№ 2(80) (2017)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПОТРЕБАМ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Юлія Анатоліївна Гороховець 3-7
ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Володимир Миколайович Іванков 8-15
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
Олександра Михайлівна Лукан 16-20
ОБЛІКОВА КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталія Леонідівна Правдюк 21-30
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Катерина Іванівна Самчук 31-40
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА PDF
А. П. Семенець 41-48
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Юлія Олександрівна Швець, Анна Анатоліївна Бутенко 49-53
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 54-59

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ІТ-СИСТЕМ СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Віталій Акімович Абасов 60-65
ЕФЕКТИ ВПЛИВУ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Олександрович Бобух 66-71
ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ PDF
Лариса Дмитрівна Гармідер, Тетяна Сергіївна Вакарчук 72-76
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ І ПОСИЛЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ PDF
Стефанія Сергіївна Доброскок 77-80
Вплив спілкування на цілі громадської організації PDF (Polski)
Maria Koniusz 81-91
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ТА ОДНОРІДНОСТІ ФЛУКТУАЦІЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ1 PDF
Олександр Васильович Кубатко 92-97
Вибір методу групового врахування аргументів як одного з перспективних алгоритмів для побудови прогнозної моделі споживання нафти в системі енергетичного балансу України PDF (English)
Andrii Romanovych Trachuk 98-101

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, СКЛАДОВІ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ PDF
Катерина Євгеніївна Корбут 102-108
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Анжеліка Сергіївна Крутова, Андрій Володимирович Янчев 109-116
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ФЕНОМЕНУ ПІДПРИЄМЦЯ PDF
Тарас Юрійович Кулаковський 117-123
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віталій Олександрович Кучменко, Вікторія Володимирівна Загоровська 124-127
ОРГАНІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Тамара Станіславівна Муляр, Катерина Сергіївна Головач 128-132
Формування соціальної складової звітності сталого розвитку як елемент управління економічною безпекою PDF (English)
Valeriі Victorovych Nonik, Olena Mykolaivna Baryshnikova 133-141

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

МІГРАЦІЯ БІЖЕНЦІВ ЯК ФАКТОР ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У СВІТІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Катерина Володимирівна Шиманська 142-149

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський 150-156