№ 4(82) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Якість фінансової звітності через призму професійної етики бухгалтера PDF
Світлана Леонідівна Безручук 3-8
Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Юлія В'ячеславівна Демчук, Вікторія Костянтинівна Макарович 9-13
Розвиток наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку Наслідків бойових дій та окупації державних територій PDF
Олег Станіславович Горай 14-17
Підходи до дефініції поняття «фінансовий потенціал» як об’єкту економічного аналізу PDF
Олег Миколайович Дзюбенко 18-24
Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської діяльності PDF
Тетяна Григорівна Камінська, Володимир Миколайович Краєвський 25-31
Інформаційно-синталітичне забезпечення прийняття управлінських рішень PDF
Олександр Миколайович Костенко 32-36
Формування резервів на покриття втрат від знецінення запасів підприємств роздрібної торгівлі PDF
А. С. Крутова, Тетяна Олексіївна Тарасова 37-41
Тенденції розвитку організації бухгалтерського обліку PDF
Галина Іванівна Ляхович 42-47
Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення PDF
Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак 48-55
Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат в системі бухгалтерського обліку PDF
Віталій Вікторович Травін, Тетяна Камінська 56-59
Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства PDF
Марія Юріївна Чік 60-64
Фінансова звітність «Дніпросоюзу» в УНР (з нагоди 100-ліття суб’єкту суспільного інтересу) PDF
Володимир Євгенович Швець 65-71

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Урбанізація: сутність та вплив на економічне зростання PDF
Валентина Олександрівна Галямар 72-76

ЕКОНОМІКА

Методологічний підхід до оцінювання ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств PDF
Юлія Василівна Бондарчук 77-80
Економічна проблематика вартісно-орієнтованого управління: аналіз дисертаційних робіт, захищених в Україні PDF
Тетяна Олександрівна Завалій 81-89
Класифікаційна модель та характеристика стратегій туристичних підприємств PDF
Ірина Василівна Саух 90-97
Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці PDF
Фарід Шарифович Урманов, Анна Андріївна Касімова 98-102

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду PDF
Олена Тимофіївна Поліщук, Олександр Анатолійович Поліщук 103-110

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Розвиток методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності підприємств з врахуванням позабалансових ризиків PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський 111-116
Концептуальні засади дослідження економічної безпеки будівельних підприємств PDF
Олександрович Олексій Воронков, Катерина Сергіївна Дяченко 117-124
Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу держави PDF
Андрій Юрійович Полчанов 125-129
Перерозподіл фінансових ресурсів у системі соціального страхування в Україні PDF (English)
А. А. Sydorchuk 130-134
Механізми реформування міжбюджетних відносин в умовах економічної нестабільності PDF
Костянтин Анатолійович Федченко 135-138