Основні фактори економічного зростання держави

Лариса Дмитрівна Гармідер, Тетяна Сергіївна Вакарчук

Анотація


У даній роботі визначено важливість дослідження впливу факторів на економічне зростання з метою його прискорення. Зазначене сприятиме підвищенню ефективності державної економічної політики. Виокремлено різні види класифікації факторів економічного зростання, в залежності від характеру їх впливу, спрямованості дії, якісного змісту тощо. Запропонована певна систематизація факторів економічного зростання. Доцільність зазначеного полягає у виокремленні основних з факторів, якими є виробничо-економічні і науково-технологічні й інноваційні, та факторів організаційно-інституціональних і регулятивних, природно-географічних і соціально-політичних, що зумовлюють ефективне та раціональне використання перших. Вказані фактори взаємопов’язані між собою та мають комплексний вплив на економічне зростання держави. Виокремлено найважливіші фактори економічного зростання, а саме, фізичний капітал, науково-технічний прогрес, людський капітал, чисельність зайнятих в економіці.

Ключові слова


фактори економічного зростання; систематизація факторів економічного зростання

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazilins'ka, O.Ja. (2005), Makroekonomika, CUL, Kyi'v, 442 p.

Bodrov, V.G., Safronova, O.M. and Baldych, N.I. (2010), Derzhavne reguljuvannja ekonomiky ta ekonomichna polityka, Akademvydav, Kyi'v, 520 p.

Veselova, S.A. (2002), Nauchno-tehnicheskij progress kak faktor jekonomicheskogo rosta: mehanizm vozdejstvija i social'no-jekonomicheskie protivorechija, avtoref. dis. na soisk. uch. step. kand. jekon. nauk, Sankt-Peterburg, 23 p.

Gluha, G.Ja. (2014), Nacional'na ekonomika: faktory zrostannja, monografija, Dnipropetrovs'kyj universytet im. A.Nobelja, Dnipropetrovs'k, 312 p.

Mochernyj, S.V. (ed.) (2000), Ekonomichna encyklopedija, in 3 volumes, Vol. 1, Akademija, Kyi'v, 863 p.

Jurij, S.I. (ed.) (2009), Ekonomichna teorija: politychna ekonomija, Kondor, Kyi'v, 604 p.

Krush, P.V. and Tul'chyns'ka, S.O. (2005), Makroekonomika, CUL, Kyi'v, 400 p.

Panchyshyn, S. (2002), Makroekonomika, in 2nd ed., stereotyp., Lybid', Kyi'v, 616 p.

Perep'olkina, O.O. (2005), «Ekonomichne zrostannja v umovah perehidnoi' ekonomiky», Finansy Ukrai'ny, № 5, pp. 110–121.

Chystov, S.M., Nykyforov, A.Je. and Kucenko, T.F. (2005), Derzhavne reguljuvannja ekonomiky, KNEU, Kyi'v, 440 p.

Shvajka, L.A. (2008), Derzhavne reguljuvannja ekonomiky, Znannja, Kyi'v, 462 p.

Becker, G. (1962), «Investment in Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis», Journal of Political Economy. Supplement, № 5, pр. 9–49.

Schultz, T. (1975), Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities, N.Y., 84 p.

Schultz, T. (1961), «Investment in Human Capital», The American Review, № 1, pр. 1–17.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Базілінська О.Я. Макроекономіка : навч. посібник / О.Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2005. – 442 с.
 2. Бодров В.Г. Державне регулювання економіки та економічна політика / В.Г. Бодров, О.М. Сафронова, Н.І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с.
 3. Веселова С.А. Научно-технический прогресс как фактор экономического роста: механизм воздействия и социально-экономические противоречия : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук. / С.А. Веселова. – Санкт-Петербург, 2002. – 23 с.
 4. Глуха Г.Я. Національна економіка: фактори зростання: монографія / Г.Я. Глуха. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля, 2014. – 312 с.
 5. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / Редкол. : С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : «Академія», 2000. – 863 с.
 6. Економічна теорія: політична економія : підручник / за заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 7. Круш П.В. Макроекономіка : навч. посібник / П.В. Круш, С.О. Тульчинська. – Київ : ЦУЛ, 2005. – 400 с.
 8. Панчишин С. Макроекономіка : навч. посібник / С.Панчишин. – вид. 2-ге, стереотип. – К. :Либідь, 2002. – 616 с.
 9. Перепьолкіна О.О. Економічне зростання в умовах перехідної економіки / О.О. Перепьолкіна // Фінанси України. – 2005. – № 5. – С. 110–121.
 10. Державне регулювання економіки : навч. посібник / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – К. : КНЕУ, 2005. – 440 с.
 11. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки : підручник / Л.А. Швайка. – К. : Знання, 2008. – 462 с.
 12. Becker G. Investment in Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis / G.Becker // Journal of Political Economy. Supplement. – 1962. – № 5. – Рр. 9–49.
 13. Schultz T. Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities / T.Schultz. – N.Y., 1975. – 84 p.
 14. Schultz T. Investment in Human Capital / T.Schultz // The American Review. – 1961. – № 1. – Pр. 1–17.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-72-76

Copyright (c) 2017 Лариса Дмитрівна Гармідер, Тетяна Сергіївна Вакарчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.