№ 2(80) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Підходи щодо удосконалення обліку нематеріальних активів потребам вартісно-орієнтованого управління PDF
Юлія Анатоліївна Гороховець 3-7
Застосування стратегічних концепцій управлінського обліку для забезпечення інформаційних потреб інноваційного менеджменту PDF
Володимир Миколайович Іванков 8-15
Аналіз ефективності та напрямки оптимізації витрат маркетингової діяльності на підприємствах хлібопекарської галузі PDF
Олександра Михайлівна Лукан 16-20
Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки PDF
Наталія Леонідівна Правдюк 21-30
Облікове забезпечення мотивації працівників як метод підвищення ефективної діяльності підприємства PDF
Катерина Іванівна Самчук 31-40
Організаційно-методичні положення аудиту операцій з електронними грошима PDF
А. П. Семенець 41-48
Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: основні проблеми та перспективи розвитку PDF
Юлія Олександрівна Швець, Анна Анатоліївна Бутенко 49-53
Напрямки розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 54-59

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Аудит ефективності IT-систем стратегічних об’єктів державного управління PDF
Віталій Акімович Абасов 60-65
Ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні PDF
Сергій Олександрович Бобух 66-71
Основні фактори економічного зростання держави PDF
Лариса Дмитрівна Гармідер, Тетяна Сергіївна Вакарчук 72-76
Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів PDF
Стефанія Сергіївна Доброскок 77-80
Вплив спілкування на цілі громадської організації PDF (Polski)
Maria Koniusz 81-91
Методика оцінки рівня синхронізації та однорідності флуктуацій еколого-економічного розвитку PDF
Олександр Васильович Кубатко 92-97
Вибір методу групового врахування аргументів як одного з перспективних алгоритмів для побудови прогнозної моделі споживання нафти в системі енергетичного балансу України PDF (English)
Andrii Romanovych Trachuk 98-101

ЕКОНОМІКА

Трудовий потенціал підприємства: поняття, складові та методи оцінювання PDF
Катерина Євгеніївна Корбут 102-108
Контроль якості процесу документування в електронній економічній діяльності PDF
Анжеліка Сергіївна Крутова, Андрій Володимирович Янчев 109-116
Когнітивний підхід у вивченні феномену підприємця PDF
Тарас Юрійович Кулаковський 117-123
Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства PDF
Віталій Олександрович Кучменко, Вікторія Володимирівна Загоровська 124-127
Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств PDF
Тамара Станіславівна Муляр, Катерина Сергіївна Головач 128-132
Формування соціальної складової звітності сталого розвитку як елемент управління економічною безпекою PDF (English)
Valeriі Victorovych Nonik, Olena Mykolaivna Baryshnikova 133-141

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Міграція біженців як фактор перерозподілу людських ресурсів у світі: проблеми розвитку економіки в умовах конфлікту PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Катерина Володимирівна Шиманська 142-149

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Удосконалення нормативної регламентації оцінки кредитоспроможності позичальника PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський 150-156