DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-32-36

Інформаційно-синталітичне забезпечення прийняття управлінських рішень

Олександр Миколайович Костенко

Анотація


У роботі обґрунтовано теоретико-методологічні положення формування інформаційно-синталітичного сервісу забезпечення управління. Визначено напрями поліпшення обліково-інформаційної формалізації суспільних явищ і процесів за рахунок використання інформаційно-синталітичної їх ідентифікації. Розглянуто управлінський процес, який є по суті обміном інформацією між об’єктом управління і керуючою системою. Доведено, що лише наявність інформації, яка повинна бути об’єктивною, достовірною, зрозумілою, повною і корисною – передумова прийняття (корегування) управлінських рішень.

Досліджено джерела інформації, яка використовується для ухвалення рішень. Визначено, що ними виступають статистичні спостереження, бухгалтерський облік та різні позаоблікові дані, які характеризують ринкові та природно-кліматичні умови, нормативно-правове середовище, політичну стабільність, інвестиційний клімат тощо.

Аргументовано, що основою сервісної діяльності є персонал, засоби й умови обслуговування, а ефективність сервісу залежить від правильної управлінської діяльності, забезпечення інформаційних потреб якої на різних рівнях здійснюється за допомогою інформаційно-синталітичного сервісу. Підкреслено необхідність його дослідження як тріади, що складається з інформації, аналітики й сервісу, завдання якої, використавши наявну інформацію, виявити причини небажаного розвитку процесу (ситуації) і, синтезувавши результати аналітичної оцінки, визначити доцільні напрями вирішення проблеми та в найприйнятнішому вигляді донести можливі варіанти управлінських рішень до користувачів, тобто створити висоякісну послугу.

Узагальнено, що сутність інформаційно-синталітичного сервісу проявляється через підвищення ефективності управління за рахунок удосконалення відображення поглибленого осмислення і обгрунтованого прогнозування розвитку керованого об’єкта управління, а також підвищення відповідальності посадових осіб за підготовку управлінської інформації.


Ключові слова


інформаційно-синталітичний сервіс; обліково-інформаційна система; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Prohorov, A.M. (ed.) (1998), Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar', Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija, Norint, Moskva, SPb, 1456 p.

Bardash, S.V. (ed.), Kostenko, O.M. and Krajevs'kyj, V.M. (2017), Ekonomichna syntalityka: filosofs'kyj dyskurs stanovlennja ta rozvytku, monografija, CP Komprynt, Kyi'v, 225 p.

Kamins'ka, T.G., Krajevs'kyj, V.M., Kostenko, O.M., Ohrimenko, I.V. and Savchuk, V.K. (2016), Informacijna systema upravlinnja sil's'kogospodars'kym pidpryjemstvom: analitychni indykatory formuvannja i rezul'tatyvnosti, Publ. Vik prynt, Kyi'v, 270 p.

Savchuk, V.K. (ed.), Kostenko, O.M. and Krajevs'kyj, V.M. (2013), Informacijno-analitychnyj proces: prakseologichnyj pidhid, Publ. Vik Prynt, Kyi'v, 204 p.

Krajevs'kyj, V.M. (2015), Oblik agrarnogo potencialu nacional'nogo bagatstva, Publ. Vyk Prynt, Kyi'v, 440 p.

Krajevs'kyj, V.M. (2012), Oblikovi systemy: evoljucija ta vektor rozvytku, Publ. Agrar Media Grup, Kyi'v, 192 p.

Korobkova, S.N., Kravchenko, V.I., Orlov, S.V. and Pavlova, I.P. (2005), Servisnaja dejatel'nost', in Romanovich, V.K. (ed.), Piter, SPb, 156 p.

Maljuk, L.P., Varypajev, O.M. and Ziolkovs'ka, A.V. (2009), Servisologija ta servisna dijal'nist', HDUHT, Harkiv, 211 p.

Kostenko, O.M. (2017), Oblikovo-informacijne zabezpechennja upravlinnja funkcionuvannjam sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, monografija, Publ. Vik prynt, Kyi'v, 350 p.

Savchuk, V.K. (2013), «Teoretychni zasady formuvannja informacijno-analitychnogo servisu upravlinnja», Naukovyj visnyk Nacional'nogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrai'ny, Serija Ekonomika, agrarnyj menedzhment, biznes, Vol. 181 (3), pp. 218–223.

Savchuk, V.K., Kostenko, O.M., Myskin, Ju.V. and Krajevs'kyj, V.M. (2013), Upravlinnja efektyvnistju sil's'kogospodars'kogo vyrobnyctva: informacijno-analitychnyj aspekt, in Savchuk, V.K. (ed.), Publ. Vik Prynt, Kyi'v, 470 p.

Shoul, D. (2006), Pervoklassnyj servis kak konkurentnoe preimushhestvo, Translated from English, 2nd ed., isp. i dop., Publ. Al'pina Biznes Buks, Moskva, 337 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М. : Большая Российская энциклопедия ; СПб : Норинт, 1998. – 1456 с.
 2. Економічна синталітика: філософський дискурс становлення та розвитку : монографія / С.В. Бардаш, О.М. Костенко, В.М. Краєвський ; за заг. ред. С.В. Бардаша. – К. : ЦП Компринт, 2017. – 225 с.
 3. Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування і результативності / Т.Г. Камінська, В.М. Краєвський, О.М. Костенко, І.В. Охріменко, В.К. Савчук. – К. : Вік принт, 2016. – 270 с.
 4. Інформаційно-аналітичний процес: праксеологічний підхід / В.К. Савчук, О.М. Костенко, В.М. Краєвський ; за заг. ред. В.К. Савчука. – К. : вид-во «Вік Принт», 2013. – 204 с.
 5. Краєвський В.М. Облік аграрного потенціалу національного багатства / В.М. Краєвський. – К. : вид-во «Вик Принт», 2015. – 440 с.
 6. Краєвський В.М. Облікові системи: еволюція та вектор розвитку / В.М. Краєвський. – К. : «Аграр Медіа Груп», 2012. – 192 с.
 7. Коробкова С.Н. Сервисная деятельность / С.Н. Коробкова, В.И. Кравченко, С.В. Орлов, И.П. Павлова ; под ред. В.К. Романович. – СПб : Питер, 2005. – 156 с.
 8. Малюк Л.П. Сервісологія та сервісна діяльність : навч. посібник / Л.П. Малюк, О.М. Варипаєв, А.В. Зіолковська. – Харків : ХДУХТ, 2009. – 211 с.
 9. Обліково-інформаційне забезпечення управління функціонуванням сільськогосподарських підприємств : монографія / О.М. Костенко. – К. : вид-во «Вік принт», 2017. – 350 с.
 10. Савчук В.К. Теоретичні засади формування інформаційно-аналітичного сервісу управління / В.К. Савчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181 (3). – С. 218–223.
 11. Управління ефективністю сільськогосподарського виробництва: інформаційно-аналітичний аспект / В.К. Савчук, О.М. Костенко, Ю.В. Мискін, В.М. Краєвський ; за заг. ред. В.К. Савчука. – К. : вид-во «Вік Принт», 2013. – 470 с.
 12. Шоул Д. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / Д.Шоул ; пер. с англ. – 2-е изд., исп. и доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 337 с.
Copyright (c) 2017 Олександр Миколайович Костенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.