Облікове забезпечення мотивації працівників як метод підвищення ефективної діяльності підприємства

Катерина Іванівна Самчук

Анотація


В статті проведено дослідження еволюції наукових поглядів на мотивацію персоналу, розглянуто визначення поняття “мотивація” в економічних і юридичних словниках та в навчально-методичній літературі. Досліджено теорії мотивації та аналітичні моделі мотивації, з метою відображення багатогранності і нестандартності процесу мотивації та визначення необхідності комплексного підходу до вирішення цієї складної проблеми. В статті наведено згруповані види мотивації, їх характеристика, а також можливості організаційного забезпечення. Наведено класифікацію і зміст методів мотивації та стимулювання праці на підприємствах, а саме: економічних, адміністративних, організаційно-виробничих, морально психологічних, соціальних.

Ключові слова


мотивація; персонал; мотивація праці; стимулювання праці; мотиватори; демотиватори; моделі мотивації; облікове забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagiev, N. Marketing: terminologicheskiy slovar', available at: http://vocable.ru/dictionary/83/word/%CC%EE%F2% E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 15.02.2017)

Baksalova, O.M. Formuvannja efektyvnoi' systemy motyvacii' praci na pidpryjemstvi, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_6_3/194-197.pdf (accessed 15.02.2017)

Biznes-slovar', (2001), available at: http://vocable.ru/dictionary/440/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%D2%F0%F3%E4%E0/

Bulatov, A. Uchebnik «Ekonomika»: glossariy, available at: http://vocable.ru/dictionary/421/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%F2%F0%F3%E4%E0/

Voznjuk, A.M. Osoblyvosti zastosuvannja form i metodiv stymuljuvannja personalu promyslovogo pidpryjemstva, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2009_1/11.pdf (accessed 16.02.2017)

Grin'ko, I.M. Vdoskonalennja material'noi' motyvacii' praci v systemi upravlinnja promyslovymy pidpryjemstvamy, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf

Dolishnij, I.M. and Kolodijchuk, A.V. Motyvacija personalu jak ob'jekt upravlinnja na pidpryjemstvi, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_5/211_Dolisznij_20_5.pdf (accessed 17.02.2017)

Jegorkina, T.O. Formuvannja motyvacijnogo mehanizmu na torgovel'nyh pidpryjemstvah, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_4/Egorkina.pdf (accessed 17.02.2017)

Zlenko, A.M. (2010), «Sutnist' motyvacii' praci ta i'i' rol' v zabezpechenni efektyvnogo upravlinnja trudovymy resursamy», Ekonomichnyj visnyk universytetu, Vol. 2. P. 204–206.

Koval's'ka, K.V. and Rak, R.V. (2010), «Novi pidhody do motyvacii' personalu v strategichnomu upravlinni korporacijamy», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni. Vol. 1 (104), P. 29–33.

Kolot, A.M. (2002), Motyvacija personalu, Kyiv, KNEU. 337 p.

Krushel'nyc'ka, O.V. (2000), Motyvacija ta ocinka dijal'nosti personalu/ Zhytomyr, Ukraine, 215 p.

Kulyk, I. (2008), «Motyvacija praci v Ukrai'ni ta za kordonom», Visnyk Kyi'vs'kogo instytutu biznesu ta tehnologij, Vol. 1, P. 62–66.

Kurakov, L. Ekonomika i pravo: slovar'-spravochnik, available at: http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF (accessed 20.02.2017)

Malyy ekonomicheskiy glossariy, available at: http://vocable.ru/dictionary/660/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 20.02.2017)

Meskon, M., Al'bert, M. and Khedouri, F. (1997), Osnovy menedzhmenta, Moscow, Izdatel'stvo “Delo”, 704 p.

Mocherniy, S.V. (1995), Ekonomіchniy slovnik – dovіdnik, Femіna, Kyiv, 368 p.

Mushkin, I. (2009), “Nematerial'na motyvacija produktyvnosti praci”, Personal, Vol. 4. P. 44–49.

Poprozman, O.I. (2008), “Motyvacija personalu na pidpryjemstvah”, Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, Vol. 9 (88), P. 139–142.

Prodius, O.I. Motyvacija trudovoi' dijal'nosti personalu promyslovyh pidpryjemstv v umovah globalizacii' ekonomiky, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_1/articles/Problem_upravleniya/22_Prodius.pdf

Rayzberg, B., Lozovskiy L. and Starodubtseva, E. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar', available at: http://vocable.ru/dictionary/88/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF/ (accessed 20.02.2017)

Rovens'ka, V.V. (2010), “Motyvacija personalu v period ekonomichnoi' kryzy”, Visnyk ekonomichnoi' nauky Ukrai'ny, Vol. 1, P. 88–90.

Sardak, S. (2008), “Motyvacija ta stymuljuvannja pracivnykiv vitchyznjanyh pidpryjemstv”, Ukrai'na: aspekty praci, Vol. 6, P. 45–51.

Timashkova, O.A. Motyvacija praci ta i'i' rol' u pidvyshhenni efektyvnosti dijal'nosti pidpryjemstv, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom_2/216_221.pdf (accessed 20.02.2017)

Upravlenie riskami v Rossii: glossariy proekta “Ekpert RA”, available at: http://vocable.ru/dictionary/99/word/%CC% EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/ (accessed 20.02.2017)

Hopchan, V.M (2009), “Evoljucija naukovyh pogljadiv na potreby u trudovij dijal'nosti j motyvaciju v ekonomichnij teorii'”, Ekonomika ta derzhava, Vol. 5, P. 107–109.

Entsiklopediya trudovogo prava, (2000), available at: http://determiner.ru/dictionary/223/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF+%D2%D0%D3%C4%C0/(accessed 20.02.2017)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Багиев Н. Маркетинг: терминологический словарь / Н.Багиев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/83/word/%CC%EE%F2% E8%E2%E0%F6%E8%FF/.
 2. Баксалова О.М. Формування ефективної системи мотивації праці на підприємстві / О.М. Баксалова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_6_3/194-197.pdf.
 3. Бизнес-словарь. – 2001 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/440/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%D2%F0%F3%E4%E0/.
 4. Булатов А. : учебник «Экономика»: глоссарий / А.Булатов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/421/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF+%F2%F0%F3%E4%E0/.
 5. Вознюк А.М. Особливості застосування форм і методів стимулювання персоналу промислового підприємства / А.М. Вознюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2009_1/11.pdf.
 6. Грінько І.М. Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами / І.М. Грінько. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Znpchdtu/2009_24/articles/38_Grinko.pdf.
 7. Долішній І.М. Мотивація персоналу як об'єкт управління на підприємстві / І.М. Долішній, А.В. Колодійчук. – [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_5/211_Dolisznij_20_5.pdf.
 8. Єгоркіна Т.О. Формування мотиваційного механізму на торговельних підприємствах / Т.О. Єгоркіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/econ/2010_4/Egorkina.pdf.
 9. Зленко А.М. Сутність мотивації праці та її роль в забезпеченні ефективного управління трудовими ресурсами / А.М. Зленко // Економічний вісник університету. – 2010. − № 2. – С. 204–206.
 10. Ковальська К.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / К.В. Ковальська, Р.В. Рак // Формування ринкових відносин в Україні, 2010. − № 1 (104). – С. 29–33.
 11. Колот А.М. Мотивація персоналу : підручник / А.М. Колот. – К. : КНЕУ, 2002. – 337 с.
 12. Крушельницька О.В. Мотивація та оцінка діяльності персоналу : навч. посібник / О.В. Крушельницька. – Житомир, 2000. – 215 с.
 13. Кулик І. Мотивація праці в Україні та за кордоном / І.Кулик // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 1. – С. 62–66.
 14. Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник / Л.Кураков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/80/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF.
 15. Малый экономический глоссарий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/660/word/%CC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/.
 16. Мескон М. Основы менеджмента / М.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури. – М. : Издательство «Дело», 1997. – 704 с.
 17. Мочерний С.В. Економічний словник – довідник ; ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного. – К. : Феміна, 1995. – 368 с.
 18. Мушкін І. Нематеріальна мотивація продуктивності праці / І.Мушкін // Персонал. – 2009. − № 4. – С. 44–49.
 19. Попрозман О.І. Мотивація персоналу на підприємствах / О.І. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 9 (88) . – С. 139–142.
 20. Продіус О.І. Мотивація трудової діяльності персоналу промислових підприємств в умовах глобалізації економіки / О.І. Продіус [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_1/articles/Problem_upravleniya/22_Prodius.pdf.
 21.  Райзберг Б. Современный экономический словарь / Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/88/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF/.
 22. Ровенська В.В. Мотивація персоналу в період економічної кризи / В.В. Ровенська // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 88–90.
 23. Сардак С. Мотивація та стимулювання працівників вітчизняних підприємств / С.Сардак // Україна: аспекти праці, 2008. – № 6. – С. 45–51.
 24. Тімашкова О.А. Мотивація праці та її роль у підвищенні ефективності діяльності / О.А. Тімашкова підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vzuk/2008_18/tom_2/216_221.pdf.
 25. Управление рисками в России: глоссарий проекта «Экперт РА» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vocable.ru/dictionary/99/word/%CC% EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF/.
 26. Хопчан В.М. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії / В.М. Хопчан // Економіка та держава, 2009. – № 5. – С. 107–109.
 27. Энциклопедия трудового права. – 2000 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://determiner.ru/dictionary/223/word/%CC%CE%D2%C8%C2%C0%D6%C8%DF+%D2%D0%D3%C4%C0/.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-31-40

Copyright (c) 2017 Катерина Іванівна Самчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.