DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-3-8

Якість фінансової звітності через призму професійної етики бухгалтера

Світлана Леонідівна Безручук

Анотація


На сьогодні змінюються вимоги до облікової інформації, виникає необхідність у підвищенні якості фінансової звітності, що складається бухгалтерами. Одним із напрямів підвищення якості звітності має стати дослідження питань, що стосуються етики самих бухгалтерів та застосованих ними етичних норм. У роботі досліджено чинники, що впливають на етичну складову бухгалтерської професії, та основні суперечності, що виникають між вимогами осіб, які надають інформацію, і вимогами осіб, що її потребують. Встановлено, що всі розробки і дослідження повинні проводитись виходячи з двох видів відповідальності бухгалтерів перед суспільством (юридичної і соціальної), а також на двох рівнях (на рівні держави і на рівні господарюючого суб’єкта). У зв’язку з цим в роботі визначено етапи регулювання етичних принципів бухгалтерів, і наведено пропозиції щодо застосування і впровадження етичних норм, що дозволять підвищити якість фінансової звітності шляхом їх застосування.


Ключові слова


якість бухгалтерської інформації; етика обліку; якість фінансової звітності; етика бухгалтера

Повний текст:

PDF

Посилання


Grechanyk, V.P. (2016), «Rol' ta vplyv golovnyh buhgalteriv pidpryjemstv na dostovirnist' pokaznykiv ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny», materialy IV mizhnar. nauk.-prakt. konf «Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informacijnoi' systemy v Ukrai'ni», TNEU, Ternopil, pp. 77–79.

Verhovna rada Ukrai'ny (1999), «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», Zakon Ukrai'ny, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Mizhnarodna federacija buhgalteriv (2014), Kodeks etyky profesijnyh buhgalteriv, redakcija vid 2012 roku, Kyiv, 172 p.

Koryagin, M.V. and Kutsyk, P.A. (2016), «Kachestvo bukhgalterskoy otchetnosti kak informatsionnogo produkta uchetnoy sistemy», Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, No. 2, pp. 34–48.

Nagirs'ka, K.Je. (2016), «Filosofs'ka pryroda jakosti oblikovoi' informacii'», materialy IV mizh nar. nauk.-prakt. konf. «Stan i perspektyvy rozvytku oblikovo-informacijnoi' systemy v Ukrai'ni», TNEU, Ternopil, pp. 160–161.

Rudenko, I.I. and Lavrova, O.O. (2013), «Etychni aspekty obliku ta audytu», Finansovyj prostir, No. 2 (10), available at: http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1302/13riieao.pdf

Sokolova, E.S. (2009), «Metodika ocenki kachestva buhgalterskoj (finansovoj) informacii», Buhgalterskij uchet, statistika, Serija Jekonomicheskie nauki, No. 5 (54), pp. 293–298, available at: http://ecsocman.hse.ru/data/2011/10/03/1267206307/60.pdf

Solodkaya, M.S. (1999), «Sotsial'naya otvetstvennost' sub"ekta upravleniya», Teoreticheskiy zhurnal «Credo», available at: http://credonew.ru/content/view/120/51/

Chyzhevs'ka, L.V. (2007), Buhgalters'kyj oblik jak profesijna dijal'nist': teorija, organizacija, prognoz rozvytku, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 528 p.

Jasieczko, E. (2016), «Jakość informacji», Encyklopedia zarządzania, available at: https://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87_informacji

Kogut, I. (2014), «Etyka w rachunkowości a jakość sprawodzyań

finansowych», Prace naukowe uniwersytetu ekonomicynego we Wroclawu, available at: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171285819

Winter, M. (2017), «Fałszowanie sprawozdań finansowych a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania upadłej spółdzielni», Zeszyt naukowy, available at: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/154.pdf

Winter, M. (2017), «Fałszowanie sprawozdań finansowych a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania upadłej spółdzielni», Zeszyt naukowy, available at: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/154.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гречаник В.П. Роль та вплив головних бухгалтерів підприємств на достовірність показників економічного розвитку України / В.П. Гречаник // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 11 травня 2016 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 77–79.
 2. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : закон України : станом на 16 липня 1999 року : № 996-XIV [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 3. Кодекс етики професійних бухгалтерів : редакція від 2012 р. – Київ, 2014. – 172 с.
 4. Корягин М.В. Качество бухгалтерской отчетности как информационного продукта учетной системы / М.В. Корягин, П.А. Куцык // Международный бухгалтерский учет. – 2016. – № 2. – С. 34–48.
 5. Нагірська К.Є. Філософська природа якості облікової інформації / К.Є. Нагірська // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : тези : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (11 травня 2016 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 160–161.
 6. Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл ; пер. с англ. ; под ред. Я.В. Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 496 с.
 7. Руденко І.І. Етичні аспекти обліку та аудиту / І.І. Руденко, О.О. Лаврова // Фінансовий простір. – 2013. − № 2 (10) [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1302/13riieao.pdf.
 8. Соколова Е.С. Методика оценки качества бухгалтерской (финансовой) информации / Е.С. Соколова // Бухгалтерский учет, статистика. Серия : Экономические науки. – 2009. – № 5 (54). – С. 293–298 [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/data/2011/10/03/1267206307/60.pdf.
 9. Солодкая М.С. Социальная ответственность субъекта управления / М.С. Солодкая // Теоретический журнал «Credo». – 1999 [Електронный ресурс]. − Режим доступа : http://credonew.ru/content/view/120/51/.
 10. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку : монографія / Л.В. Чижевська. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 528 с.
 11. Jasieczko E. Jakość informacji / E.Jasieczko // Encyklopedia zarządzania [On-line]. − access mode : https://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87_informacji
 12. Kogut I. Etyka w rachunkowości a jakość sprawodzyań finansowych / I.Kogut // Prace naukowe uniwersytetu ekonomicynego we Wroclawu. – 2014. – № 329. – Рр. 161–170 [On-line]. − access mode : http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171285819.
 13. Winter M. Fałszowanie sprawozdań finansowych a odpowiedzialność zarządu za zobowiązania upadłej spółdzielni / M.Winter // Zeszyt naukowy. – 2017. – № 154. − Рр. 113–136 [On-line]. – access mode : http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/154.pdf.
Copyright (c) 2017 Світлана Леонідівна Безручук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.