DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-111-116

Розвиток методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності підприємств з врахуванням позабалансових ризиків

Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський

Анотація


Стаття присвячена удосконаленню методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності підприємств-юридичних осіб в напряму врахування впливу позабалансових ризиків на визначений інтегральний показник класу боржника-позичальника. Авторами  обґрунтовано, що неврахування позабалансових зобов’язань при оцінці кредитоспроможності позичальника призводить до помилкових управлінських рішень щодо надання кредиту та зростанню рівня кредитного ризику банку.

Метою написання статті є дослідження питань методичного інструментарію оцінки кредитоспроможності суб’єктів господарювання та розробка напрямів удосконалення його аналітичного забезпечення з врахуванням впливу позабалансових ризиків. Об’єктом дослідження є аналітичне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи з врахуванням позабалансових ризиків. Авторами висунуто та доведено гіпотезу, що, виступаючи гарантом або принципалом іншого підприємства, оцінка кредитоспроможності позичальника зазнає суттєвих змін. Проведено коефіцієнтний аналіз методичного забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника за діючою методикою № 351, в результаті чого було доведено наявність впливу на інтегральний показник та клас боржника. При визначенні класу надійності позичальника найбільшому впливу підлягають показники платоспроможності (особливо при наданні короткострокових кредитів) та фінансової стійкості (при наданні довгострокових кредитів) позичальнику. Діюча методика визначення цих показників не враховує вплив позабалансових ризиків, що обумовлено використанням даних фінансової звітності, в якій відсутні дані про позабалансові інструменти. Запропоновано удосконалення методичного забезпечення аналізу кредитоспроможності з врахуванням впливу позабалансових ризиків на неї. Перспективи подальших наукових досліджень необхідно сформувати в напряму удосконалення методичного забезпечення аналізу кредитоспроможності з врахуванням впливу позабалансових ризиків на неї.

Ключові слова


методичний інструментарій, позабалансові ризики, кредитоспроможність, клас боржника, позабалансові зобов’язання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukrai'ns'ke agentstvo finansovogo rozvytku, «Bazel'» 1 i «Bazel' 2» u konteksti vymiru ta ocinky kredytnyh ryzykiv», Ukrai'na finansova, Informacijno-analitychnyj portal Ukrai'ns'kogo agentstva finansovogo rozvytku, available at: URL: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/046.htm

Verhovna Rada Ukrai'ny (2003), «Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny», vid 16 sichnja, N 436-IV, available at: URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Nacional'nyj bank Ukrai'ny (2017), «Osnovni pokaznyky dijal'nosti bankiv Ukrai'ny», vid 1 sichnja, available at: URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442

Petruk, O.M. (2000), Dogovirni zobov’jazannja i prava v buhgalters'komu obliku (na materialah pidpryjemstv Zhytomyrs'koi' oblasti), Abstract of dyss. kand. ekon. nauk, spec. 08.06.04, KNEU, Kyi'v, 20 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2016), «Polozhennja pro vyznachennja bankamy Ukrai'ny rozmiru kredytnogo ryzyku za aktyvnymy bankivs'kymy operacijamy», postanova Pravlinnja NBU, vid 30 chervnja, N 351, available at: URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18

Nacional'nyj Bank Ukrai'ny (2012), «Polozhennja pro porjadok formuvannja ta vykorystannja bankamy Ukrai'ny rezerviv dlja vidshkoduvannja mozhlyvyh vtrat za aktyvnymy bankivs'kymy operacijamy», postanova Pravlinnja NBU, vid 25 sichnja, N 23, available at: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0212

Nacional'nyj Bank Ukrai'ny (2000), «Polozhennja pro porjadok formuvannja ta vykorystannja rezervu dlja vidshkoduvannja mozhlyvyh vtrat za kredytnymy operacijamy bankiv», Postanova Nacional'nogo Banku Ukrai'ny, vid 06 lypnja, N 279, available at: URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00

Verhovna Rada Ukrai'ny (2000), «Pro banky i bankivs'ku dijal'nist'», zakon Ukrai'ny, vid 07 grudnja, N 2121-III, zi zminamy, available at: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

«Finansovyj slovnyk», available at: URL: http://bibliograph.com.ua/finansovyi-slovar-5/252.htm

Verhovna Rada Ukrai'ny (2003), «Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny», vid 16 sichnja, N 435-IV, available at: URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Базель» 1 і «Базель 2» у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків // Україна фінансова. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку [Електронний ресурс]. URL : http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/046.htm.
  2. Господарський кодекс України : станом на 16.01.2003 : N 436-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
  3. Основні показники діяльності банків України : на 1 січня 2017 року / Національний банк України [Електронний ресурс]. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442.
  4. Петрук О.М. Договірні зобов’язання і права в бухгалтерському обліку (на матеріалах підприємств Житомирської області) : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / О.М. Петрук ; КНЕУ. – К., 2000. – 20 с.
  5. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : затверджено постановою Правління НБУ : станом на 30.06.2016 р. : N 351 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18.
  6. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями : затверджено постановою Правління НБУ : станом на 25.01.2012 р. : № 23 / Національний Банк України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0212.
  7. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків : затверджено Постановою Національного Банку України : станом на 06.07.2000 р. : № 279 / Національний Банк України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00.
  8. Про банки і банківську діяльність : закон України : станом на 07.12.2000 р. : N 2121-III (зі змінами) / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
  9. Фінансовий словник [Електронний ресурс]. URL : http://bibliograph.com.ua/finansovyi-slovar-5/252.htm.
  10. Цивільний кодекс України : станом на 16.01.2003 р. : N 435-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Copyright (c) 2017 Наталія Георгіївна Виговська, Володимир Георгійович Виговський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.