DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-14-17

Розвиток наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку Наслідків бойових дій та окупації державних територій

Олег Станіславович Горай

Анотація


Проаналізовано дисертаційні дослідження, як стосуються напряму розвитку організації та методики бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій. Досліджено вихідні положення дисертаційних досліджень з проблем бухгалтерського обліку наслідків надзвичайних ситуацій. Аналізуючи наукову новизну дисертаційних досліджень в розрізі теорії та методології можна окреслити напрями трансформації елементів методу бухгалтерського обліку: документування та інвентаризація, оцінка та калькулювання, рахунки та подвійний запис, баланс та звітність. Було здійснено оцінку сучасного стану бухгалтерського обліку як системи генерування потрібної інформації. В результаті встановлено не відповідність діючих організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку та їх неспроможність генерувати інформацію для управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій.


Ключові слова


бухгалтерський облік; наслідки бойових дій; окупація територій; організація; методика

Повний текст:

PDF

Посилання


Grycyshen, D.O. (2015) «Oblikove vidobrazhennja ekonomiko-ekologichnyh naslidkiv nadzvychajnyh sytuacij», Upravlinnja rozvytkom: Zbirnyk naukovyh prac' HNEU imeni Semena Kuznecja. Harkiv: BD «INZhEK». Vol. 3 (181). P. 75-87.

Grycyshen D.O. Oblikovo-analitychne zabezpechennja upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju pidpryjemstv, available at: https://ztu.edu.ua/ua/science/files/autoreferat/aref_Gritsishen_DO.pdf.

Grycyshen, D.O. and Poljak, K.Ju. (2016) “Transformacija systemy buhgalters'kogo obliku gospodars'kyh procesiv v umovah nadzvychajnyh sytuacij”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnar. zb. nauk. pr. / Serija: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz. Zhytomyr:. Vol. 2–3 (35). P. 96-115.

Nastenko M.M. (2010) Oblik ta kontrol' nadzvychajnoi' dijal'nosti sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: Tesis dys. na zdobuttja nauk stupennja kand. Ekon. Nauk. Special'nosti: 08.00.09 - Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), Kyi'v, 21 p.

Poljak, K.Ju. (2017) Buhgalters'kyj oblik ta ekonomichnyj analiz naslidkiv nadzvychajnyh sytuacij: disertation na zdobuttja nauk stupenja kand. ekon. nauk: 08.00.09. Zhytomyr, 253 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Грицишен Д.О. Облікове відображення економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій / Д.О. Грицишен // Управління розвитком : зб. наук. праць ХНЕУ ім. С.Кузнеця. – Харків : БД «ІНЖЕК». – 2015. – № 3 (181). – С. 75–87.
  2. Грицишен Д.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств / Д.О. Грицишен. – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ztu.edu.ua/ua/science/files/autoreferat/aref_Gritsishen_DO.pdf.
  3. Грицишен Д.О. Трансформація системи бухгалтерського обліку господарських процесів в умовах надзвичайних ситуацій / Д.О. Грицишен, К.Ю. Поляк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Вип. 2–3 (35). – Житомир, 2016. – С. 96–115.
  4. Настенко М.М. Облiк та контроль надзвичайної діяльності сільськогосподарських пiдприємств : автореф. дис. … спец. : 08.00.09 / М.М. Настенко. – Київ // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – 2010. – 21 с.
  5. Поляк К.Ю. Бухгалтерський облік та економічний аналіз наслідків надзвичайних ситуацій: дис. … спец. : 08.00.09. – Житомир, 2017. – 253 с.
Copyright (c) 2017 Олег Станіславович Горай

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.