DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-49-53

Аналіз конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: основні проблеми та перспективи розвитку

Юлія Олександрівна Швець, Анна Анатоліївна Бутенко

Анотація


Розглянуто сутність та специфіку конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Досліджено сучасний стан сільського господарства та його роль в економіці України. Визначено негативні та позитивні тенденції виробництва основних сільськогосподарських культур. Було виявлено та проаналізовано суттєві проблеми щодо теперішнього стану сільського господарства та впливу проблем на конкурентоспроможність. Досліджено негативні наслідки та ситуації, що утворилися на господарському рівні. Розглянуто шляхи щодо покращання стану сільськогосподарських підприємств та підвищення рівня конкурентоспроможності.

Ключові слова


сільське господарство; сільськогосподарські підприємства; конкурентоспроможність; продуктивність праці; сільськогосподарська продукція; конкурентна стратегія; державна підтримка

Повний текст:

PDF

Посилання


Azoev, G.L. (2010), «Konkurentnye strategii», Konkurencija: analiz, strategija i praktika, Centr jekonomiki i marketinga, Moskva, 256 p.

Balabanova, L.V., Kryvenko, G.V. and Balabanova, I.V. (2009), Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstv, Profesional, Kyi'v, 256 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai'ny (2014), Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny za 2013 rik, statystychnyj zbirnyk, in Vlasenko, N.S. (ed.), 400 p.

«Oficijnyj sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny», available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Sobkevych, O.V., Rusan, V.M. and Jurchenko, A.D. (2012), «Stan pidtrymky sil's'kogo gospodarstva v Ukrai'ni», Innovacijna ekonomika, No. 3, pp. 30–34.

Duhnevych, A.V. (2011), «Sil's'ke gospodarstvo v umovah chlenstva Ukrai'ny v SOT», Chasopys Akademii' advokatury Ukrai'ny, No. 12, pp. 6–10.

Jaciv, I.B. (2013), Konkurentospromozhnist' sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, Ukrai'ns'kyj bestseler, L'viv, 427 p.

Ovsijenko, A.M. (2016), «Sil's'ke gospodarstvo Ukrai'ny: stan, konkurentospromozhnist' ta perspektyvy integracii' na jevropejs'komu rivni», Ekonomichnyj visnyk universytetu, Vol. 30 (1), pp. 76–82.

Bugas, N.V. and Vovk, T.I. (2014), «Faktory vplyvu na konkurentospromozhnist' produkcii' sil's'kogo gospodarstva», Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu tehnologij ta dyzajnu, No. 1, pp. 153–161.

Nepochatenko, O.O. and Chekaljuk, S.A. (2015), «Konkurentospromozhnist' sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv Ukrai'ny», Ekonomika APK, No. 7, pp. 41–46.

Prokopec', L.V. (2016), «Pidvyshhennja konkurentospromozhnosti sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv», Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 21, No. 6, pp. 99–102.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Азоев Г.Л. Конкурентные стратегии / Г.Л. Азоев // Конкуренция: анализ, стратегия и практика. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2010. – 256 с.
 2. Балабанова Л.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посібник / Л.В. Балабанова, Г.В. Кривенко, І.В. Балабанова. – К. : Професіонал, 2009. – 256 с.
 3. Сільське господарство України за 2013 рік : стат. збірник / за ред. Н.С. Власенко. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 400 с.
 4. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 5. Собкевич О.В. Стан підтримки сільського господарства в Україні / О.В. Собкевич, В.М. Русан, А.Д. Юрченко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 30–34.
 6. Духневич А.В. Сільське господарство в умовах членства України в СОТ / А.В. Духневич // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 12. – С. 6–10.
 7. Яців І.Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств : монографія / І.Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с.
 8. Овсієнко А.М. Сільське господарство України: стан, конкурентоспроможність та перспективи інтеграції на європейському рівні / А.М. Овсієнко // Економічний вісник університету. – 2016. – Вип. 30 (1). – С. 76–82.
 9. Бугас Н.В. Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції сільського господарства / Н.В. Бугас, Т.І. Вовк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 1. – С. 153–161.
 10. Непочатенко О.О. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України / О.О. Непочатенко, С.А. Чекалюк // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 41–46.
 11. Прокопець Л.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / Л.В. Прокопець // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. – 2016. – Т. 21. – Вип. 6. – С. 99–102.
Copyright (c) 2017 Юлія Олександрівна Швець, Анна Анатоліївна Бутенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.