Міграція біженців як фактор перерозподілу людських ресурсів у світі: проблеми розвитку економіки в умовах конфлікту

Віктор Валерійович Євдокимов, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Численні гуманітарні, соціально-економічні та екологічні проблеми, зумовлені міграцією біженців у світі, призводять до загострення політичної полеміки з даних питань. А геоекономічні трансформації у світі, що полягають у формуванні багатополюсного геоекономічного простору, зумовлюють потребу управління міграційними переміщеннями біженців між країнами та регіонами світу. Це пов’язано з важливістю врахування міграції біженців, як фактору перерозподілу людських ресурсів у світі, та необхідністю вироблення регіональної міграційної політики, спрямованої на усунення негативних явищ такої міграції.
Робота присвячена дослідженню існуючих тенденцій, передумов та проблем міграції біженців, як особливої категорії мігрантів з країн, що розвиваються в умовах конфлікту та у постконфліктному стані. Встановлено, що в усіх країнах, що є лідерами за показниками походження біженців та шукачів притулку, існують військові конфлікти. Крім того, описано показники навантаження біженців на соціо-демографічні, територіальні та економічні системи приймаючих країн, а також проаналізовано відповідні показники за основними країнами призначення біженців. Даний аналіз проведено у взаємозв’язку з місцем досліджуваних країн у Рейтингу уразливості країн світу.


Ключові слова


міжнародна міграція; біженці; шукачі притулку; примусова міграція; військовий конфлікт; постконфліктна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


«Are Rich Countries Less Welcoming To Refugees?», Statista, available at:

https://www.statista.com/chart/5322/are-rich-countries-less-welcoming-to-refugees/

«Convention Relating to the Status of Refugees» (1951), United Nations, available at: http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

Crawley, H., Drinkwater, S. and Kauser, R. (2013), «Regional variations in attitudes towards refugees: evidence from Great Britain», IZA DP, No. 7647, available at: http://repec.iza.org/dp7647.pdf

Dustmann, C., Vasiljeva, K. and Damm, A.P. (2016), «Refugee migration and electoral outcomes», CReAM DP, Vol. 19, pp. 16, available at: http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_16_16.pdf

«European opinions of the refugee crisis in 5 charts» (2016), Pew Research Centre, available at: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/

«Fragile States Index 2017» (2017), The Fund For Peace, available at: http://fundforpeace.org/fsi/data/

Gibney, M.J. (2015), «Refugees and justice between states», European Journal of Political Theory, Vol. 14, No. 4, pp. 448–463, available at: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1474885115585325

«Global Trends 2015: Forced displacement hits a record high» (2015), UNHCR, available at: http://www.unhcr.org/global-trends-2015.html

«Lebanon Has By Far The Most Refugees Per 1,000 Population», Statista, available at: https://www.statista.com/chart/8800/lebanon-has-by-far-the-most-refugees-per-capita/

«Mapped: a world at war», IRIN, available at: https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a-0e43f3deba5a/embed_map

«Number of Migrant Deaths 2016 Highest Ever Recorded» (2016), Statista, available at: https://www.statista.com/chart/7253/number-deaths-migrants-worldwide-2016/

«Refugees and forced displacement in focus», Statista, available at: https://www.statista.com/chart/5073/forceddisplacement-

in-focus/

Ruist, J. (2015), «Refugee immigration and public finances in Sweden» (2015), University of Gothenburg, Working papers in economics, No 613, available at: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/38323/1/gupea_2077_38323_1.pdf

«Tackling the global refugee crisis: from shirking to sharing responsibility» (2016), Amnesty International, available at: https://www.amnesty.ch/fr/themes/asile-et-migrations/docs/2016/egoisme-des-pays-riches/rapport-enanglais_ tackling-the-global-refugee-crisis.pdf

«The Rise of Young Asylum Seekers in Europe», Statista, available at: https://www.statista.com/chart/9465/therise- of-young-asylum-seekers-in-europe/

«Who's Taking Their Fair Share Of Syrian Refugees?», Statista, available at:

https://www.statista.com/chart/7270/whos-taking-their-fair-share-of-syrian-refugees/

«Mizhnarodna terminologija u sferi migracii'», ukrai'ns'ko-anglijs'kyj tlumachnyj slovnyk, Mizhnarodna organizacija z migracii', available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_migration_glossary_color.pdf

Kibal'nyk, L.O. (2014), «Osnovni naprjamky geoekonomichnyh transformacij v umovah svitovyh finansovyh kryz», Mizhnarodni vidnosyny, Serija Ekonomichni nauky, No. 4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Are Rich Countries Less Welcoming To Refugees? / Statista. URL : https://www.statista.com/chart/5322/are-richcountries- less-welcoming-to-refugees/.
 2. Convention Relating to the Status of Refugees (1951) / United Nations. URL http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf.
 3. Crawley H. Regional variations in attitudes towards refugees: evidence from Great Britain / H.Crawley, S.Drinkwater, R.Kauser // IZA DP. – 2013. – No. 7647. URL : http://repec.iza.org/dp7647.pdf.
 4. Dustmann C. Refugee migration and electoral outcomes / C.Dustmann, K.Vasiljeva, A.P. Damm // CReAM DP. – 2016. – Т. 19. – С. 16. URL : www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_16_16.pdf.
 5. European opinions of the refugee crisis in 5 charts / Pew Research Centre. URL : http://www.pewresearch.org/facttank/ 2016/09/16/european-opinions-of-the-refugee-crisis-in-5-charts/.
 6. Fragile States Index 2017 / The Fund For Peace. URL : http://fundforpeace.org/fsi/data/.
 7. Gibney M.J. Refugees and justice between states / M.J. Gibney // European Journal of Political Theory. – 2015. – Т. 14. – № 4. – С. 448–463. URL : http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1474885115585325.
 8. Global Trends 2015: Forced displacement hits a record high / UNHCR. URL : http://www.unhcr.org/global-trends- 2015.html.
 9.  Lebanon Has By Far The Most Refugees Per 1,000 Population / Statista. URL https://www.statista.com/chart/8800/lebanon-has-by-far-the-most-refugees-per-capita/.
 10. Mapped: a world at war / IRIN. URL : https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a 0e43f3deba5a/embed_map.
 11. Number of Migrant Deaths 2016 Highest Ever Recorded / Statista. URL :https://www.statista.com/chart/7253/number-deaths-migrants-worldwide-2016/.
 12.  Refugees and forced displacement in focus / Statista. URL : https://www.statista.com/chart/5073/forceddisplacement- in-focus/.
 13. Ruist J. Refugee immigration and public finances in Sweden / J.Ruist / University of Gothenburg // Working papers in economics. – 2015. – No 613. URL : https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/38323/1/gupea_2077_38323_1.pdf.
 14. Tackling the global refugee crisis: from shirking to sharing responsibility (2016) / Amnesty International. URL : https://www.amnesty.ch/fr/themes/asile-et-migrations/docs/2016/egoisme-des-pays-riches/rapport-enanglais_tackling-the-global-refugee-crisis.pdf.
 15.  The Rise of Young Asylum Seekers in Europe / Statista. URL : https://www.statista.com/chart/9465/the-rise-ofyoung- asylum-seekers-in-europe/.
 16. Who's Taking Their Fair Share Of Syrian Refugees? / Statista. URL : https://www.statista.com/chart/7270/whostaking- their-fair-share-of-syrian-refugees/.
 17. Міжнародна термінологія у сфері міграції : українсько-англійський тлумачний словник / Міжнародна організація з міграції. URL : http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_migration_glossary_color.pdf.
 18. Кібальник Л.О. Основні напрямки геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз // Міжнародні відносини. Серія : Економічні науки. – 2014. – №. 4.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-142-149

Copyright (c) 2017 Віктор Валерійович Євдокимов, Катерина Володимирівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.