DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-60-64

Aспекти економічного аналізу на підприємствах лісового господарства

Марія Юріївна Чік

Анотація


 

Досліджено предмет економічного аналізу з точки зору філософських наук та праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Здійснено виокремлення аналізу витрат і собівартості продукції як найважливіших складових економічного аналізу підприємств лісового господарства. Визначено основні завдання економічного аналізу на підприємствах лісового господарства. Виокремлено основні об’єкти вивчення показників собівартості продукції лісового господарства. Проведено розрахунок узагальнюючих показників витрат на Державному підприємстві «Золочівське лісове господарство» та зроблено відповідні узагальнюючі висновки. Розраховано вплив факторів на зміну собівартості по заготівлі продукції лісового господарства за статтями витрат на Державному підприємстві «Золочівське лісове господарство» та зазначено відповідні узагальнюючі висновки. Запропоновано основні джерела резервів зниження собівартості продукції лісового господарства на Державному підприємстві «Золочівське лісове господарство».


Ключові слова


бухгалтерський облік; підприємство; лісове господарство; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Bagrov, V.P. and Bagrova, I.V. (2006), Ekonomichnyj analiz, CUL, Kyi'v, 160 p.

Bakanov, M.I., Mel'nik, M.V. and Sheremet, A.D. (2005), Teorija jekonomicheskogo analiza, in Bakanov, M.I. (ed.), 5th ed., pererab. i dop., Finansy i statistika, Moskva, 536 p.

Bezrukih, P.S., Іvashkevich, V.B. and Kashaev, A.N. (1987), Buhgalterskij uchet v promyshlennosti, 2nd ed., pererab. i dop., Finansy i statistika, Moskva, 263 p.

Zhytna, I.P., Tacij, I.V. and Zhytnyj, P.Je. (2006), Ekonomichnyj analiz, Vyd-vo SNU im. V.Dalja, Lugans'k, 296 p.

Korobov, M.Ja. (2000), Finansovo-ekonomichnyj analiz dijal'nosti pidpryjemstv, Znannja, KOO, Kyi'v, 378 p.

Kuzhel'nij, N.V. (2000), Buhgalterskij uchjot v proizvodstvennyh i torgovyh predprijatijah, A.S.K., Kiev, 624 p.

Ljubushin, N.P., Leshheva, V.B. and Suchkov, E.A. (2002), Teorija jekonomicheskogo analiza, uchebno-metodicheskij kompleks, in Ljubushin, N.P. (ed.), Jurist#, Moskva, 480 p.

Mel'nik, M.V. and Gerasimova, E.B. (2007), Analiz finansovo-hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija, FORMUM, INFRA-M, Moskva, 192 p.

Derzhavne agentstvo lіsovih resursіv Ukraїny (2013), «Metodichnі rekomendacії z formuvannja sobіvartostі produkcії (robіt, poslug) na pіdpriєmstvah, shho nalezhat' do sferi upravlіnnja Derzhavnogo agentstva lіsovih resursіv Ukraїni», nakaz, vid 14 travnja, N 124, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN011487.html

Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 653 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1.  Багров В.П. Економічний аналіз : навч. посібник / В.П. Багров, І.В. Багрова. – К. : ЦУЛ, 2006. – 160 с.
  2. Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет ; под ред. М.И. Баканова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 536 с.
  3. Безруких П.С. Бухгалтерский учет в промышленности : учебник / П.С. Безруких, В.Б. Івашкевич, А.Н. Кашаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.
  4. Житна І.П. Економічний аналіз : навч. посібник / І.П. Житна, І.В. Тацій, П.Є. Житний. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. – 296 с.
  5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : навч. посібник / М.Я. Коробов. – К. : «Знання» : КОО, 2000. – 378 с.
  6. Кужельний Н.В. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях : учеб. пособие / Н.В. Кужельний. – К. : А.С.К., 2000. – 624 с.
  7. Любушин Н.П. Теория экономического анализа : учеб.-метод. комплекс / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, Е.А. Сучков ; под ред. проф. Н.П. Любушина. – М. : Юристъ, 2002. – 480 с.
  8. Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – М. : ФОРМУМ : ИНФРА-М, 2007. – 192 с.
  9. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України : наказ Державного агентства лісових ресурсів України : від 14.05.2013 р. : № 124 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN011487.html.
  10. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
Copyright (c) 2017 Марія Юріївна Чік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.