МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Оксана Вікторівна Олійник Житомирський державний технологічний університет, Ukraine
  • Валентина Олександрівна Іваненко Житомирський державний технологічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2231-8485

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-97-103

Ключові слова:

маркетинг, маркетинговий потенціал підприємства, маркетингові ресурси, ефективність діяльності підприємства, конкурентоспроможність, промислове підприємство

Анотація

Визначено сутність маркетингового потенціалу підприємства як складової підвищення ефективності його діяльності, що поряд з виробничою та фінансовими підсистемами утворюють єдиний механізм. Розглянуто складові загального потенціалу підприємства, фактори, що формують структуру маркетингового потенціалу підприємства, та підходи щодо його оцінки. Визначено, що маркетинговий потенціал підприємства інтегрує всі наявні маркетингові ресурси, резерви та можливості щодо їх використання, а функціонування та розвиток системи підпорядковані досягненню цілей підприємства. Ідентифіковано відмінності у трактуванні економічного, ринкового та маркетингового потенціалів підприємства, що, хоч і мають відношення до суб’єкта підприємництва, відрізняються за своєю сутністю. Обґрунтування сутності маркетингового потенціалу підприємства, розробка дієвого механізму його управління з можливістю оцінки сприятиме максимальному задоволенню інтересів груп споживачів, формуванню стратегічних напрямів діяльності, прийняттю управлінських рішень на мікрорівні, ефективному функціонуванню на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Біографії авторів

Оксана Вікторівна Олійник, Житомирський державний технологічний університет

O.V. Oliynyk

Валентина Олександрівна Іваненко, Житомирський державний технологічний університет

V.O. Ivanenko

Посилання

Akyf'eva, V.A. and Batova, T.N. (2015), „Yssledovanye vzaymosvjazy marketyngovogo, ekonomicheskogo v rуnochnogo potencyalov predpryjatyja”, Nauchnyj zhurnal NYU YTMO, Еkonomyka i ekologycheskyj menedzhment, № 3, рр. 42–62.

Bozhko, V.M. „Metodyka ocinky marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1892

Kucher, V.V. and Kucher, O.V. „Marketyngovyj potencial v systemi upravlinnja agrarnymy pidpryjemstvamy”, available at: www.khntusg.com.ua/files/sbornik/ vestnik_112/65.pdf

Moroz, L.A. and Lebid', T.V. (2009), „Strategichnyj analiz marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://vlp.com.ua/files/special/30.pdf

„Obsjag novyh zamovlen' na vyrobnyctvo produkcii' za okremymy vydamy dijal'nosti pererobnoi' promyslovosti za sichen'–lystopad” (2015), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, available at: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/pr/ozvp/ ozvp_u/ozvp_1115_u.htm

Rjabenko, V.V. (2010), „Metodyka vartisnoi' ocinky marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/16393/1/Stattya17.pdf

Sokolov, O.Je. (2012), „Shljahy pidvyshhennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstv mashynobuduvannja”, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/6286/1/vestnik_HPI_2012_6_Sokolov_Shliakhy.pdf

Stepanova, A.A. (2013), „O vozmozhnostjah prymenenyja metodov ekonomyko-upravlencheskogo analyza v systeme marketyng-menedzhmenta”, Nauchnyj zhurnal NYU YTMO, Ekonomyka і еkologycheskyj menedzhment, № 4, available at: http://www.economics.ihbt.ifmo.ru

Telyshevs'ka, L.I., Komyshan, O.I. and Sergejev, S.S. (2012), „Marketyngovyj potencial u pidvyshhenni prybutkovosti pidpryjemstva”, Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, № 3, рр. 126–132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_3_16

Fedorus', Ju.V. (2014), „Pidvyshhennja efektyvnosti promyslovyh pidpryjemstv pererobnoi' galuzi Ukrai'ny”, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3933

Hodjakova, O. (2014), „Analiz suchasnogo stanu promyslovosti v Ukrai'ni”, № 2, рр. 60–64, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_11.

Shljaga, O.V. and Gal'cev, M.V. (2014), „Shljahy pidvyshhennja efektyvnosti roboty pidpryjemstva”, рр. 66–75, available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_066.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-15

Як цитувати

Олійник, О. В., & Іваненко, В. О. (2016). МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(75), 97–103. https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-97-103