DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-66-71

Ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні

Сергій Олександрович Бобух

Анотація


При написанні наукової статті були охарактеризовані наукові підходи науковців щодо сутності бюджетування. Вказано принципи бюджетування, на основі яких виділено три основні методологічні складові. Проаналізовано мету бюджетування. Досліджено процес впливу глобалізації на систему державного бюджетування в Україні, її позитивні та негативні наслідки. Незважаючи на значні здобутки потребують дослідження ефекти впливу процесів глобалізації на систему державного бюджетування в Україні.
Бюджетування – це управлінська технологія, яка передбачає формування бюджетів для обраних об’єктів та їх використання з метою забезпечення оптимальної структури та співвідношення доходів та витрат, надходжень та видатків, активів та пасивів організації чи її ланок для досягнення встановлених цілей з урахуванням впливу середовища функціонування.
Необхідно наголосити на тому, що бюджетування в жодному разі не замінює систему управління, а лише формує новий підхід до управління з позиції збалансованості надходжень та видатків, доходів та витрат, активів та пасивів організації загалом чи її ланок.
Державне бюджетування країни як складова фінансової системи – це канал, через який економічна глобалізація, а саме глобалізація фінансова, впливає на економічний розвиток держави. Сприятливий глобалізаційний вплив відбувається, зокрема, в частині впливу на фінансовий розвиток. Тому необхідним є визначення характеру зв'язку між цими двома процесами.


Ключові слова


глобалізація; державне бюджетування; фінансова система; національна економіка; державний бюджет; місцевий бюджет

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrijchuk, V. (2003), «Globalizacija, integracija, ekonomichna bezpeka Ukrai'ny», Polityka i chas, № 9, pp. 61–71.

Babych, T.S. (2008), Bjudzhetuvannja v Ukrai'ni: stanovlennja ta perspektyvy rozvytku, avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.08, Kyi'v, 245 p., pp. 9.

Bilen'ka, N.O. (2009), «Priorytety i naprjamky rozvytku ekonomiky Ukrai'ny v umovah globalizacii'», Ekonomika Ukrai'ny v umovah posylennja globalizacijnyh procesiv: vyklyky i perspektyvy, materialy mizhnarodnoi' naukovoi' students'ko-aspirants'koi' konferncii', vid 15–16 travnja, LNU im. I.Franka, L'viv, pp. 15–16.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, «Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2542-14

Ionin, Je.Je. (2013), «Bjudzhetuvannja jak zasib realizacii' efektyvnoi' finansovoi' polityky derzhavy», Ekonomichnyj analiz, Vol. 14, № 1, pp. 262.

«Istorychni aspekty rozvytku teoretychnyh pidhodiv do bjudzhetuvannja» (2013), available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_39.pdf

Kai'ra, L.G. and Tytar, K.A. (2013), «Ukrai'na i suchasni procesy svitovoi' ekonomichnoi' globalizacii'», available at: http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-2013/ukrai'na-i-suchasni-procesi-svitovoi'-ekonomichnoi'-globalizacii'/

Karlova, I.O. (2008), «Globalizacija: sutnist', naslidky ta vplyv na social'no-ekonomichnyj rozvytok Ukrai'ny», Aktual'ni problemy ekonomiky, № 11, pp. 41–52.

Konturova, S.M. (2006), «Golovni chynnyky i naslidky rozvytku ekonomiky Ukrai'ny v umovah globalizacii'», Aktual'ni problemy ekonomiky, № 12, pp. 91–97.

Lazebnyk, L.L. (2005), «Globalizacija jak seredovyshhe formuvannja polityky ekonomichnogo rozvytku krai'ny», Aktual'ni problemy ekonomiky, № 11, pp. 94–100.

Perfilova, N.M. (2009), «Proektnyj pidhid do upravlinnja derzhavnymy finansamy», Matematychni mashyny i systemy, № 2, pp. 130–132.

Rajzberg, B.A. (2005), Gosudarstvennoe upravlenie jekonomicheskimi i social'nymi processami, INFRA-M, Moskva, pp. 95.

Tigipko, S.L. (2004), «Strategija rozvytku Ukrai'ny v umovah ekonomichnoi' integracii' ta globalizacii' finansovyh rynkiv», Aktual'ni problemy ekonomiky, № 7, pp. 3–9.

Fedulova, L.I. (2007), Suchasni koncepcii' menedzhmentu, in Fedulova, L.I. (ed.), CUL, Kyi'v, 536 p.

Fedchuk, S.I. (2012), «Pravove reguljuvannja programno-cil'ovogo metodu u bjudzhetnomu procesi: dosjagnennja ta perspektyvy», Finansove pravo, № 1 (19), pp. 31.

Cyba, T.Je. (2004), «Koryguvannja rozvytku nacional'noi' ekonomiky do suchasnyh umov globalizacii'», Aktual'ni problemy ekonomiky, № 4, pp. 30–38.

Churkina, I.Je. (2015), Dialektyka transformacii' bjudzhetnoi' systemy Ukrai'ny v umovah globalizacii', monografija, Aston, Ternopil', 386 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Андрійчук В. Глобалізація, інтеграція, економічна безпека України / В.Андрійчук // Політика і час. – 2003. – № 9. – С. 61–71.
 2. Бабич Т.С. Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.08 / Т.С. Бабич. – Київ, 2008. – 245 с. – С. 9.
 3. Біленька Н.О. Пріоритети і напрямки розвитку економіки України в умовах глобалізації / Н.О. Біленька // Економіка України в умовах посилення глобалізаційних процесів: виклики і перспективи : мат-ли міжн. наук. студ.-аспір. конф-ції (Львів, 15–16 травня 2009). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 15–16.
 4. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2542-14.
 5. Іонін Є.Є. Бюджетування як засіб реалізації ефективної фінансової політики держави / Є.Є. Іонін // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 14. – № 1. – С. 262.
 6. Історичні аспекти розвитку теоретичних підходів до бюджетування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/evntukpi_2013_10_39.pdf.
 7. Каїра Л.Г. Україна і сучасні процеси світової економічної глобалізації / Л.Г. Каїра, К.А. Титар [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://slavutajournal.com.ua/arxiv-nomeriv/slavuta-vipusk-6-2013/ukraїna-i-suchasni-procesi-svitovoї-ekonomichnoї-globalizaciї/.
 8. Карлова І.О. Глобалізація: сутність, наслідки та вплив на соціально-економічний розвиток України / І.О. Карлова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – C. 41–52.
 9. Контурова С.М. Головні чинники і наслідки розвитку економіки України в умовах глобалізації / С.М. Контурова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12. – C. 91–97.
 10. Лазебник Л.Л. Глобалізація як середовище формування політики економічного розвитку країни / Л.Л. Лазебник // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – C. 94–100.
 11. Перфілова Н.М. Проектний підхід до управління державними фінансами / Н.М. Перфілова // Математичні машини і системи. – 2009. – № 2. – С. 130–132.
 12. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами / Б.А. Райзберг. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – С. 95.
 13. Тігіпко С.Л. Стратегія розвитку України в умовах економічної інтеграції та глобалізації фінансових ринків / С.Л. Тігіпко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7. – C. 3–9.
 14. Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту : навч. посібник / за ред. проф. Л.І. Федулової. – К. : ЦУЛ, 2007. – 536 с. 
 15. Федчук С.І. Правове регулювання програмно-цільового методу у бюджетному процесі: досягнення та перспективи / С.І. Федчук // Фінансове право. – 2012. – № 1 (19). – С. 31.
 16. Циба Т.Є. Коригування розвитку національної економіки до сучасних умов глобалізації / Т.Є. Циба // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4. – C. 30–38.
 17. Чуркіна І.Є. Діалектика трансформації бюджетної системи України в умовах глобалізації : монографія / І.Є. Чуркіна. – Тернопіль : Астон, 2015. – 386 с.
Copyright (c) 2017 Сергій Олександрович Бобух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.