МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Олена Григорівна Денисюк

Анотація


Визначено необхідність виявлення основних параметрів діяльності підприємства, що формують його вартість. Обґрунтовано, що основним критерієм ефективності функціонування підприємства є максимізація вартості. Узагальнено внутрішні та зовнішні фактори, що визначають вартість підприємства. Виокремлено основні зацікавлені сторони у формуванні вартості підприємства: інвестори, менеджери, персонал, постачальники, споживачі продукції, суспільство. Основна увага приділена фактору ефективного управління персоналом підприємства як одному з головних чинників, що впливає на обсяги вартості підприємства. Розглянуто механізм розрахунку величини вартості, що створюється підприємством для персоналу. Обґрунтовано характеристики ефективного управління персоналом підприємства. Визначено необхідність формування у керівництва підприємства вартісного мислення. Обґрунтовано основу залежності між максимізацією вартості підприємства та ефективним управлінням персоналом. Доведено необхідність обґрунтування системи показників для оцінки впливу персоналу на вартість підприємства.

Ключові слова


вартість; персонал; управління персоналомпідприємства; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Ammari, A.O. (2012), „Klasyfikacija stejkholderiv na osnovi vzajemnyh ochikuvan'”, Aktual'ni problemy ekonomiky, № 8, рр. 150–155.

Balabanova, L.V. and Sardak, O.V. (2011), Upravlinnja personalom, Centr navch. literatury, Kyі'v, 468 р.

Bisvas, P.Ch. (2008), «Upravlinnja personalom na inozemnyh pidpryjemstva v Ukrai'ni», Marketyng v Ukrai'ni, № 3, рр. 36–39.

Brezic'ka, O.V. «Upravlinnja vartistju: faktory formuvannja pidpryjemstva», available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/346/335

Galushko, V.P. and Mishhenko, I.A. (2007), «Suchasni metody navchannja v systemi pidgotovky kerivnyh kadriv», Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', № 1 (13), рр. 6–12.

Davydov, O.I. (2014), «Vartist' pidpryjemstva jak ekonomichna kategorija», Aktual'ni problemy ekonomiky, № 5 (155), рр. 8–19.

Yvashkovskaja, Y.V. (2010), Systema yntegryrovannogo upravlenyja stoymost'ju kompanyy : Author’s abstract FGOBUVPO «Fynansovuj unyversytet pry Pravytel'stve Rossyjskoj Federacyy», Moskva, 50 р

Kaparulina, M.S. (2007), «Maksymizacija vartosti pidpryjemstva jak kryterij efektyvnosti jogo funkcionuvannja», Strategichni priorytety, № 3(4), рр. 84–89, available at: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/4/12-Kaparulina.pdf

Kozynec', O.O. (2014), «Problemy ta perspektyvy upravlinnja personalom na suchasnomu pidpryjemstvi», Ekonomika i upravlinnja, № 3, рр. 83–88.

Kostуrko, R., Tertуchnaja N. and Shevchuk, V. (2008)? Kompleksnaja ocenka stoymosty predpryjatyja, pod obshh. red. Chumachenko, N.G., Faktor, Khar'kov, 278 р.

Kramarenko, G.O. and Chorna, O.Je. (2009), Finansovyj menedzhment, 2nd ed., Centr navch. literatury, Kiev, 520 р.

Krushel'nyc'ka, O.V. and Mel'nychuk, D.P. (2003) Upravlinnja personalom, Kondor, Kiev, 296 р.

Lagovs'ka, O.A. (2013), «Ocinka vartosti pidpryjemstva na osnovi pokaznyka ekonomichnoi' danoi' vartosti: novyj pidhid cherez pryzmu teorii' zacikavlenyh osib», Visnyk ZhDTU, № 2 (64), рр. 98–106.

Levchak, I.Ja. (2014), «Vartist' pidpryjemstva jak kryterij efektyvnosti upravlinnja», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, № 1 (42), рр. 104–108.

Lytvak, B.G. (2002), Razrabotka upravlencheskogo reshenyja, Delo, Moskva, 392 р.

Posheljuzhna, L.B. (2010), «Osoblyvosti suchasnogo upravlinnja personalom na vitchyznjanyh pidpryjemstvah», Innovacijna ekonomika, № 3, рр. 163–166.

Teplova, T.V. (2007), Ynvestycyonnуe rуchagy maksymyzacyy stoymosty kompanyy. Praktyka rossyjskyh predpryjatyj, Vershyna, Moskva, 272 р.

Chumachenko, M.G. and Pankov, V.A. (2004), «Upravlinnja vartistju kompanii' na osnovi cinnisnogo pidhodu», Finansy Ukrai'ny, № 2, рр. 66–79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Аммарі А.О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань / А.О. Аммарі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 150–155.

2. Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 468 с.

3. Бісвас П.Ч. Управління персоналом на іноземних підприємствах в Україні / П.Ч. Бісвас // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 3. – С. 36–39.

4. Брезіцька О.В. Управління вартістю: фактори формування підприємства / О.В. Брезіцька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/viewFile/346/335.

5. Галушко В.П. Сучасні методи навчання в системі підготовки керівних кадрів / В.П. Галушко, І.А. Міщенко // Міжнар. зб. наук. пр. – 2007. – № 1 (13). – С. 6–12.

6. Давидов О.І. Вартість підприємства як економічна категорія / О.І. Давидов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5 (155). – С. 8–19.

7. Ивашковская И.В. Система интегрированного управления стоимостью компании : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05, 08.00.10 / И.В. Ивашковская ; ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». – М., 2010. – 50 с.

8. Капаруліна М.С. Максимізація вартості підприємства як критерій ефективності його функціонування / М.С. Капаруліна // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 3 (4). – С. 84–89 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/4/12-Kaparulina.pdf.

9. Козинець О.О. Проблеми та перспективи управління персоналом на сучасному підприємстві / О.О. Козинець // Економіка і управління. – 2014. – № 3. – С. 83–88.

10. Костырко Р. Комплексная оценка стоимости предприятия : монография / Р.Костырко, Н.Тертычная, В.Шевчук ; под общ. ред. Н.Г. Чумаченко. – Х. : Фактор, 2008. – 278 с.

11. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – 2-ге вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 520 с.

12. Крушельницька О.В. Управління персоналом / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.

13. Лаговська О.А. Оцінка вартості підприємства на основі показника економічної даної вартості: новий підхід через призму теорії зацікавлених осіб / О.А. Лаговська // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 98–106.

14. Левчак І.Я. Вартість підприємства як критерій ефективності управління / І.Я. Левчак // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. – 2014. – № 1 (42). – С. 104–108.

15. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения : учебник / Б.Г. Литвак. – М. : Дело, 2002. – 392 с.

16. Пошелюжна Л.Б. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах / Л.Б. Пошелюжна // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 163–166.

17. Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий / Т.В. Теплова. – М. : Вершина, 2007. – 272 с.

18. Чумаченко М.Г. Управління вартістю компанії на основі ціннісного підходу / М.Г. Чумаченко, В.А. Панков // Фінанси України. – 2004. – № 2. – С. 66–79.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-70-77

Copyright (c) 2016 Олена Григорівна Денисюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.