004), Bjudzhetna systema Ukrai'ny, Centr navch. l-ry, Kyev, 544 р.

Gejec', V. (2004), «Bjudzhetna polityka v Ukrai'ni: problemy i perspektyvy», Dzerkalo tyzhnja, № 5(480), рр. 18–21.

«Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012–2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny» (2011), 4 t., za zag. red. Jaroshenka, F.O., DNNU «Akademija finansovogo upravlinnja», Kyev, T. 2, Bjudzhetna strategija i Derzhavnyj bjudzhet 2012: zbalansovanist', prozorist', realistychnist', 882 р.

Jermoshenko, М.M., Jerohin, S.A. and Pluzhnikov, I.O. (2003), Zasady formuvannja bjudzhetnoi' polityky derzhavy, za nauk. red. d.e.n., prof. Jermoshenka, M.M., NAU, Kyev, 284 р.

Kudrjashov, V.P. (2007), «Zasady bjudzhetnoi' polityky rozvytku», Finansy Ukrai'ny, № 7, рр. 3–19.

Ogon', C.G. (2003), Dohody bjudzhetu Ukrai'ny: teorija ta praktyka, KNTEU, Kyev, 580 р.

Fedosov, V., Oparin, V. and L'ovochkin, S. (2002), Finansova restrukturyzacija v Ukrai'ni: problemy i naprjamy, za nauk. red. Fedosova, V., KNEU, Kyev, 387 р.

Chugunov, I.Ja. (2005), Teoretychni osnovy systemy bjudzhetnogo reguljuvannja, NDFI, Kyev, 259 р


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексєєв І.В. Бюджетна система : навч. посібник / І.В. Алексєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак- Голобородько. – К. : Хай-Тек Прес, 2007. – 368 с.

2. Буковинський С. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі / С.Буковинський // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 6. – С. 14–21.

3. Казначейська система виконання бюджету / С.О. Булгакова, Н.В. Базанова, Л.В. Єрмошенко та ін. – К. : КДТЕУ, 2000. – 249 с.

4. Василик О.Д. Бюджетна система України : підручник / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 544 с.

5. Геєць В. Бюджетна політика в Україні: проблеми і перспективи / В.Геєць // Дзеркало тижня. – 2004. – № 5 (480) – С. 18–21.

6. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : у 4 т. ; за заг. ред. Ф.О. Ярошенка / ДННУ «Академія фінансового управління». – К., 2011. – Т. 2 : Бюджетна стратегія і Державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність. – 2011. – 882 с.

7. Засади формування бюджетної політики держави : наук. монографія / М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, І.О. Плужніков та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К. : НАУ, 2003. – 284 с.

8. Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку / В.П. Кудряшов // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 3–19.

9. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету України: теорія та практика : монографія / Ц.Г. Огонь. – К. : КНТЕУ, 2003. – 580 с.

10. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монографія / В.Федосов, В.Опарін, С.Льовочкін ; за наук. ред. В.Федосова. – К. : КНЕУ, 2002. – 387 с.

11. Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання / І.Я. Чугунов. – К. : НДФІ, 2005. – 259 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-197-202

Copyright (c) 2016 Леся Віталіївна Тірбах

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.