Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти

Ірина Миколаївна Вигівська, Юлія В'ячеславівна Демчук, Вікторія Костянтинівна Макарович

Анотація


Ідентифіковано ризики господарської діяльності факторингової компанії. Розмежовано виявлені ризики на внутрішні (фрод ризик, кредитний ризик, ризики ліквідності, неплатежу, персоналу, невиконання постачальником умов договору поставки/факторингу) та зовнішні (правовий, інфляційний, валютний, процентний, галузевий ризики, ризик країни). Встановлено причинно-наслідкові зв’язки виявлених ризиків. Окреслено зміст інформаційних запитів керівної ланки факторингової компанії, а також підсистем управління (системи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контролю та планування) і напрями інформаційних потоків між ними (щодо управління внутрішніми ризиками компанії). Наведені пропозиції сприяють удосконаленню обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу, вибору альтернативних методів управління ризиками, впливу на їх ймовірні наслідки, мінімізації негативного впливу ризиків на фінансовий стан компанії, встановленню ефективності факторингових операцій в умовах ризику.


Ключові слова


факторинг; факторинговий бізнес; ризик; бухгалтерський облік; внутрішні ризик; зовнішні ризики; інформаційні потреби; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Evseykina, E.Yu. (2008), Bukhgalterskiy uchet faktoringovykh operatsiy v organizatsiyakh, Abctract of k.e.n. dissertation, Novosibirsk, 175 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2001), «Pro finansovi poslugy ta derzhavne reguljuvannja rynkiv finansovyh poslug», vid 12 lypnja, No. 2664-III, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

Levchenko, O.M. (2010), «Faktoryng: metodyka oblikovogo procesu», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 11 (113), pp. 219–233.

Ljashko, V.P. (2004), Vprovadzhennja progresyvnyh metodiv upravlinnja finansovymy resursamy pidpryjemstv u zovnishn'oekonomichnij dijal'nosti, Abctract of k.e.n. dissertation, Kyi'v, 174 p.

Orlova, O.V. (2012), «Faktoryngovi operacii':oblikovo-klasyfikacijnyj pidhid», Tezy ХI Mizhn. nauk. konf. «Ekonomichni teorii' jak osnova rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju», ZhDTU, Zhytomyr, pp. 277–278.

Pal'chuk, O.I. (2011), Faktoryng na svitovomu rynku finansovyh poslug v umovah ekonomichnoi' globalizacii', Abctract of k.e.n. thesis, Kyi'v, 20 p.

Taraba, N.V. (2006), «Vydy dogovoriv faktoryngu», Pravo Ukrai'ny, No. 1, pp. 78–81.

Chapichadze, Ja.O. (2000), Dogovir faktoryngu, Abctract of k. juryd. n. of dissertation, Harkiv, 191 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Евсейкина Е.Ю. Бухгалтерский учет факторинговых операций в органи-зациях : дис. ... к. е. н. : спец. 08.00.12 / Е.Ю. Евсейкина. – Новосибирск, 2008. – 175 с.
  2. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» : станом на 12.07.2001 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
  3. Левченко О.М. Факторинг: методика облікового процесу / О.М. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11 (113). – С. 219–233.
  4. Ляшко В.П. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності : дис. ... к. е. н. / В.П. Ляшко. – Київ, 2004. – 174 с.
  5. Орлова О.В. Факторингові операції: обліково-класифікаційний підхід / О.В Орлова // Тези ХI Міжн. наук. конф. «Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю». – Ж. : ЖДТУ, 2012. – С. 277–278.
  6. Пальчук О.І. Факторинг на світовому ринку фінансових послуг в умовах економічної глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.02 / О.І. Пальчук ; НАН України ; ІСЕМВ. – К., 2011. – 20 с.
  7. Тараба Н.В. Види договорів факторингу / Н.В. Тараба // Право України. – 2006. – № 1. – С. 78–81.
  8. Чапічадзе Я.О. Договір факторингу : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Я.О. Чапічадзе. – Харків, 2000. – 191 с.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-9-13

Copyright (c) 2017 Ірина Миколаївна Вигівська, Юлія В'ячеславівна Демчук, Вікторія Костянтинівна Макарович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.