DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-77-80

Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів

Стефанія Сергіївна Доброскок

Анотація


Під час написання наукової роботи було охарактеризовано сутність державного боргу. Вказано завдання, які мають вирішуватися у процесі управління державним боргом. Проаналізовано проблеми державного боргу в Україні, що негативно впливають на розвиток нашої країни. Досліджено прогнозні показники погашення державного боргу України.
Державні фінанси відіграють важливу роль у розвитку країни. Ринкова економіка потребує не тільки державного регулювання, а й державного фінансування широкого кола програм, спрямованих на підтримку конкурентоспроможності бізнесу, забезпечення стандартів життєдіяльності громадян, проведення комплексних реформ, спрямованих на оновлення економічної системи в цілому. Ця роль зростає в періоди поглиблення кризових явищ у економіці, реалізації програм економічного зростання, проведення структурної перебудови господарського комплексу країни, впровадження інноваційної моделі розвитку економіки, створення адекватної системи міжнародного співробітництва. Державний борг є складовою економічної системи, що здійснює прямий і непрямий вплив на усі її основні елементи, зокрема, на державний бюджет, грошово-кредитну і валютну системи, рівень інфляції, внутрішні заощадження, іноземні інвестиції. Тому управління державним боргом є невід’ємним елементом макроекономічної політики держави, оскільки використання механізму державного боргу може стати потужним чинником економічного зростання, згладжувати нерівномірність надходження платежів до бюджету, а також механізм державного боргу активно використовується з метою регулювання грошового обігу і рівня ділової активності в країні.


Ключові слова


державний борг; державні фінанси; інфляція; фінансово-економічна безпека; державний бюджет; фіскальна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranovs'kyj, O.I. (2004), Finansova bezpeka v Ukrai'ni (metodologija ocinky ta mehanizmy zabezpechennja), monografija, KNTEU, Kyi'v, 759 p.

Borysjuk, O.V. and Pal'oha, O.Ju. (2012), «Derzhavnyj borg Ukrai'ny: suchasnyj stan ta problemy upravlinnja», Naukovyj visnyk, Serija Ekonomichni nauky, No. 2 (23), pp. 187–195.

Ministerstvo finansiv, Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Vahnenko, T.P. (2009), «Osoblyvosti formuvannja derzhavnogo borgu ta upravlinnja jogo skladovymy u period finansovoi' kryzy», Finansy Ukrai'ny, No. 6, pp. 14–28.

Doroshenko, G.O. «Priorytetni naprjamky udoskonalennja polityky upravlinnja derzhavnym borgom», available at: http://C:/Users/user/Desktop/6262-12790-1-SM.pdf

Krykunova, V.M. and Daneljuk, K.M. (2009), «Derzhavnyj borg Ukrai'ny: obsjag, dynamika, struktura», available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/ Tavnv/2009_63_2/63_2_8.pdf

Kucher, G.V. (2002), Upravlinnja derzhavnym borgom, KNTEU, Kyi'v, 342 p.

Instytut bjudzhetu ta social'no-ekonomichnyh doslidzhen', Oficijnyj sajt, available at: http://www.ibser.org.ua

Pod#jablonskaja, L.M. (2009), Gosudarstvennye i municipal'nye finansy, JuNITI-DANA, Moskva, 559 p.

Seleznev, A.Z. (2010), Gosudarstvennyj dolg i vneshnie aktivy, in prof. Katasonov, V.Ju. (ed.), INFRA-M, Moskva, 284 p.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, «Statystychni materialy shhodo derzhavnogo ta garantovanogo derzhavoju borgu Ukrai'ny», available at: http://www.minfin.gov.ua

Tereshhenko, V.L. (2016), «Problema upravlinnja derzhavnym borgom Ukrai'ny», available at: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/180.pdf

Jaroshevych, N.B. (2009), «Upravlinnja derzhavnym borgom: zarubizhnyj dosvid ta ukrai'ns'ka real'nist'», Naukovyj visnyk, Vol. 17 (8), pp. 266–271.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія / О.І. Барановський. – К. : КНТЕУ, 2004. – 759 с.
 2. Борисюк О.В. Державний борг України: сучасний стан та проблеми управління / О.В. Борисюк, О.Ю. Пальоха // Науковий вісник. Серія : Економічні науки. – 2012. – № 2 (23). – С. 187–195.
 3. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 4. Вахненко Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими у період фінансової кризи / Т.П. Вахненко // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 14–28.
 5. Дорошенко Г.О. Пріоритетні напрямки удосконалення політики управління державним боргом [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://C:/Users/user/Desktop/6262-12790-1-SM.pdf.
 6. Крикунова В.М. Державний борг України: обсяг, динаміка, структура / В.М. Крикунова, К.М. Данелюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/ Tavnv/2009_63_2/63_2_8.pdf.
 7. Кучер Г.В. Управління державним боргом : підручник / Г.В. Кучер. – К. : КНТЕУ, 2002. – 342 с.
 8. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua.
 9. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Л.М. Подъяблонская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 559 с.
 10. Селезнев А.З. Государственный долг и внешние активы : учеб. пособие / А.З. Селезнев ; под ред. проф. В.Ю. Катасонова. − М. : ИНФРА-М, 2010. – 284 с.
 11. Статистичні матеріали щодо державного та гарантованого державою боргу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.
 12. Терещенко В.Л. Проблема управління державним боргом України / В.Л. Терещенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/10-2016/180.pdf.
 13. Ярошевич Н.Б. Управління державним боргом: зарубіжний досвід та українська реальність / Н.Б. Ярошевич // Науковий вісник. – 2009. – Вип. 17 (8). – С. 266–271.




Copyright (c) 2017 Стефанія Сергіївна Доброскок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.