DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-16-20

Аналіз ефективності та напрямки оптимізації витрат маркетингової діяльності на підприємствах хлібопекарської галузі

Олександра Михайлівна Лукан

Анотація


На сьогодні на підприємствах хлібопекарської галузі маркетинговій діяльності приділяється незначна увага. Обмеженість фінансових ресурсів та відсутність комплексної оцінки ефективності маркетингових заходів зумовлює скорочення маркетингових бюджетів та зниження рентабельності підприємства загалом. Тому, незважаючи на складність проведення аналізу ефективності витрат маркетингової діяльності, в умовах ринку він є необхідним для контролю рівня витрат та формування оптимальних бюджетів маркетингу.
У роботі визначено, що основним напрямком оцінки маркетингової діяльності є аналіз ефективності витрат на її проведення. Запропоновано науково-методичний підхід до аналізу ефективності маркетингових витрат на підприємствах хлібопекарської галузі. Проведено аналіз ефективності витрат маркетингової діяльності на основі припущення, що витрати на маркетинг є факторною змінною, що визначає закономірності зміни значень результуючих показників фінансово-господарської діяльності підприємства, таких як чистий дохід від реалізації продукції, валовий прибуток, фінансові результати від операційної діяльності та чистий прибуток (збитки).
Наведено основні напрямки оптимізації витрат маркетингової діяльності на підприємствах хлібопекарської галузі.


Ключові слова


аналіз; витрати маркетингової діяльності; ефективність; напрямки оптимізації; факторна змінна; результуючі показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Anfinogenova, Je.B. (2012), «Metody ocinky efektyvnosti marketyngovyh zahodiv», Problemy i perspektyvy ekonomiky i upravlinnja: mat-ly mizhnar. zaoch. nauch. konf., vid kvitnja, Renome, Sankt-Peterburg, pp. 147–149.

Assjel', G. (1999), Marketing: principy i strategija, INFRA-M, Moskva, 804 p.

Gerasym’jak, N.V. (2012), «Teoretyko-metodychni pidhody do ocinky efektyvnosti marketyngovyh zahodiv promyslovogo pidpryjemstva», Ekonomichnyj chasopys-XXI, No. 5–6, pp. 40–43.

Denisjuk, A. (2012), «Kontrol' rashodov na marketing», Spravochnik jekonomista: Iskusstvo upravlenija finansami, No. 11, pp. 26–33.

Moiseeva, N.K. and Konysheva, M.V. (2002), Upravlenie marketingom: teorija, praktika, informacionnye tehnologii, in Moiseevа, N.K. (ed.), Finansy i statistika, Moskva, 304 p.

Morgan, N.A., Klark, B.G. and Guner, R. (2004), «Produktivnost' marketinga, marketingovyj audit, sistemy ocenki marketingovoj dejatel'nosti: kompleksnoe rassmotrenie», Marketing-dajdzhest, No. 6, pp. 61–81.

Parhimenko, V.A. (2006), «Kolichestvennaja ocenka urovnja organizacii marketingovoj dejatel'nosti na mashinostroitel'nyh predprijatijah respubliki Belarus'», Marketing v Rossii i za rubezhom, in Golubkov, E.P. (ed.), No. 4 (54), pp. 63–75.

Strupyns'ka, N.V. (2013), «Metodychnyj pidhid do zabezpechennja efektyvnosti marketyngovoi' dijal'nosti promyslovogo pidpryjemstva», Biznes Inform, No. 8, pp. 379–387.

Jasheva, G.A. (2003), «Jeffektivnost' marketinga: metodika ocenki i rezul'taty», Prakticheskij marketing, No. 78 (8), pp. 44–45.

Lenskold, J.D. (2003), Marketing ROI: the path to campaign, customer, and corporate profitability, McGraw-Hill, New York, 271 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Анфіногенова Є.Б. Методи оцінки ефективності маркетингових заходів / Є.Б. Анфіногенова // Проблеми і перспективи економіки і управління : мат-ли міжнар. заоч. науч. конф. (Санкт-Петербург, квітень 2012 р.). – Санкт-Петербург : Реноме, 2012. – С. 147–149.
  2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия : учебник / Г.Ассєль. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 804 с.
  3. Герасим’як Н.В. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингових заходів промислового підприємства / Н.В. Герасим’як // Економiчний часопис-XXI. – 2012. – № 5–6. – С. 40–43.
  4. Денисюк А. Контроль расходов на маркетинг / А.Денисюк // Справочник экономиста: Искусство управления финансами. – 2012 / 2. – № 11. – С. 26–33.
  5. Моисеева Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии : учеб. пособие / Н.К. Моисеева, М.В. Конышева ; под ред. Н.К. Моисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 304 с.
  6. Морган Н.А. Продуктивность маркетинга, маркетинговый аудит, системы оценки маркетинговой деятельности: комплексное рассмотрение / Н.А. Морган, Б.Г. Кларк, Р.Гунер // Маркетинг-дайджест. – 2004. – № 6. – С. 61–81.
  7. Пархименко В.А. Количественная оценка уровня организации маркетинговой деятельности на машиностроительных предприятиях республики Беларусь / В.А. Пархоменко // Маркетинг в России и за рубежом / под общ. ред. Е.П. Голубкова. – 2006. – № 4 (54). – С. 63–75.
  8. Струпинська Н.В. Методичний підхід до забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства / Н.В. Струпинська // Бізнес Інформ. – 2013. – № 8. – С. 379–387.
  9. Яшева Г.А. Эффективность маркетинга: методика оценки и результаты / Г.А. Яшева // Практический маркетинг. – 2003. – № 78 (8). – С. 44–45.
  10. Lenskold J.D. Marketing ROI: the path to campaign, customer, and corporate profitability / J.D. Lenskold. – New York : McGraw-Hill, 2003. – 271 p.
Copyright (c) 2017 Олександра Михайлівна Лукан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.