Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення

Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак

Анотація


У роботі розглядається проблема відображення в обліку криптовалют та запропоновано шляхи її вирішення через розкриття економічної сутності таких валют. Метою дослідження є аналіз такого економічного явища як криптовалюта та формування відповідних методологічних підходів до її облікового відображення, що потребує ідентифікації об’єкту, дослідження методів його оцінки, з’ясування відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку, визначення місця у звітності.

Авторами узагальнено існуючі здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо питань обліку криптовалют, розмежовано поняття «криптовалюти» та «електронні гроші» та доведено, що за рядом ознак криптовалюти не відповідають визначенню «гроші», а отже не можуть відображатися в балансі підприємства за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти».

Використовуючи функціональний підхід до трактування криптовалюти як об’єкту обліку та методи порівняння й аналогії обґрунтовано порядок її відображення як різновиду фінансових інвестицій із застосування спеціальних методів бухгалтерського обліку: оцінка, рахунки, звітність.


Ключові слова


криптовалюта; гроші; фінансові активи; фінансові інструменти; фінансові інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasjuk, N.V. (2013), «Vymogy MSFZ do obliku finansovyh instrumentiv», Nauka v ynformacyonnom prostranstve, Materyaly IX mezhdunar. nauch.-prakt. ynternet-konf., ot 10–11 oktjabrja, available at: URL: http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/ek9_vasyuk.htm

Savluk, M.I. (ed.) (2011), Groshi ta kredyt, pidruchnyk, 6th ed., pererob. i dop., KNEU, Kyi'v, 589 p., P. 10.

Zadniprovs'kyj, O.G. (2014), «Oblik finansovyh instrumentiv: novacii' ta garmonizacija», Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 8, pp. 186–191.

«Kil'kist' jurydychnyh osib za organizacijnymy formamy», available at: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2017/ks_opfg/ks_opfg_1017.htm

«Konceptual'na osnova finansovoi' zvitnosti», available at: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009

Korjagin, M.V. and Liva, V.R. (2012), «Elektronni groshi: osoblyvosti vykorystannja ta buhgalters'kyj oblik», Visnyk Nacional'nogo lisotehnichnogo universytetu Ukrai'ny, zb-k nauk.-tehn. prac', Vol. 22.5, L'viv, pp. 241–246.

Kucevol, M.A. and Shevchenko-Naumova, O.A. (2010), Ponjattja ta ekonomichna pryroda krypto valjuty, available at: URL: http:// ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf

Legenchuk, S.F. and Koroljuk, N.M. (2010), «Metodyka buhgalters'kogo obliku procesu elektronnoi' komercii'», Visnyk Chernivec'kogo torgovel'no-ekonomichnogo instytutu, Serija Ekonomichni nauky, Vol. IV (40), pp. 321–334.

Lihachov, M., «Skromna charivnist' bitkoina: ukrai'ns'ki realii' vykorystannja krypto valjut», Forbes Ukrai'na, available at: URL: http://forbes.net.ua/opinions/1428255-skromnoe-obayanie-bitkoina-ukrainskie-realii-ispolzovaniya-kriptovalyut

Mel'nychenko, O.V. (2016), Organizacija i metodologija analizu i audytu elektronnyh groshej v bankah, dyss. d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, Zhytomyr. derzh. tehnol. un-t, Zhytomyr, pp. 67–69.

«Metodologichnyj komentar», Bjuleten' Nacional'nogo banku Ukrai'ny, No. 10, pp. 182.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, «MSBO 7 «Zvit pro ruh groshovyh koshtiv», available at: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_019

Murashko, T., Finansovi instrumenty: oblik ta zvitnist' za mizhnarodnymy standartamy, available at: URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90010068

«Nacbank vyznachyvsja zi statusom Bitcoin» (2017), Ekonomichna pravda, available at: URL: https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/22/629392/

Nef'odov, A. (2004), «Internet–valjuta, abo shho take elektronni groshi v Interneti», Buhgalterija, zb-k systematyzovanogo zakonodavstva, No. 5, pp. 193–197.

«Ukrayna pervaja v myre provela sdelku po prodazhe nedvyzhymosty s yspol'zovanyem smart-kontrakta», EMBASSY OF BITCOIN (UKRAINE), available at: URL: http://www.embassyofbitcoin.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%BF/

«Universytet Shvejcarii' pochav pryjmaty oplatu za navchannja Bitcoin» (2017), available at: URL: https://espreso.tv/news/2017/10/08/universytet_shveycariyi_pochav_pryymaty_oplatu_za_navchannya_bitcoin

Jacyk, T.V. (2017), «Metodyka finansovogo obliku kryptovaljuty jak osoblyvogo vydu elektronnyh groshej», Molodyj vchenyj, No. 2 (42), pp. 349–354.

«Cryptocurrency Market Capitalizations», available at: URL: https://coinmarketcap.com/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Васюк Н.В. Вимоги МСФЗ до обліку фінансових інструментів // Наука в информационном пространстве : Материали IX междунар. науч.-практ. интернет-конф. (10–11 октября 2013 г.) [Электронный ресурс] URL : http://www.confcontact.com/2013-nauka-v-informatsionnom-prostranstve/ek9_vasyuk.htm.
 2. Гроші та кредит : підручник / за ред. М.І. Савлука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2011. – 589 с. – С. 10.
 3. Задніпровський О.Г. Облік фінансових інструментів: новації та гармонізація // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2014. – № 8. – С. 186–191.
 4. Кількість юридичних осіб за організаційними формами [Електронний ресурс]. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2017/ks_opfg/ks_opfg_1017.htm.
 5. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009.
 6. Корягін М.В. Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік / М.В. Корягін, В.Р. Ліва // Вісник Національного лісотехнічного університету України : зб-к наук.-техн. праць. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 241–246.
 7. Куцевол М.А. Поняття та економічна природа крипто валюти / М.А. Куцевол, О.А. Шевченко-Наумова [Електронний ресурс]. URL : http:// ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf.
 8. Легенчук С.Ф. Методика бухгалтерського обліку процесу електронної комерції / С.Ф. Легенчук, Н.М. Королюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Серія : Економічні науки. – 2010. – Вип. ІV (40). – С. 321–334.
 9. Ліхачов М. Скромна чарівність біткоіна: українські реалії використання крипто валют / М.Ліхачов // Forbes Україна [Електронний ресурс]. URL : http://forbes.net.ua/opinions/1428255-skromnoe-obayanie-bitkoina-ukrainskie-realii-ispolzovaniya-kriptovalyut.
 10. Мельниченко О.В. Організація і методологія аналізу і аудиту електронних грошей в банках : дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 / О.В. Мельниченко ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2016. – С. 67–69.
 11. Методологічний коментар // Бюлетень Національного банку України. – 2012. – № 10. – С. 182.
 12. МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_019.
 13. Мурашко Т. Фінансові інструменти: облік та звітність за міжнародними стандартами / Т.Мурашко [Електронний ресурс]. URL : http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90010068.
 14. Нацбанк визначився зі статусом Bitcoin // Економічна правда [Електронний ресурс]. URL : https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/22/629392/.
 15. Нефьодов А. Інтернет–валюта, або що таке електронні гроші в Інтернеті / А.Нефьодов // Бухгалтерія : зб-к систематизованого законодавства. – 2004. – № 5. – С. 193–197.
 16. Украина первая в мире провела сделку по продаже недвижимости с использованием смарт-контракта // EMBASSY OF BITCOIN (UKRAINE) [Електронний ресурс]. URL : http://www.embassyofbitcoin.com/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83-%D0%BF/.
 17. Університет Швейцарії почав приймати оплату за навчання Bitcoin [Електронний ресурс]. URL : https://espreso.tv/news/2017/10/08/universytet_shveycariyi_pochav_pryymaty_oplatu_za_navchannya_bitcoin.
 18. Яцик Т.В. Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей / Т.В. Яцик // Молодий вчений. – 2017. – № 2 (42). – С. 349–354.
 19. Cryptocurrency Market Capitalizations [Online] URL : https://coinmarketcap.com/.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-48-55

Copyright (c) 2017 Олександр Михайлович Петрук, Оксана Сергіївна Новак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.