DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-56-59

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат в системі бухгалтерського обліку

Віталій Вікторович Травін, Тетяна Камінська

Анотація


 Впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності потребує більш глибокої імплементації принципів бухгалтерського обліку, зокрема, принципу нарахування та відповідності витрат. Дослідження показали, що його реалізація сприяє упорядкуванню облікового процесу через зниження необхідності перевірки обраної методики на відповідність іншим нормативним документам, що регулюють особливості ведення бухгалтерського обліку в різних сферах. Досліджено категорії «система», «доходи» та «витрати» в системі бухгалтерського обліку та розкрито їх системоутворюючі характеристики. Охарактеризовано та запропоновано підхід до реалізації принципу нарахування та відповідності доходів і витрат в системі бухгалтерського обліку. Він передбачає можливість капіталізації витрат у вартості запасів, необоротних активів, у вигляді дебіторської заборгованості, або у вигляді майбутніх періодів. Капіталізація витрат в цінності відбувається в тому випадку, коли витрати не вважаються такими, а розглядаються тільки як збільшення активу, як складова частина тих чи інших цінностей. При цьому враховано особливості його впливу на методологію обліку фінансових результатів діяльності підприємства.


Ключові слова


система бухгалтерського обліку; принцип бухгалтерського обліку; доходи; витрати; фінансові результати; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Butynets, F., Ivakhnenkov, S., Davydyuk, T. and Shakhraychuk, T. (2002), Informatsiyni systemy bukhhalters'koho obliku, 2nd ed., Ruta, Zhytomyr, 544 p.

Voynarenko, M. (2002), Systemy obliku v Ukrayini: transformatsiya do mizhnarodnoyi praktyky, monografija, Naukova dumka, Kiev, 718 р.

Verhovna rada Ukrai'ny (1999), «Instruktsiya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov"yazan' i hospodars'kykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy», available at : http://rada.gov.ua/

Kuz'mynskyy, Yu. (2006), «Chto takoe systema bukhhalterskoho ucheta?», Bukhhalterskyy uchet y audit, No. 6, pp. 8–11.

Verhovna rada Ukrai'ny, PSBO 15 «Dokhid», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Verhovna rada Ukrai'ny, PSBO 16 «Vytraty», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Sadovskaya, I., Bozhydarnik, T.V., and Nagirs'ka, K.Je. (2013), Bukhhalters'kyy oblik, Centr uchbovoi' literatury, Kiev, 688 р.

Tkach, V.Y. and Tkach, V.M. (1991), Mezhdunarodnaya systema ucheta y otchetnosty, Moscow, 160 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук ; 2-е вид. – Житомир, 2002. – 544 с.
  2. Войнаренко М.П. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики : монографія / М.ПВойнаренко. – К. : Наукова думка, 2002. – 718 с.
  3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України : станом на 30.11.1999 р. : № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.
  4. Кузьминский Ю. Что такое система бухгалтерского учета? / Ю.Кузьминский // Бухгалтерский учет и аудит. – 2006. – № 6. – С. 8–11.
  5. ПСБО 15 «Дохід» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
  6. ПСБО 16 «Витрати» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
  7. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік : навч. посібник / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.
  8. Ткач В.И. Международная система учета и отчетности / В.И. Ткач, В.М. Ткач. – М., 1991. – 160 с.
Copyright (c) 2017 Віталій Вікторович Травин, Тетяна Камінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.