DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-25-31

Інформаційно-синталітичний сервіс управлінської діяльності

Тетяна Григорівна Камінська, Володимир Миколайович Краєвський

Анотація


У роботі досліджено теоретико-методологічні положення обґрунтування інформаційно-синталітичного сервісу управлінської діяльності за рахунок синталітичної ідентифікації проблем і ситуацій господарювання. Визначено, що управління – це складний інтелектуально-креативний процес пояснення сутності, динаміки і потенціал у керованого об’єкта з метою приведення його в бажаний стан. Встановлено основні джерела інформації, що використовується для ухвалення рішень. Конкретизовано, що ними виступають статистичні спостереження, бухгалтерський облік та різні позаоблікові дані.

Аксіоматизовано, що низька результативність управлінських рішень найчастіше пов’язана з несвоєчасним забезпеченням інформацією осіб, які приймають рішення, низькою якістю даних, що використовуються, неврахуванням запитів конкретних користувачів як внутрішніх, так і зовнішніх.

Деталізовано причини незадовільного забезпечення необхідною інформацією. Визначено, що однією з основних серед них є відсутність персональної відповідальності за підготовку і передачу її користувачам, тому останнім часом науковці та практики більшу увагу звертають на зміну організації підготовки та надання управліської інформації шляхом створення системи інформаційно-синталітичного сервісу управління.

Розглянуто дефінітивну генезу сервісу, а також обґрунтування його змісту в роботах різних науковців. Акцентовано увагу на інформаційно-синталітичному сервісі, оскільки він своїми витоками походить із сервісної діяльності, яка є науково-практичною дисципліною.

Розроблено праксеологічні форми удосконалення обліково-інформаційного відображення економічної основи життєдіяльності соціуму за рахунок використання інформаційно-синталітичної ідентифікації проблем і ситуацій господарювання. Узагальнено, що критерієм належного обліково-інформаційного відображення і глибокого пізнання процесів та ситуацій є успішний розвиток керованого об’єкта, який забезпечується збалансованістю всіх елементів системи (умов, ресурсів, технологій), що досягається під час їх аналізу і синтезу, тобто розвиток можна розглядати як інформаційну модель різносценарного управління керованим об’єктом.

 


Ключові слова


інформаційно-синталітичний сервіс; економічна синталітика; обліково-інформаційне відображення; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Prohorov, A.M. (ed.) (1998), Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar', Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija, Norint, Moskva, SPb, 1456 p.

Bardash, S.V. (ed.), Kostenko, O.M. and Krajevs'kyj, V.M. (2017), Ekonomichna syntalityka: filosofs'kyj dyskurs stanovlennja ta rozvytku, monografija, CP Komprynt, Kyi'v, 225 p.

Kamins'ka, T.G., Krajevs'kyj, V.M., Kostenko, O.M., Ohrimenko, I.V. and Savchuk, V.K. (2016), Informacijna systema upravlinnja sil's'kogospodars'kym pidpryjemstvom: analitychni indykatory formuvannja i rezul'tatyvnosti, Publ. Vik prynt, Kyi'v, 270 p.

Savchuk, V.K. (ed.), Kostenko, O.M. and Krajevs'kyj, V.M. (2013), Informacijno-analitychnyj proces: prakseologichnyj pidhid, Publ. Vik Prynt, Kyi'v, 204 p.

Krajevs'kyj, V.M. (2015), Oblik agrarnogo potencialu nacional'nogo bagatstva, Publ. Vyk Prynt, Kyi'v, 440 p.

Krajevs'kyj, V.M. (2012), Oblikovi systemy: evoljucija ta vektor rozvytku, Publ. Agrar Media Grup, Kyi'v, 192 p.

Korobkova, S.N., Kravchenko, V.I., Orlov, S.V. and Pavlova, I.P. (2005), Servisnaja dejatel'nost', in Romanovich, V.K. (ed.), Piter, SPb, 156 p.

Maljuk, L.P., Varypajev, O.M. and Ziolkovs'ka, A.V. (2009), Servisologija ta servisna dijal'nist', HDUHT, Harkiv, 211 p.

Kostenko, O.M. (2017), Oblikovo-informacijne zabezpechennja upravlinnja funkcionuvannjam sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv, monografija, Publ. Vik prynt, Kyi'v, 350 p.

Savchuk, V.K. (2013), «Teoretychni zasady formuvannja informacijno-analitychnogo servisu upravlinnja», Naukovyj visnyk Nacional'nogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannja Ukrai'ny, Serija Ekonomika, agrarnyj menedzhment, biznes, Vol. 181 (3), pp. 218–223.

Savchuk, V.K., Kostenko, O.M., Myskin, Ju.V. and Krajevs'kyj, V.M. (2013), Upravlinnja efektyvnistju sil's'kogospodars'kogo vyrobnyctva: informacijno-analitychnyj aspekt, in Savchuk, V.K. (ed.), Publ. Vik Prynt, Kyi'v, 470 p.

Shoul, D. (2006), Pervoklassnyj servis kak konkurentnoe preimushhestvo, Translated from English, 2nd ed., isp. i dop., Publ. Al'pina Biznes Buks, Moskva, 337 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М. : Большая Российская энциклопедия ; СПб : Норинт, 1998. – 1456 с.
 2. Економічна синталітика: філософський дискурс становлення та розвитку : монографія / С.В. Бардаш, О.М. Костенко, В.М. Краєвський ; за заг. ред. С.В. Бардаша. – К. : ЦП Компринт, 2017. – 225 с.
 3. Інформаційна система управління сільськогосподарським підприємством: аналітичні індикатори формування і результативності / Т.Г. Камінська, В.М. Краєвський, О.М. Костенко, І.В. Охріменко, В.К. Савчук. – К. : Вік принт, 2016. – 270 с.
 4. Інформаційно-аналітичний процес: праксеологічний підхід / В.К. Савчук, О.М. Костенко, В.М. Краєвський ; за заг. ред. В.К. Савчука. – К. : вид-во «Вік Принт», 2013. – 204 с.
 5. Краєвський В.М. Облік аграрного потенціалу національного багатства / В.М. Краєвський. – К. : вид-во «Вик Принт», 2015. – 440 с.
 6. Краєвський В.М. Облікові системи: еволюція та вектор розвитку / В.М. Краєвський. – К. : «Аграр Медіа Груп», 2012. – 192 с.
 7. Коробкова С.Н. Сервисная деятельность / С.Н. Коробкова, В.И. Кравченко, С.В. Орлов, И.П. Павлова ; под ред. В.К. Романович. – СПб : Питер, 2005. – 156 с.
 8. Малюк Л.П. Сервісологія та сервісна діяльність : навч. посібник / Л.П. Малюк, О.М. Варипаєв, А.В. Зіолковська. – Харків : ХДУХТ, 2009. – 211 с.
 9. Обліково-інформаційне забезпечення управління функціонуванням сільськогосподарських підприємств : монографія / О.М. Костенко. – К. : вид-во «Вік принт», 2017. – 350 с.
 10. Савчук В.К. Теоретичні засади формування інформаційно-аналітичного сервісу управління / В.К. Савчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181 (3). – С. 218–223.
 11. Управління ефективністю сільськогосподарського виробництва: інформаційно-аналітичний аспект / В.К. Савчук, О.М. Костенко, Ю.В. Мискін, В.М. Краєвський ; за заг. ред. В.К. Савчука. – К. : вид-во «Вік Принт», 2013. – 470 с.
 12. Шоул Д. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / Д.Шоул ; пер. с англ. – 2-е изд., исп. и доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 337 с.
Copyright (c) 2017 Тетяна Григорівна Камінська, Володимир Миколайович Краєвський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.