DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-128-132

Організація антикризового управління персоналом сільськогосподарських підприємств

Тамара Станіславівна Муляр, Катерина Сергіївна Головач

Анотація


Досліджено основні засади використання антикризового управління персоналом на підприємствах сільського господарства. Теоретично обґрунтовано ефективність запровадження антикризового управління персоналом на підприємствах сільського господарства. В сучасних умовах велика кількість підприємств постійно зіштовхується із впливом різних кризових явищ. Для всіх організацій управління персоналом є актуальним та першочерговим завданням щодо покращання ефективності управлінського процесу. Актуальною основою для запровадження системи антикризового управління на підприємствах є своєчасне та правильне реагування на виникнення кризових ситуацій людськими ресурсами. Основою антикризового управління персоналом є організація роботи з персоналом, метою якої є створення умов для ефективного планування діяльності на підприємстві, відбір стратегії для виконання, розробка антикризової програми, підбір необхідних важелів для використання. Проте, важливим є врахування людського фактору, основою якого є морально-психологічна готовність кадрового персоналу підприємства до праці в умовах напруги та кризового стану. Узагальнено основні фактори, які необхідні персоналу для організації антикризового управління. Систематизовано принципи антикризового управління персоналом. Варто зазначити, що принципи можуть бути й індивідуальними, притаманними саме для кризової ситуації, що виникає на підприємстві, оскільки персонал у цьому випадку працює у важкому соціально-психологічному середовищі. Визначено, що антикризове управління має специфічні особливості. Досліджено місце кадрової політики в системі антикризового управління. Визначено, що одним із способів підвищення ефективності системи антикризового управління є запровадження групи внутрішнього антикризового контролю, функції якої полягають у здатності передбачати кризові процеси в перспективі та забезпечити всім необхідним для попередження їх проявів.

Ключові слова


криза; антикризове управління; персонал; кадрова політика; людські ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezhnov, G.V. (2007), «Intellektualizacija dejatel'nosti predprijatija», Kreativnaja jekonomika, No. 2 (2), pp. 84–91.

Gavrilova, T.A. and Muromcev, D.I. (2008), Intellektual'nye tehnologii v menedzhmente, Vysshaja shkola menedzhmenta, in 2nd ed., Moskva, 487 p.

Gerashhenko, I.A. and Dzhumandurdyev, G. (2014), «Antykryzove upravlinnja personalom», Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, No. 45, pp. 148–152.

Drugov, O.O. (2012), «Intelektualizacija jak faktor zabezpechennja ekonomichnogo zrostannja v Ukrai'ni», Ekonomichnyj forum, No. 2, pp. 50–56.

Ishhuk, S.O. (2011), «Intelektualizacija jak svitova tendencija ekonomichnogo rozvytku», Visnyk Universytetu bankivs'koi' spravy Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No. 1 (10), pp. 91–96.

Kaminskaja, K.R. (2012), «Antikrizisnoe upravlenie personalom predprijatija», Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija, No. 3, available at: http://www.teoria-practica.ru/-3-2012/economics/kaminskaya.pdf

Kasatkina, V.V. (2011), Intellektualizacija jekonomiki: teoreticheskij analiz, avtoref. dis. … kand. jekon. nauk, spec. 08.00.01, Finansovyj un-t pri Pravitel'stve RF, Moskva, 23 p.

Legeza, N.V. and Hrinjuk, O.S. (2016), «Upravlіnnja personalom v antikrizovіj dіjal'nostі pіdpriєmstv sferi poslug», Materіali VII Mіzhnarodnoї naukovo-metodichnoї konferencіja «Forum molodih ekonomіstіv-kіbernetikіv – Modeljuvannja ekonomіki: problemi, tendencії, dosvіd», vid 21-22 zhovtnja, Ternopіl', pp. 127–128.

Lіgonenko, L.O. (2016), «Antikrizove upravlіnnja pіdpriєmstvom v umovah ekonomіki znan' ta іntelektualіzacії menedzhmentu», Ekonomіchnij forum, No. 1, pp. 161–170.

Ruljova, Ju.S. (2009), «Intelektualizacija menedzhmenta v uslovijah novoj jekonomiki», Vestnik Rjazanskogo gosudarstvennogo universiteta im. S.A. Esenina, No. 23, pp. 47–63.

Ruus, J., Pajk, S. and Fernstrem, L. (2008), Intellektual'nyj kapital: praktika upravlenija, in Dermanov, V.K. (ed.), Translated from English, 2nd ed., Vysshaja shkola menedzhmenta SPbGU, Izd-vo «Vysshaja shkola menedzhmenta», Izdat. Dom. S.-Peterb. Un-ta, Sankt-Peterburg, 436 p.

Sem’jan, O.V. (2011), «Intelektualizacija ljuds'kogo kapitalu pidpryjemstva», Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu, No. 4 (16), pp. 141–145.

Sytnik, J.S. (2012), «Konceptual'ni zasady intelektualizacii' system menedzhmentu pidpryjemstva», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 8, pp. 198–208.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бережнов Г.В. Интеллектуализация деятельности предприятия / Г.В. Бережнов // Креативная экономика. – 2007. – № 2 (2). – С. 84–91.
 2. Гаврилова Т.А. Интеллектуальные технологии в менеджменте / Т.А. Гаврилова, Д.И. Муромцев ; Высшая школа менеджмента. – 2-е изд. – М., 2008. – 487 с.
 3. Геращенко І.А. Антикризове управління персоналом / І.А.Геращенко, Г.Джумандурдиев // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 45. – С. 148–152.
 4. Другов О.О. Інтелектуалізація як фактор забезпечення економічного зростання в Україні / О.О. Другов // Економічний форум. – 2012. – № 2. – С. 50–56.
 5. Іщук С.О. Інтелектуалізація як світова тенденція економічного розвитку / С.О. Іщук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1 (10). – С. 91–96.
 6. Каминская К.Р. Антикризисное управление персоналом предприятия [Электронный ресурс] / К.Р. Каминская // Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 3. – Режим доступа : http://www.teoria-practica.ru/-3-2012/economics/kaminskaya.pdf.
 7. Касаткина В.В. Интеллектуализация экономики: теоретический анализ : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.01 / В.В. Касаткина ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. – Москва, 2011. – 23 с.
 8. Легеза Н.В. Управління персоналом в антикризовій діяльності підприємств сфери послуг / Н.В. Легеза, О.С. Хринюк // Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференція «Форум молодих економістів-кібернетиків – Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (21-22 жовтня 2016 р.). – Тернопіль, 2016. – С. 127–128.
 9. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту / Л.О. Лігоненко // Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 161–170.
 10. Рулёва Ю.С. Интелектуализация менеджмента в условиях новой экономики / Ю.С. Рулёва // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. – 2009. – № 23. – С. 47–63.
 11. Руус Й. Интеллектуальный капитал: практика управления / Й.Руус, С.Пайк, Л.Фернстрем ; под ред. В.К. Дерманова ; пер. с англ. ; Высшая школа менеджмента СПбГУ. – 2-е изд. – СПб. : Изд-во «Высшая школа менеджмента» ; Издат. Дом. С.-Петерб. Ун-та, 2008. – 436 с.
 12.  Сем’ян О.В. Інтелектуалізація людського капіталу підприємства / О.В. Сем’ян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 4 (16). – С. 141–145.
 13.  Ситнік Й.С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства / Й.С. Ситник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 198–208.
Copyright (c) 2017 Тамара Станіславівна Муляр, Катерина Сергіївна Головач

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.