DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-3-7

Підходи щодо удосконалення обліку нематеріальних активів потребам вартісно-орієнтованого управління

Юлія Анатоліївна Гороховець

Анотація


Обгрунтовано актуальність наукових досліджень відносно приведення у відповідність чинної облікової системи підприємства потребам суб’єктів вартісно-орієнтованого управління в частині інформації про нематеріальні активи. Встановлено, що рівень якості облікової інформації відносно нематеріальних активів залежить від способу їх оцінки, відображення в обліку та звітності. Запропоновано вирішити проблему на основі використання двох концептуальних підходів. Розкрито підхід, яким передбачається коригування системи обліку в частині нематеріальних активів на конкретному підприємстві шляхом «правильного» ведення
обліку та оприлюднення додаткових звітів щодо нематеріальних активів підприємства.


Ключові слова


нематеріальні активи; облікова система; вартісно-орієнтоване управління.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vakun, O.V. (2013), «Udoskonalennja zvitnosti v chastyni nematerial'nyh aktyviv budivel'nyh pidpryjemstv», Ekonomichnyj analiz, zb. nauk. prac', Vol. 14, No. 2, pp. 188 197.

Kretov, K. «Neosjazaemye aktivy: nematerial'nye resursy», available at: http://kretov.biz/22-Issledovanija-v-oblasti nematerial'nyh-aktivov

Ministerstvo finansiv, Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 38 «Nematerial'ni aktyvy» [IAS 38 «Intangible Assets»], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_050

Ministerstvo finansiv, Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 13 «Ocinka spravedlyvoi' vartosti» [IFRS 13 «Fair value»], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_068 test=4/UMfPEGznhh4cx.ZiFzWr09HI4QEs80msh8Ie6

Ministerstvo finansiv (2012), Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 3 (MSFZ 3) «Ob’jednannja biznesu», [IFRS «Business association»], standart, mizhnarodnyj dokument, rishennia vid 1 sichnja, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_006

Ministerstvo finansiv (2013), Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 8 «Nematerial'ni aktyvy» [NP(S)BO «Intangible assets»], iz zminamy, zgidno z Nakazamy Ministerstva finansiv N 627 (z1242-13), Redakcija on 27 chervnja, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Guidelines for managing and reporting on intangibles: Intellectual capital report (2002), Meritum project, 31 p.

HTC Investors. Fundamentals – Annual balance sheet, available at: http://investors.htc.com/phoenix.zhtml c=148697&p=irol-fundbalancea

Krumwiede, T. (2008), «Why historical cost accounting makes sense», Strategic Finance, August, pp. 33–39.

Starovic, D. and Marr, B. (2004), Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital, The Chartered Institute of Management Accountants, London, 28 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Вакун О.В. Удосконалення звітності в частині нематеріальних активів будівельних підприємств / О.В. Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2013. – Том 14. – № 2. – С. 188–197.
  2.  Кретов К. Неосязаемые активы: нематериальные ресурсы / К.Кретов [Електронний ресурс]. − Режим доступа : http://kretov.biz/22-Исследования-в-области нематериальных-активов.
  3.  Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» (IAS 38 «Intangible Assets») [Електронний ресурс]. − Режим доступа : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_050.
  4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_068 test=4/UMfPEGznhh4cx.ZiFzWr09HI4QEs80msh8Ie6.
  5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 (МСФЗ 3). Об’єднання бізнесу IASB : Стандарт, Міжн. док-т від 01.01.2012 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_006. 
  6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : із змінами, згідно з Наказами Міністерства фінансів N 627 (z1242-13) від 27.06.2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
  7. Guidelines for managing and reporting on intangibles: Intellectual capital report. – Meritum project, 2002. – 31 p.
  8.  HTC Investors. Fundamentals – Annual balance sheet [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://investors.htc.com/phoenix.zhtml?c=148697&p=irol fundbalancea.
  9. Krumwiede T. Why historical cost accounting makes sense / T.Krumwiede // Strategic Finance. – 2008. – August. – Pp. 33 39.
  10. Starovic D. Understanding corporate value: managing and reporting intellectual capital / D.Starovic, B.Marr. – London : The Chartered Institute of Management Accountants, 2004. – 28 p.
Copyright (c) 2017 Юлія Анатоліївна Гороховець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.