DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-42-47

Тенденції розвитку організації бухгалтерського обліку

Галина Іванівна Ляхович

Анотація


Розвиток бухгалтерського обліку відбувається під впливом багатьох факторів. У роботі приділено особливу увагу впливу технологічних детермінант на організацію бухгалтерського обліку.

Проведений аналіз праць науковців дозволив визначити основні тенденції розвитку організації бухгалтерського обліку, які було доповнено, враховуючи розвиток технологій та інновацій. Для кожної тенденції (використання хмарних технологій; широке застосування експертних систем; соціальна медіа-стратегія в бухгалтерському обліку; мобільність облікового персоналу; аутсорсинг бухгалтерських послуг; Інтернет речей) визначено, яка саме складова організації обліку зазнає змін та які фактори стримують їх подальший розвиток.

Обґрунтовано зміни у функціональних обов’язках бухгалтера (виключення реєстрації даних та посилення аналітичних функцій) внаслідок запровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. Встановлено, що враховуючи можливості автоматичної підготовки первинних документів, обсяги роботи бухгалтерів з ними також скоротяться. Обґрунтовано значення високих знань у сфері інформаційних технологій під час підготовки бухгалтерів.


Ключові слова


організація обліку; бухгалтерський аутсорсинг; хмарний облік; бухгалтерський облік; Інтернет речей

Повний текст:

PDF

Посилання


Belocerkovskij, A., Internet veshhej – jeto budushhee, kotoroe uzhe nastupilo, available at: http://www.therunet.com/interviews/5015

Grabchuk, І.L. (2015), «Osoblivostі organіzacії oblіku v umovah vprovadzhennja koncepcії oshhadlivogo virobnictva», Rozvitok buhgalters'kogo oblіku, ekonomіchnogo analіzu ta auditu u HHІ stolіttі, tezi vistupіv Mіzhnar. nauk.- prakt. konf., Publ. O.O. Єvenok, Zhitomir, pp. 18–19.

Ljahovich, G.І. (2015), «Koncepcіja oshhadlivogo virobnictva: osnovnі polozhennja ta vpliv na organіzacіju oblіku», Problemi teorії ta metodologії buhgalters'kogo oblіku, kontrolju і analіzu, Vol. 3 (33), pp. 139–146.

Pashnіna, A.O. (2016), Rozvitok organіzacії oblіku na pіdpriєmstvah v umovah vikoristannja іnformacіjno-komp’juternih tehnologіj, diss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09, Nacіonal'nij unіversitet vodnogo gospodarstva ta prirodokoristuvannja, Rіvne, 242 p.

Plahtіj, T.F. (2017), «Rozvitok organіzacії oblіku na osnovі koncepcії oshhadlivogo virobnictva», Vіsnik ZhDTU, No. 3 (81), pp. 25–30.

Studennikova, G., Zapretili li na samom dele 1S v Ukraine, available at: https://strana.ua/articles/analysis/71062-zapretili-li-na-samom-dele-1s-v-ukraine.html

Faye Chua (2013), Technology trends: their impact on the global accountancy profession, available at: http://www.accaglobal.com/my/en/technical-activities/technical-resources-search/2013/may/technology-trends.html

«The internet of things: mapping the value beyond the hype», McKinsey Global Institute, 2015, June.

Zuchewicz, J. (2015), «Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości», Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 388, «Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa», pp. 189–197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Белоцерковский А. Интернет вещей – это будущее, которое уже наступило / А.Белоцерковский [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.therunet.com/interviews/5015.
  2. Грабчук І.Л. Особливості організації обліку в умовах впровадження концепції ощадливого виробництва / І.Л. Грабчук // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ столітті : тези виступів Міжнар. наук.- практ. конф. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2015. – С. 18–19.
  3. Ляхович Г.І. Концепція ощадливого виробництва: основні положення та вплив на організацію обліку / Г.І. Ляхович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. ‒ 2015. ‒ Вип. 3 (33). ‒ С. 139–146.
  4. Пашніна А.О. Розвиток організації обліку на підприємствах в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / А.О. Пашніна ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – 242 с.
  5. Плахтій Т.Ф. Розвиток організації обліку на основі концепції ощадливого виробництва / Т.Ф. Плахтій // Вісник ЖДТУ. ‒ 2017. ‒ № 3 (81). ‒ С. 25–30.
  6. Студенникова Г. Запретили ли на самом деле 1С в Украине / Г.Студенникова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://strana.ua/articles/analysis/71062-zapretili-li-na-samom-dele-1s-v-ukraine.html.
  7. Faye Chua Technology trends: their impact on the global accountancy profession / Faye Chua [Online]. – Access mode : http://www.accaglobal.com/my/en/technical-activities/technical-resources-search/2013/may/technology-trends.html.
  8. The internet of things: mapping the value beyond the hype / McKinsey Global Institute. – 2015, June.
  9. Zuchewicz J. Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości / J.Zuchewicz // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015. – No. 388 «Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa». – Pp. 189–197.
Copyright (c) 2017 Галина Іванівна Ляхович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.