ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Сергій Федорович Легенчук

Анотація


Обґрунтовано зростання ролі нематеріальних активів в умовах постіндустріалізації світової економіки. Виділено проблеми обліку нематеріальних активів, що потребують вирішення. Визначено основні завдання розвитку обліку процесу комерціалізації нематеріальних активів. З’ясовано відмінність між комерціалізацією інтелектуальної власності та нематеріальних активів. Виокремлено обґрунтовано основні підходи до розуміння сутності комерціалізації нематеріальних активів. Проаналізовано основні форми та способи комерціалізації нематеріальних активів, що вирізняються дослідниками. Розглянуто порядок облікового відображення ліцензійних платежів за нематеріальні активи у ліцензіата. Визначено фактори впливу на порядок обліку процесу комерціалізації нематеріальних активів. Обґрунтовано необхідність вирішення проблеми обліку орендних платежів у орендатора комп’ютерної програми шляхом забезпечення доступу до SaaS середовища. Визначено перспективи подальших досліджень щодо обліку процесу комерціалізації нематеріальних активів.

Ключові слова


бухгалтерський облік; інтелектуальна власність; нематеріальні активи; комерціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ministerstvо finansiv (2013), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 8 «Nematerial'ni aktyvy» (zi zminamy, vnesenymy zgidno z Nakazamy № 627 (z1242-13) vid 27.06.2013 r.).

Sadovs'ka, I.B. and Zhurakovs'ka, I.V. (2009), Oblik intelektual'nyh aktyviv sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: teorija i praktyka, Nadstyr’ja, Luc'k, 295 р.

Slobodjanjuk, N.A. (2010), „Sovershenstvovanye upravlencheskogo ucheta nemateryal'nуh aktyvov na promуshlennуh predpryjatyjah Ukraynу”, Ekonomika promyslovosti, № 50 (2), рр. 36–44.

Sharanova, N.A. (2000), Kommercyalyzacyja yntellektual'noj sobstvennosty v sovremennуh uslovyjah: dissertation, Polytycheskaja еkonomyja, Moskva, 201 р.

Shushakova, I.K. (2015), „Osoblyvosti komercializacii' ob’jektiv intelektual'noi' vlasnosti na vitchyznjanyh pidpryjemstvah”, Finansovo-kredytna dijal'nist': problemy teorii' ta praktyky, T. 2, № 19, рр. 133–141.

„Fact Sheet on «Commercialising Intellectual Property: Joint Ventures»”, available at: http://www.iprhelpdesk.eu/library/fact-sheets

Gardner, J. (2013), „CAPEX vs. OPEX? Convincing the C-Suite on Cloud Computing”, available at: http://www.logicworks.net/blog/2013/10/capex-vs-opex/

Gentle, M. (2011), „Capitalizing software development costs – waterfall, agile and cloud”, available at: http://itprojectfinancials.com/insights/2011/06/05/capitalizing-software-development-costs-from-sdcl-toagile


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 (z1242-13) від 27.06.2013 р.).

2. Садовська І.Б. Облік інтелектуальних активів сільськогосподарських підприємств: теорія і практика : монографія / І.Б. Садовська, І.В. Жураковська. – Луцьк : Надстир’я, 2009. – 295 с.

3. Слободянюк Н.А. Совершенствование управленческого учета нематериальных активов на промышленных предприятиях Украины / Н.А. Слободянюк // Економіка промисловості. – 2010. – № 50 (2). – С. 36–44.

4. Шаранова Н.А. Коммерциализация интеллектуальной собственности в современных условиях : дис. … канд. экон. наук : спец.: 08.00.01 – Политическая экономия / Шаранова Наталья Александровна. – М., 2000. – 201 с.

5. Шушакова І.К. Особливості комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на вітчизняних підприємствах / І.К. Шушакова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015. – Т. 2, № 19. – С. 133–141.

6. Fact Sheet on «Commercialising Intellectual Property: Joint Ventures» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.iprhelpdesk.eu/library/fact-sheets.

7. Gardner J. CAPEX vs. OPEX? Convincing the C-Suite on Cloud Computing / J.Gardner [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.logicworks.net/blog/2013/10/capex-vs-opex/.

8. Gentle M. Capitalizing software development costs – waterfall, agile and cloud / M.Gentle [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://itprojectfinancials.com/insights/2011/06/05/capitalizing software-development-costs-from-sdclto-agile/. 

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-18-23

Copyright (c) 2016 Сергій Федорович Легенчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.