Удосконалення нормативної регламентації оцінки кредитоспроможності позичальника

Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський

Анотація


Роботу присвячено ідентифікації рівнів нормативної регламентації оцінки кредитоспроможності позичальника та розробці напрямків їх удосконалення на національному рівні. Уточнено, що регламентація процесу оцінки кредитоспроможності – це сукупність нормативних рівнів та правил організації правового регулювання кредитних відносин, відображених у законодавчих, нормативно-правових та внутрішньобанківських документах, спрямованих на конкретний об’єкт – оцінку кредитоспроможності. У дослідженні виокремлено три нормативні рівні регламентації оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи (міжнародний, національний та внутрішньобанківський), досліджено стан їх функціонування та сформовано напрямки вдосконалення регламентації на національному та внутрішньому рівнях. На підставі проведеного аналізу можливостей запровадження Базельських рекомендацій щодо оцінки кредитоспроможності та кредитних ризиків до вітчизняної банківської практики, зроблено висновок про несформованість економічних умов для їх повноцінної реалізації в Україні. Реалізація регламентованої на наднаціональному рівні системи оцінки кредитних ризиків, заснованої на зовнішніх рейтингах, на сучасному етапі можлива для великих системних банків. Уточнено склад та зміст правового забезпечення виокремленого рівня національної регламентації кредитного процесу, представлений Цивільним, Господарським Кодексом, Законом України «Про банки та банківську діяльність» та Постановами НБУ. Обґрунтовано, що чинна система нормативних актів щодо оцінки кредитних ризиків позичальника призводить до суттєвого збільшення витрат банків на резервування та додаткової капіталізації. Виокремлено причини недосконалості функціонування національного рівня регламентації: часті зміни та доповнення до законодавчих актів з питань регулювання банківської діяльності; суперечливість окремих норм законодавства; неповнота понятійного апарату низки законодавчих актів; зорієнтованість нормативних актів на висунуті вимоги регулятора, без урахування специфіки вітчизняної банківської системи. Сформовано вимоги до вдосконалення нормативно-правого забезпечення оцінки кредитоспроможності (гармонізація законодавства, що регламентує банківську діяльність та кредитний процес, з іншими актами суміжних галузей права; врахування вітчизняних традицій банківництва за імплементації міжнародних стандартів у вітчизняне законодавство; формування окремого закону «Про банківський кредит»).

Ключові слова


кредитоспроможність; кредитний ризик; нормативна регламентація; позичальник; банківська установа

Повний текст:

PDF

Посилання


«Bazel'» 1 i «Bazel' 2» u konteksti vymiru ta ocinky kredytnyh ryzykiv», Ukrai'na finansova, Informacijno-analitychnyj portal Ukrai'ns'kogo agentstva finansovogo rozvytku, available at: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/046.htm

«Bankam zagrozhuje novyj deficyt kapitalu ta zatrymka z vidnovlennjam kredytuvannja», available at: http://finbalance.com.ua/news/Bankam-zahrozhu-noviy-defitsit-kapitalu-ta-zatrimka-z-vidnovlennyam-kredituvannya

Bolgar, T. (2014), «Rozvytok vertykali kolekshenu bankivs'kyh ustanov na osnovi analizu problem systemy stjagnennja kredytiv», Visnyk NBU, No. 4 (218), pp. 52–57.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2003), Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny, vid 16 sichnja, N 436-IV, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Nacional'nyj bank Ukrai'ny (2016), Polozhennja pro vyznachennja bankamy Ukrai'ny rozmiru kredytnogo ryzyku za aktyvnymy bankivs'kymy operacijamy, zatverdzheno postanovoju Pravlinnja NBU, vid 30 chervnja, N 351, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18

The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Pro banki і bankіvs'ku dіjal'nіst', zakon Ukraїni, vіd 7 grudnja, N 2121-III (zі zmіnami), available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

Finansovyj slovnyk, available at: http://bibliograph.com.ua/finansovyi-slovar-5/252.htm

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny, vid 16 sichnja, N 435-IV, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15

«Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system» (2010), Bank for International Settlements, on December, review on June 2011, available at: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

«Basel Committee on Banking Supervision. Revisions to the Basel II market risk framework» (2009), Bank for International Settlements, on July, updated as of 31 December 2010, available at: http://www.bis.org/publ/bcbs193.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Базель» 1 і «Базель 2» у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків / Україна фінансова : Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. URL : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/046.htm.
  2. Банкам загрожує новий дефіцит капіталу та затримка з відновленням кредитування. URL : http://finbalance.com.ua/news/Bankam-zahrozhu-noviy-defitsit-kapitalu-ta-zatrimka-z-vidnovlennyam-kredituvannya.
  3. Болгар Т. Розвиток вертикалі колекшену банківських установ на основі аналізу проблем системи стягнення кредитів / Т.Болгар // Вісник НБУ. – 2014. – № 4 (218). – С. 52–57.
  4. Господарський кодекс України : від 16.01.2003 року : № 436-IV. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
  5. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : затверджено постановою Правління НБУ від 30.06.2016 року : № 351. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18.
  6. Про банки і банківську діяльність : закон України від 07.12.2000 року : № 2121-III (зі змінами). URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
  7. Фінансовий словник. URL : http://bibliograph.com.ua/finansovyi-slovar-5/252.htm.
  8. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 року : № 435-IV. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
  9.  Basel Committee on Banking Supervision : Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking system // Bank for International Settlements. – December 2010 : review on June 2011. URL : http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.
  10. Basel Committee on Banking Supervision : Revisions to the Basel II market risk framework // Bank for International Settlements. – July 2009 : updated as of 31 December 2010. URL : http://www.bis.org/publ/bcbs193.pdf.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-150-156

Copyright (c) 2017 Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.