Вибір методу групового врахування аргументів як одного з перспективних алгоритмів для побудови прогнозної моделі споживання нафти в системі енергетичного балансу України

Andrii Romanovych Trachuk

Анотація


У даній роботі розглянуто проблемні питання споживання нафти по Україні. Проаналізовано динаміку споживання нафти та запропоновано методичні рекомендації щодо ефективного видобування, споживання та імпорту нафти по всій Україні в цілому. Побудовано та розроблено прогнозні моделі споживання нафти в Україні завдяки використанню сучасного програмного забезпечення та з використанням методу групового врахування аргументів, який дозволив побудувати адекватні прогнозні моделі споживання енергоресурсів у системі енергетичного балансу України. Досліджено та зпрогнозовано сценарії споживання нафти загалом по Україні.

Проблема ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів є вкрай важливою для сталого економічного розвитку енергетики на тлі збереження залежності національної економіки від імпорту енергоносіїв, з одного боку, а також зростання цін на дані ресурси. Базовою основою формування енергосистеми України є побудова прогнозних сценаріїв за різними видами енергоресурсів та різноманітними критеріями ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Вирішення даної проблеми пов’язано не лише із забезпеченням енергетичної безпеки країни, але також із підвищенням рівня розвитку регіонів України та забезпечення якості життя населення.

Прогнозування споживання нафти в Україні на сьогодні є вкрай важливим питанням стратегічного значення, оскільки завдяки проведеному аналізу та побудові прогнозних моделей можливо буде розробити методичні рекомендації щодо ефективного виробництва та споживання нафти по всій Україні в цілому.


Ключові слова


енергозбереження; енергоефективність; енергобаланс; енергетична статистика

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Autonomiv, A.B. (2013), «World Energy: The state scale, perspective, sustainability, environmental issues, price dynamics of energy resources», Power Station, No. 5, pр. 55–64.

Ivahnenko, A.G., Zaichenko, Y.P. and Dimitrov, V.D. (1976), Adoption decisions based on self-organization, «Sov. Radio», Moskva, 280 p.

Volkov, A.M., Popov, B.E., Protsenko, O.D. and Potryasov, S.A. (2009), «Energy conservation, efficiency and economy of fuel and energy complex of Ukraine in general», Energy, No. 1, pр. 31–34.

Bashmakov, I.A. (2006), Regional policy to increase energy-efficiency effect from problems to solutions, TSENEF, Moskva, 192 p.

Batyschev, V.E., Martinenko, B.G., Rozshukiv, S.L. and Shchelokov, J.M. (2014), Energy Saving, Ekaterinburg, 304 p.

Bokserman, Y.I., Beschinsky, A.A. and Likhachev, V.I. (2008), «Gas in the structure of world power industry: resources production, markets», Agricultural Art Peck, No. 3–4, pр. 42–50.

Gordeev, O.G. (2003), «Status and prospects of development of the oil and gas industry», Oil Industry, No. 1, pр. 4–7.

Dmitrievsky, A.N. (2002), «Natural gas in the XXI century», Oil Industry, No. 12, pp. 14–17.

Klimovа, G.N., Litvak, V.M. and Jaworski, I. (2012), «Prospects of energy use of gas», Industrial Energy, No. 8.

Kotler, V.R. (2002), «Primary energy consumption and fuel consumption structure in the world», Electric stations, No. 7, p. 71.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Autonomiv A.B. World Energy: The state scale, perspective, sustainability, environmental issues, price dynamics of energy resources / A.B. Autonomiv // Power Station. – 2013. – № 5. – Рр. 55–64.
  2. Ivahnenko A.G. Adoption decisions based on self-organization / A.G. Yvahnenko, Y.P. Zaichenko, V.D. Dimitrov. – M. : «Sov. Radio», 1976. – 280 p.
  3. Energy conservation, efficiency and economy of fuel and energy complex of Ukraine in general / A.M. Volkov, B.E. Popov, O.D. Protsenko, S.A. Potryasov // Energy. – 2009. – № 1. – Рр. 31–34.
  4. Bashmakov I.A. Regional policy to increase energy-efficiency effect from problems to solutions / I.A. Bashmakov. – M. : TSENEF, 2006. – 192 p.
  5. Energy Saving / V.E. Batyschev, B.G. Martinenko, S.L. Rozshukiv, J.M. Shchelokov. – Ekaterinburg, 2014. – 304 p.
  6.  Bokserman Y.I. Gas in the structure of world power industry: resources production, markets / Y.I. Bokserman, A.A. Beschinsky, V.I. Likhachev // Agricultural Art Peck. – 2008. – № 3–4. – Рр. 42–50.
  7. Gordeev O.G. Status and prospects of development of the oil and gas industry / O.G. Gordeev // Oil Industry. – 2003. – № 1. – Pр. 4–7.
  8.  Dmitrievsky A.N. Natural gas in the XXI century / A.N. Dmitrievsky // Oil Industry. – 2002. – № 12. – Рp. 14–17.
  9. Klimovа G.N. Prospects of energy use of gas / G.N. Klimova, V.M. Litvak, I.Jaworski // Industrial Energy. – 2012. – № 8.
  10. Kotler V.R. Primary energy consumption and fuel consumption structure in the world / V.R. Kotler // Electric stations. – 2002. – № 7. – р. 71.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-98-101

Copyright (c) 2017 Andrii Romanovych Trachuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.