Застосування стратегічних концепцій управлінського обліку для забезпечення інформаційних потреб інноваційного менеджменту

Володимир Миколайович Іванков

Анотація


У роботі проведено аналіз основних тенденцій розвитку інноваційної діяльності в Україні за останні роки. Встановлено, що кількість інноваційно-активних підприємств України зростає, і дана тенденція продовжує зберігатися. Досліджено статистичні показники інноваційної діяльності промислових підприємств за 2014–2015 роки. Визначено, що в сучасних економічних умовах світовий ринок технологій залишається локомотивом економічного зростання. У зв’язку з цим, особливе місце займає формування ефективної інформаційної системи задля потреб інноваційного менеджменту на основі застосування стратегічних концепцій управлінського обліку.
З цією метою досліджено характеристики інтегрованих систем ефективності управління за стратегічними показниками, що базуються на сумісному, послідовному й узгодженому використанні матеріальних (фінансових, монетарних) та нематеріальних (нефінансових, немонетарних) факторів створення вартості бізнесу, що засновані на початку 90-х років ХХ століття як облікові концепції збалансованих карток (рахунків) або стратегічних карт. Розкрито особливості таких концепцій: управління за цілями (Management by Objectives, MBO) П.Ф. Друкера; панель управління (Тableau de bord) Ж.Л. Мало; збалансована система показників (Balanced Scorecard, BSC) Д.Нортона та Р.Каплана; вартісно-зорієнтований контролінг Д.Хана та Х.Хунгенберга; панель індикаторів (Performance Dashboards) Уейн У.Еккерсона; універсальна система показників (Total performance scorecard, TPS) Рамперсада К.Хьюберта; ключові показники ефективності (результативності) (Key Perfomens Indicators, KPI) Д.Парментера; призма ефективності або модель стейкхолдер (Stakeholder) Енді Нілі та Кріса Адамса; система збалансованих показників Л.Мейселя; піраміда діяльності Мак-Найра; модель вимірювання ефективності та продуктивності (Effective Progress and Performance Measurement, ЕР2М) К.Адаме і П.Роберта.
Встановлено, що серед досліджених моделей найкращим чином для відображення особливостей інноваційної діяльності, яка є реальним втіленням інноваційного процесу як довгого ланцюга створення цінності (вартості) підприємства на основі нового (вдосконаленого) продукту, є такі: збалансована система показників (Balanced Scorecard, BSC), універсальна система показників (Total performance scorecard, TPS) та ключові показники ефективності (результативності) (Key Perfomens Indicators, KPI).
Розкрито основні наукові позиції концепції збалансованої системи показників (Balanced Scorecard, BSC) як базової структури задля формування моделі управлінського обліку інноваційної діяльності на основі стратегічних показників ефективності (результативності). Дана система є інтегрованою, оскільки враховує і матеріальні (фінансові, монетарні) фактори створення вартості – показники досягнення стратегічних результатів або відстрочені (пізні) індикатори, і нематеріальні (нефінансові, немонетарні) фактори створення вартості – показники факторів досягнення стратегічних результатів або випереджаючі (ранні) індикатори, що згруповані у взаємопов’язані складові (перспективи): фінанси, клієнти, внутрішні бізнес-процеси, навчання та розвиток персоналу.
Доведено, що виявлення стратегічних показників ефективності (результативності) інноваційної діяльності та створення їх інтегрованої системи має здійснюватися за процесно-модульним підходом. Даний підхід передбачає групування однорідних стратегічних показників у модулі (блоки) за стадіями інноваційного процесу: виникнення ідеї нового продукту, розробка технології виробництва нового продукту, створення прототипу нового продукту; виробництво нового продукту, просування нового продукту на ринок, зміцнення ринкових позицій нового продукту. Означене забезпечить функціональне використання кожного модулю (блоку) стратегічних показників як за окремою стадією інноваційного процесу, так і в цілому, залежно від типу запровадженого інноваційного проекту. Що в умовах інтелектуалізації суспільного виробництва забезпечить зростаючі інформаційні потреби управління відкритою інноваційною системою підприємства, що розглядається з позицій конкурентних переваг, сприйнятливості суспільства до інновацій, стратегії інноваційного саморозвитку та розвитку людського потенціалу.


Ключові слова


інтегровані системи показників ефективності (результативності); система стратегічних показників; збалансована система показників; матеріальні (фінансові, монетарні) та нематеріальні (нефінансові, немонетарні) фактори створення вартості; управлінський облі

Повний текст:

PDF

Посилання


«Naukova ta innovacijna dijal'nist' v Ukrai'ni» (2015), statystychnyj zbirnyk, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/09/zb_nayka_15.zip

Druker, P. (2012), Klassicheskie raboty po menedzhmentu, Translated from English, Junajted Press, Moskva, 224 p.

Redchenko, K., «Pokazatel'noe nesoglasie: Balanced Scorecard i Tableau de bord», available at: https://iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_611

Veber, Ju. and Sheffer, U. (2000), «Na puti k aktivnomu upravleniju s pomoshh'ju pokazatelej», Problemy teorii i praktiki upravlenija, No. 5, 125 p.

Kaplan, R. and Norton, D. (2003), Sbalansirovannaja sistema pokazatelej. Ot strategii k dejstviju, Translated from English, Olimp Biznes, Moskva, 214 p.

Kaplan, R. and Norton, D. (2004), Organizacija, orientirovannaja na strategiju. Kak v novoj biznes-srede preuspevajut organizacii, primenjajushhie Sbalansirovannuju sistemu pokazatelej, Translated from English, Olimp–Biznes, Moskva, 392 p.

Kaplan, R. and Norton, D. (2005), Strategicheskie karty. Transformacija nematerial'nyh aktivov v material'nye rezul'taty, Translated from English, Olimp–Biznes, Moskva, 482 p.

Kaplan, R. and Norton, D. (2006), Strategicheskoe edinstvo: sozdanie sinergii organizacii s pomoshh'ju sbalansirovannoj sistemy pokazatelej, Translated from English, Dialektika Vil'jams, Moskva, 384 p.

«Standart upravlenija riskami» COSO ERM: [Enterprise Risk Management – Integrated Framework], available at: http://www.dvbi.ru/ risk_management/library/tabid/213/Token/ViewIn-fo/ItemId/18/language/ru-RU/ Default.aspx

Ditger, H. and Hungenberg, H. (2005), Stoimostno-orientirovannye koncepcii kontrollinga, Translated from German, in Golovach, L.G. and Lukashevich, M.L. (ed.), Finansy i statistika, Moskva, 928 p.

Jekkerson, U.U. (2007), Paneli indikatorov kak instrument upravlenija: kljuchevye pokazateli jeffektivnosti, monitoring dejatel'nosti, ocenka rezul'tatov, Translated from English, Al'pina Biznes Buks, Moskva, 396 p.

Fridag, H.R. and Shmidt, V. (2006), Sbalansirovannaja sistema pokazatelej: rukovodstvo po vnedreniju, Translated from German by Resh, M., Omega-L, Moskva, 267 p.

Rampersad, K.H. (2006), Universal'naja sistema pokazatelej kak dostigat' rezul'tatov, sohranjaja celostnost', Translated from English, 3nd ed., Al'pina Biznes Buks, Moskva, 352 p.

Parmenter, D. (2008), Kljuchevye pokazateli jeffektivnosti. Razrabotka, vnedrenie i primenenie reshajushhih pokazatelej, Translated from English by Platov, A., ZAO «Olimp-Biznes», Moskva, 288 p.

Nili, Je., Adams, K. and Kennerli, M. (2003), Prizma jeffektivnosti. Karta sbalansirovannyh pokazatelej dlja izmerenija uspeha v biznese i upravlenija im, Translated from English, Balans-Klub, Dnepropetrovsk, 400 p.

Nil's-Goran, O., Roj, Zh. and Vetter, M. (2006), Sbalansirovannaja sistema pokazatelej, prakt. ruk-vo po ispol-niju, Translated from English, Izdatel'skij dom «Vil'jams», Moskva, 304 p.

Horvath & Partners (2006), Koncepcija kontrollinga: Upravlencheskij uchet. Sistema otchetnosti. Bjudzhetirovanie, Translated from German, 2nd ed., Al'pina Biznes Buks, Moskva, 269 p.

Vasylenko, V.O. and Shmat'ko, V.G. (2003), Innovacijnyj menedzhment, in Vasylenko, V.O. (ed.), CUL, Feniks, Kyi'v, 440 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» : за 2015 рік. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2016/zb/09/zb_nayka_15.zip.
 2. Друкер П. Классические работы по менеджменту / П.Друкер ; пер. с англ. – М. : Юнайтед Пресс, 2012. – 224 с.
 3. Редченко К. Показательное несогласие: Balanced Scorecard и Tableau de bord / К.Редченко [Электронная библиотека]. – Режим доступа : https://iteam.ru/publications/strategy/section_27/article_611.
 4. Вебер Ю. На пути к активному управлению с помощью показателей / Ю.Вебер, У.Шеффер // Проблемы теории и практики управления. – 2000. – № 5. – 125 с.
 5. Каплан Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.Каплан, Д.Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп Бизнес, 2003. – 214 с.
 6. Каплан Р. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации, применяющие Сбалансированную систему показателей / Р.Каплан, Д.Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп–Бизнес, 2004. – 392 с.
 7. Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Р.Каплан, Д.Нортон ; пер. с англ. – М. : Олимп–Бизнес, 2005. – 482 с.
 8. Каплан Р. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей / Р.Каплан, Д.Нортон ; пер. с англ. – М. : Диалектика Вильямс, 2006. – 384 с.
 9. Стандарт управления рисками COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrated Framework). URL : http://www.dvbi.ru/ risk_management/library/tabid/213/Token/ViewIn-fo/ItemId/18/language/ru-RU/ Default.aspx.
 10.  Дитгер Х. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга / Х.Дитгер, Х.Хунгенберг ; пер. с нем. ; под ред. Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича и др. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 928 с.
 11. Эккерсон Уэйн У. Панели индикаторов как инструмент управления: ключевые показатели эффективности, мониторинг деятельности, оценка результатов / Уэйн У.Эккерсон ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 396 с.
 12. Фридаг Х.Р. Сбалансированная система показателей: руководство по внедрению / Х.Р. Фридаг, В.Шмидт ; пер. с нем. М.Реш. – М. : Омега-Л, 2006. – 267 с.
 13. Рамперсад К.Х. Универсальная система показателей как достигать результатов, сохраняя целостность / Х.Рамперсад ; пер. с англ. – 3-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 352 с.
 14. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей / Д.Парментер ; пер. с англ. А.Платова. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 288 с.
 15. Нили Э. Призма эффективности. Карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управления им / Э.Нили, К.Адамс, М.Кеннерли ; пер. с англ. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 400 с.
 16. Нильс-Горан О. Сбалансированная система показателей : практ. рук-во по испол-нию / О.Нильс-Горан, Ж.Рой, М.Веттер ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 304 с.
 17. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners ; пер. с нем. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 с.
 18. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / В.О. Василенко, В.Г. Шматько ; за ред. В.О. Василенко. – Київ : ЦУЛ ; Фенікс, 2003. – 440 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-8-15

Copyright (c) 2017 Володимир Миколайович Іванков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.