DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-124-127

Інвестиційні ризики в економічній системі підприємства

Віталій Олександрович Кучменко, Вікторія Володимирівна Загоровська

Анотація


Метою роботи є проведення всебічного аналізу впливу інвестиційних ризиків на економічну систему підприємства та пошук дієвих методів і механізмів їх подолання або мінімізації. У роботі проведено всебічне дослідження сутності інвестиційних ризиків підприємства та їх класифікацію, з’ясовано форми їх прояву та розглянуто дієві механізми мінімізації інвестиційних ризиків, що в результаті надасть інвесторові можливість отримати максимальний очікуваний прибуток. Інвестиційний процес є дуже складним для прогнозування і завжди пов’язаний з ризиком втрати вкладених коштів. На етапі реалізації інвестиційного проекту необхідно керуватися методами управління і організації виробництва, які забезпечують ефективний розподіл наявних матеріально-технічних ресурсів, трудових ресурсів та фінансових коштів. Важливо вміти ефективно управляти інвестиційним ризиком за допомогою певних методик для того, щоб оптимізувати процес прийняття подальших управлінських рішень, пов’язаних з інвестиційними ризиками та знайти шляхи їх зниження.

Ключові слова


інвестиційний ризик; інвестиційний проект; інвестор; мінімізація інвестиційних ризиків

Повний текст:

PDF

Посилання


Andreeva, Je.A., Kazakova, M.B. and Shukshina, I.I. (2008), «Problemy analiza i ocenki riskov investicionnyh proektov», Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, Vol. 1, No. 4. pp. 133–137.

Blank, I.A. (2001), Investicionnyj menedzhment, Jel'ga, Nika-Centr, Kiev, 448 p.

Bocharov, V.V. (2009), Investici, 2nd ed., Piter, Sankt-Peterburg, 384 p.

Valinurova, L.S. and Kazakova, O.B. (2010), Investirovanie, Volters Kluver, Moskva, pp. 24–72.

Jepifanov, A.O., Dehtjar, N.A., Mel'nyk, T.M. and Shkol'nyk, I.O. (2007), Ocinka kredytospromozhnosti ta investycijnoi' pryvablyvosti sub’jektiv gospodarjuvannja, monografija, in d.e.n. Jepifanov, A.O. (ed.), UABS NBU, Sumy, 286 p.

Karpins'kyj, R.L. (2008), «Sutnist' i klasyfikacija investycijnyh ryzykiv», Formuvannja rynkovyh vidnosyn v Ukrai'ni, No. 8, pp. 53–57.

Shapkin, L.S. and Shapkin, V.A. (2005), Teorija riska i modelirovanie riskovyh situacij, Izdat.-torg. korp. «Dashkov i K», Moskva, 880 p.

Shhukin, B.M. (2004), Investuvannja, kurs lekcij, MAUP, Kyi'v, 216 p.

Tarczyński, W. and Mojsiewicz, M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.

Marcinek, K. (2001), Ryzyko projektów inwestycyjnych, Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karla Adamieckiego w Katowicach, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karla Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 220 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Андреева Э.А. Проблемы анализа и оценки рисков инвестиционных проектов / Э.А. Андреева, М.Б. Казакова, И.И. Шукшина // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2008. – Т. 1. – № 4. – С. 133–137.
  2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : учеб. курс / И.А. Бланк. – К. : Эльга ; Ника-Центр, 2001. – 448 с.
  3.  Бочаров В.В. Инвестиции : учебник / В.В. Бочаров. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 384 с.
  4. Валинурова Л.С. Инвестирование : ученик / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – С. 24–72.
  5. Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. Школьник та ін. ; за ред. д.е.н. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.
  6. Карпінський Р.Л. Сутність і класифікація інвестиційних ризиків / Р.Л. Карпінський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 8. – С. 53–57.
  7. Шапкин Л.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник / Л.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : Издат.-торг. корп. «Дашков и К», 2005. – 880 с.
  8. Щукін Б.М. Інвестування : курс лекцій / Б.М. Щукін. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.
  9. arczyński W. Zarządzanie ryzykiem / W.Tarczyński, M.Mojsiewicz. – Warszawa : PWE, 2001.
  10. Marcinek K. Ryzyko projektów inwestycyjnych / K.Marcinek / Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karla Adamieckiego w Katowicach. – Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karla Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 220 р.
Copyright (c) 2017 Віталій Олександрович Кучменко, Вікторія Володимирівна Загоровська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.