DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-97-103

МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Оксана Вікторівна Олійник, Валентина Олександрівна Іваненко

Анотація


Визначено сутність маркетингового потенціалу підприємства як складової підвищення ефективності його діяльності, що поряд з виробничою та фінансовими підсистемами утворюють єдиний механізм. Розглянуто складові загального потенціалу підприємства, фактори, що формують структуру маркетингового потенціалу підприємства, та підходи щодо його оцінки. Визначено, що маркетинговий потенціал підприємства інтегрує всі наявні маркетингові ресурси, резерви та можливості щодо їх використання, а функціонування та розвиток системи підпорядковані досягненню цілей підприємства. Ідентифіковано відмінності у трактуванні економічного, ринкового та маркетингового потенціалів підприємства, що, хоч і мають відношення до суб’єкта підприємництва, відрізняються за своєю сутністю. Обґрунтування сутності маркетингового потенціалу підприємства, розробка дієвого механізму його управління з можливістю оцінки сприятиме максимальному задоволенню інтересів груп споживачів, формуванню стратегічних напрямів діяльності, прийняттю управлінських рішень на мікрорівні, ефективному функціонуванню на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Ключові слова


маркетинг; маркетинговий потенціал підприємства; маркетингові ресурси; ефективність діяльності підприємства; конкурентоспроможність; промислове підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Akyf'eva, V.A. and Batova, T.N. (2015), „Yssledovanye vzaymosvjazy marketyngovogo, ekonomicheskogo v rуnochnogo potencyalov predpryjatyja”, Nauchnyj zhurnal NYU YTMO, Еkonomyka i ekologycheskyj menedzhment, № 3, рр. 42–62.

Bozhko, V.M. „Metodyka ocinky marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1892

Kucher, V.V. and Kucher, O.V. „Marketyngovyj potencial v systemi upravlinnja agrarnymy pidpryjemstvamy”, available at: www.khntusg.com.ua/files/sbornik/ vestnik_112/65.pdf

Moroz, L.A. and Lebid', T.V. (2009), „Strategichnyj analiz marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://vlp.com.ua/files/special/30.pdf

„Obsjag novyh zamovlen' na vyrobnyctvo produkcii' za okremymy vydamy dijal'nosti pererobnoi' promyslovosti za sichen'–lystopad” (2015), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny, available at: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/pr/ozvp/ ozvp_u/ozvp_1115_u.htm

Rjabenko, V.V. (2010), „Metodyka vartisnoi' ocinky marketyngovogo potencialu pidpryjemstva”, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/16393/1/Stattya17.pdf

Sokolov, O.Je. (2012), „Shljahy pidvyshhennja efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstv mashynobuduvannja”, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/6286/1/vestnik_HPI_2012_6_Sokolov_Shliakhy.pdf

Stepanova, A.A. (2013), „O vozmozhnostjah prymenenyja metodov ekonomyko-upravlencheskogo analyza v systeme marketyng-menedzhmenta”, Nauchnyj zhurnal NYU YTMO, Ekonomyka і еkologycheskyj menedzhment, № 4, available at: http://www.economics.ihbt.ifmo.ru

Telyshevs'ka, L.I., Komyshan, O.I. and Sergejev, S.S. (2012), „Marketyngovyj potencial u pidvyshhenni prybutkovosti pidpryjemstva”, Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, № 3, рр. 126–132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_3_16

Fedorus', Ju.V. (2014), „Pidvyshhennja efektyvnosti promyslovyh pidpryjemstv pererobnoi' galuzi Ukrai'ny”, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3933

Hodjakova, O. (2014), „Analiz suchasnogo stanu promyslovosti v Ukrai'ni”, № 2, рр. 60–64, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_11.

Shljaga, O.V. and Gal'cev, M.V. (2014), „Shljahy pidvyshhennja efektyvnosti roboty pidpryjemstva”, рр. 66–75, available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_066.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акифьева В.А. Исследование взаимосвязи маркетингового, экономического и рыночного потенциалов предприятия / В.А. Акифьева, Т.Н. Батова // Научный журнал НИУ ИТМО / Серия : Экономика и экологический менеджмент. – 2015. – № 3. – С. 42–62.

2. Божко В.М. Методика оцінки маркетингового потенціалу підприємства / В.М. Божко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1892.

3. Кучер В.В. Маркетинговий потенціал в системі управління аграрними підприємствами / В.В. Кучер, О.В. Кучер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_112/65.pdf.

4. Мороз Л.А. Стратегічний аналіз маркетингового потенціалу підприємства / Л.А. Мороз, Т.В. Лебідь. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/special/30.pdf.

5. Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності переробної промисловості за січень–листопад 2015 р. / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/pr/ozvp/ozvp_u/ozvp_1115_u.htm.

6. Рябенко В.В. Методика вартісної оцінки маркетингового потенціалу підприємства / В.В. Рябенко. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16393/1/Stattya17.pdf.

7. Соколов О.Є. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування / О.Є. Соколов. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/6286/1/vestnik_HPI_2012_6_Sokolov_Shliakhy.pdf.

8. Степанова А.А. О возможностях применения методов экономико-управленческого анализа в системе маркетинг-менеджмента / А.А. Степанова // Научный журнал НИУ ИТМО / Серия : Экономика и экологический менеджмент. – 2013. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economics.ihbt.ifmo.ru.

9. Телишевська Л.І. Маркетинговий потенціал у підвищенні прибутковості підприємства / Л.І. Телишевська, О.І. Комишан, С.С. Сергеєв // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 3. – С. 126–132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_3_16.

10. Федорусь Ю.В. Підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі України / Ю.В. Федорусь. – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3933.

11. Ходякова О. Аналіз сучасного стану промисловості в Україні / О.Ходякова // Схід. – 2014. – № 2. – С. 60–64 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_11.

12. Шляга О.В. Шляхи підвищення ефективності роботи підприємства / О.В. Шляга, М.В. Гальцев. – 2014. – С. 66–75 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_066.pdf.

Copyright (c) 2016 Оксана Вікторівна Олійник, Валентина Олександрівна Іваненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.