Вплив спілкування на цілі громадської організації

Maria Koniusz

Анотація


Співробітники є найбільш цінним ресурсом будь-якої організації, незалежно від того, чи є ця організація державною чи приватною організацією. Ефективне функціонування організації залежить від багатьох факторів, але ключову роль відіграє людський фактор. Саме персонал організації значною мірою зумовлює її успіх. Але ефективне функціонування організації забезпечується не лише простою присутністю співробітників на роботі. Важливим є комунікаційний процес, вміння спілкуватися, здатність приймати рішення та розуміти, як вони мають діяти в межах посадових обов’язків. Не менш важливе значення для ефективного функціонування організації відіграє її взаємодія з навколишнім середовищем, оскільки розвиток відповідних відносин з клієнтами, підрядниками, банками тощо зумовлює ситуацію, чи буде організація досягати успіху або буде приречена на провал. Метою даного дослідження є спроба зобразити стиль спілкування на прикладі співробітників польського поштового відділення та його вплив на мотивацію персоналу, презентація основних форм спілкування не лише між співробітниками на різних рівнях, але й діалог «працівник – клієнт», і поява в процесі комунікації не лише співробітників підрозділів організації, але й клієнтів.


Ключові слова


спілкування; громадська організація; цілі громадської організації

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Adair, J. (2000), Anatomia biznesu – komunikacja, EMKA, Warszawa.

Griffin, R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Naukowe PWN, Warszawa.

Hogan, K. (2001), Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Jacek Santorski & Co, Warszawa.

Izdebski, M. and Kulesza, M. (2004), Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.

Kożuch, B., Kożuch, A. and Plawgo, B. (2005), Podstawy zarządzania organizacjami, FWZ, Kraków.

Kożuch, B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa.

Listwan, T. (2004), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.

Piasecki, B. (ed.) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Łódź.

Plawgo, B., Szpak, A. and Radziwon, P. (2006), «Zarządzanie relacjami organizacji publicznych z ich otoczeniem», in Kożuch, B. (ed.), Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Kraków.

Sobkowiak, B. (1998), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Stankiewicz, J. (1999), Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław, pр. 38.

http://www.poczta-polska.pl/historia


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Adair J. Anatomia biznesu – komunikacja / J.Adair. – Warszawa : EMKA, 2000.
 2. Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami / R.W. Griffin. – Warszawa : Naukowe PWN, 2004.
 3. Hogan K. Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi / K.Hogan. – Warszawa : Jacek Santorski & Co, 2001.
 4. Izdebski M. Administracja publiczna – zagadnienia ogólne / M.Izdebski, M.Kulesza. – Warszawa : Liber, 2004.
 5. Kożuch B. Podstawy zarządzania organizacjami / B.Kożuch, A.Kożuch, B.Plawgo. – Kraków : FWZ, 2005.
 6. Kożuch B. Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji / B.Kożuch. – Warszawa, 2004.
 7. Listwan T. Zarządzanie kadrami / T.Listwan. – Warszawa : C.H. Beck, 2004.
 8. Ekonomika i zarządzanie małą firmą / in B.Piasecki red. – Łódź : PWN, 2001.
 9. Plawgo B. Zarządzanie relacjami organizacji publicznych z ich otoczeniem / B.Plawgo, A.Szpak, P.Radziwon ; in B.Kożuch red. // Problemy zarządzania organizacjami publicznymi, Kraków, 2006.
 10. Sobkowiak B. Współczesne systemy komunikowania / B.Sobkowiak. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.
 11. Stankiewicz J. Komunikowanie się w organizacji / J.Stankiewicz. – Wrocław : Astrum, 1999. – Рр. 38.
 12. http://www.poczta-polska.pl/historia.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-81-91

Copyright (c) 2017 Maria Koniusz

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.