DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-103-110

Моделювання системи розвитку венчурної індустрії на основі світового досвіду

Олена Тимофіївна Поліщук, Олександр Анатолійович Поліщук

Анотація


Венчурне інвестування – це особлива форма фінансування, пов’язана з утворенням та стимуляцію зростання малих та середніх підприємств, що характеризуються високою діловою активністю та потенціалом отримання прибутку, вищого за середній.

Головною ознакою венчурного фінансування є те, що його не ототожнюють із кредитом, а розглядають як пайовий внесок в статутний капітал венчура.

Венчурний бізнес є однією з найважливіших складників інноваційного процесу та перспективним механізмом економічної стабілізації держави, феномен розвитку якою пов’язаний з пріоритетним розвитком високотехнологічних та ризикованих галузей. Також венчурні інвестиції можуть стати одними із альтернативних джерел фінансування і розвитку бізнесу в Україні, ефективним джерелом фінансового забезпечення наукових розробок та перетворення їх на конкурентоспроможний продукт, що є дуже важливим в зовнішньоекономічній торгівлі України на шляху до євроінтеграції. Адже, завдяки венчурному капіталу з малих інноваційних компаній виросли такі гіганти, як HP, Microsoft, Apple, Oracle, Yahoo, Amazon, Google, Intel та ін.

У статті досліджується тенденції та динамічні характеристики венчурного бізнесу. Розглянуті засоби стимулювання розвитку венчурного бізнесу у США. Висвітлені фактори неможливості страхових компаній, банків, пенсійних фондів бути інвесторами. Розроблена багатоваріантна модель трансформації структури економіки в контексті інноваційних змін та регуляторної політики. Систематизовані чинники, що визначають привабливість галузі для венчурного інвестування. Розглянуті чотири сценарії розвитку венчурної індустрії в Україні, та складена матриця їх розвитку.

В Україні, потенціал венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності використовується недостатньо. Це в основному пояснюється неефективністю діючих механізмів його державної підтримки. З метою подолання такого стану речей, необхідно переглянути принципи державного сприяння розвитку цього виду підприємництва, зосередивши увагу на впровадженні довгострокових пріоритетів державної інноваційної політики, систематичному використанні різних форм і методів державного регулювання відповідної діяльності. На цьому ґрунті створюються можливості забезпечення цілеспрямованості такого роду підтримки, послідовність впровадження заходів для її реалізації.

В Україні на сьогоднішній день потенціал венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності використовується недостатньо. Це в основному пояснюється неефективністю діючих механізмів його державної підтримки. На відміну від зарубіжної практики господарювання, де перелік відповідних заходів державного сприяння досить широкий, в нашій країні розвиток венчурного підприємництва стимулюється переважно шляхом надання податкових пільг.

З метою подолання такого стану речей, необхідно переглянути принципи державного сприяння розвитку цього виду підприємництва, зосередивши увагу на впровадженні довгострокових пріоритетів державної інноваційної політики, систематичному використанні різних форм і методів державного регулювання відповідної діяльності. На цьому ґрунті створюються можливості забезпечення цілеспрямованості такого роду підтримки, послідовність впровадження заходів для її реалізації.

Запропоновані заходи дозволять активізувати інноваційну діяльність в Україні, сприятимуть розвитку високотехнологічних виробництв, а також підвищенню конкурентоспроможності. Щоб забезпечити міцні позиції у світовій економіці, завдання створення інноваційної конкурентоспроможної продукції повинно бути винятковим об'єктом уваги приватних підприємств і держави.

Ключові слова


інвестиції; венчурні інвестиції; венчурний бізнес; залучення коштів; інвестиційна привабливість; сценарії розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Gudima, T.S. (2013), «Zmina akcentiv derzhavnoi' polityky v sferi venchurnogo investuvannja», Pravnychyj chasopys Donec'kogo universytetu, No. 2, pp. 55–65.

Danilov, O.D. and Payentko, T.V. (2014), «Venchurne finansuvannja innovacijnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni: problemy ta perspektyvy», Biznes-Inform, No. 9, pp. 92–97.

Zhylins'ka, O.I. (2013), «Derzhavne finansuvannya i sty`mulyuvannya rozvy`tku venchurnogo investuvannya u modeli vidkry`ty`x innovacij», Biznes-Inform, No. 6, pp. 330–336.

Zamlyns'kyj, V.A (2014), «Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku venchurnogo investuvannja jak skladovoi' finansovogo zabezpechennja innovacijnoi' dijal'nosti Ukrai'ny», Zovnishnya torgivlya: ekonomika, finansy`, pravo, No. 5–6, pp. 172–179.

Koziyenko, I.S. (2013), «Formuvannya ta rozvy`tok amery`kans`koyi modeli venchurnogo finansuvannya», Nauka i pravooxorona, No. 4, pp. 89–93.

«Oglyad ry`nku venchurnogo investuvannya SShA i Yevropy» (2015), available at: http://www.uaib.com.ua/institutes/ vench_ business/ world_vench.html

Polishhuk, O.A. and Polishhuk, O.T. (2016), «Administratyvnyj aspekt regional'nogo rozvytku venchurnogo investuvannja», Ekonomika ta suspil'stvo, No. 2, available at: http://economyandsociety.in.ua

Prytuljak, N.M. (2013), «Infrastrukturni utvorennja venchurnogo kapitalu jak forma integracii' nauky u vyrobnyctvo», Biznes-Inform, No. 7, pp. 154–159.

Shatyrko, D.V. (2014), «Zarubizhnyj dosvid reguljuvannja venchurnogo investuvannja», Ekonomichnyj forum, No. 4, pp. 56–64.

«European Venture Capital Assosiation», available at: http://www.evca.org

Ernst&Young (2015), «Globalizing venture capital insights and trends repor», available at: http://www.ey.com/Publication/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гудіма Т.С. Зміна акцентів державної політики в сфері венчурного інвестування / Т.С. Гудіма // Правничий часопис Донецького університету. – 2013. – № 2. – С. 55–65.
 2. Данілов О.Д. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 9. – С. 92–97.
 3. Жилінська О.І. Державне фінансування і стимулювання розвитку венчурного інвестування у моделі відкритих інновацій / О.І. Жилінська // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 6. – С. 330–336.
 4. Замлинський В.А. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування як складової фінансового забезпечення інноваційної діяльності України / В.А. Замлинський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 5–6. – С. 172–179.
 5. Козієнко І.С. Формування та розвиток американської моделі венчурного фінансування / І.С. Козієнко // Наука і правоохорона. – 2013. – № 4. – С. 89–93.
 6. Огляд ринку венчурного інвестування США і Європи. Підсумки 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaib.com.ua/institutes/ vench_ business/ world_vench.html.
 7. Поліщук О.А. Адміністративний аспект регіонального розвитку венчурного інвестування / О.А. Поліщук, О.Т. Поліщук // Економіка та суспільство. ‒ 2016. ‒ № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua.
 8. Притуляк Н.М. Інфраструктурні утворення венчурного капіталу як форма інтеграції науки у виробництво / Н.М. Притуляк // Бізнес-Інформ. – 2013. – № 7. – С. 154–159.
 9. Шатирко Д.В. Зарубіжний досвід регулювання венчурного інвестування / Д.В. Шатирко // Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 56–64.
 10. European Venture Capital Assosiation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.evca.org.
 11. Globalizing venture capital insights and trends report / Ernst&Young. – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ey.com/Publication/.
Copyright (c) 2017 Олена Тимофіївна Поліщук, Олександр Анатолійович Поліщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.