Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці

Фарід Шарифович Урманов, Анна Андріївна Касімова

Анотація


У сучасних умовах швидкої зміни ринкового середовища саме персонал часто стає вирішальним фактором, який і забезпечує підприємству успішне, довготривале функціонування та гарну репутацію. Сьогодні власники багатьох підприємств стикаються з проблемами неефективного використання різних видів ресурсів, особливо трудових, управлінським персоналом, що є наслідком зниження продуктивності праці персоналу, зменшення рівня його відповідальності та зацікавленості в результатах своєї діяльності. Тому важливою ознакою сучасного підприємництва є пріоритетна увага до діяльності управлінського персоналу як основи успішної роботи підприємства. Досвід передових економік світу доводить, що жодне із завдань управління в будь-якій сфері діяльності неможливо реалізувати без зацікавленості в їх вирішенні суб’єктів управління. У цьому зв’язку актуальним стає питання мотивації праці управлінського персоналу. У статті досліджуються окремі теоретичні та практичні аспекти мотивації праці управлінського персоналу. Аналізується дія механізму матеріальної та нематеріальної мотивації управлінської праці на підприємстві, пропонуються рішення щодо її поліпшення.

Ключові слова


мотивація; управлінський персонал; мотивація управлінського персоналу; ефективність; чинник ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Duda, S.T. and Kicak, H.R. (2010), «Motyvacija ta rezul'tatyvnist' praci personalu pidpryjemstva: i'h sutnist' ta vzajemozv’jazok», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, zb. nauk.-tehn. prac', RVV NLTU Ukrai'ny, L'viv, Vol. 20 (14), pp. 188–193.

Zajarna, N.M. and Shevchuk, I.O. (2011), «Zarubizhnyj dosvid motyvacii' praci ta docil'nist' jogo vykorystannja v Ukrai'ni», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, No. 21 (5), pp. 368–372.

Ignatenko, O.O. and Grusheva, A.A. (2010), «Vplyv motyvacii' praci upravlins'kogo personalu na efektyvnist' dijal'nosti pidpryjemstva», Visnyk NU DPS Ukrai'ny, No. 2, available at: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_56683.doc. htm

Il'chenko, V.M. and Cherkashyna, M.D. (2012), «Pidvyshhennja efektyvnosti upravlinnja motyvacijeju praci upravlins'kogo personalu», Ekonomika i region PoltNTU, No. 5, 36 p.

Klymenko, M.P. and Filatova, O.O. (2011), «Motyvacija upravlins'kogo personalu v realizacii' zagal'noi' strategii' pidpryjemstva», Stalyj rozvytok ekonomiky, zb. nauk. prac', No. 5, pp. 81–85.

Koval's'ka, K.V. (2010), «Novi pidhody do motyvacii' personalu v strategichnomu upravlinni korporacijamy», Formuvannja rynkovyh vidnosyn, No. 1, pp. 29–33.

Lityns'ka, V.A. (2014), «Motyvacijni metody kar’jernogo prosuvannja personalu pidpryjemstv», Visnyk Zaporiz'kogo nacional'nogo universytetu, zb. nauk.-tehn. prac', No. 3 (7), рр. 58–61.

Pys'menna, M.S. (2014), «Systemnyj pidhid do motyvacii' upravlins'kogo personalu», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, zb. nauk.-tehn. prac', Issue 24 (9), RVV NLTU Ukrai'ny, L'viv, available at: http://nltu.edu.ua/nv/Archive/ 2014/24_9/67.pdf

Riznyk, V.V. (2010), «Suchasni tendencii' motyvacii' praci upravlins'kogo personalu», Ekonomichnyj visnyk universytetu, No. 15/1, pp. 58–62.

Spivak, V.V. (2010), «Motyvacija jak zasib efektyvnogo menedzhmentu personalu pidpryjemstv», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, zb. nauk. prac', Serija Ekonomichni nauky, Vol. 2, No. 6, pp. 178–181.

Tuzhylkina, O.V. (2010), «Pidvyshhennja vagomosti nematerial'nyh chynnykiv motyvacii' praci u formuvanni ljuds'kogo kapitalu suchasnogo pidpryjemstva v Ukrai'ni», Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 9, pp. 37–41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Дуда С.Т. Мотивація та результативність праці персоналу підприємства: їх сутність та взаємозв’язок / С.Т. Дуда, Х.Р. Кіцак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20 (14). – С. 188–193.
 2. Заярна Н.М. Зарубіжний досвід мотивації праці та доцільність його використання в Україні / Н.М. Заярна, І.О. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21 (5). – С. 368–372.
 3. Ігнатенко О.О. Вплив мотивації праці управлінського персоналу на ефективність діяльності підприємства / О.О. Ігнатенко, А.А. Грушева // Вісник НУ ДПС України. – 2010. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/6_56683.doc. htm.
 4. Ільченко В.М. Підвищення ефективності управління мотивацією праці управлінського персоналу / В.М. Ільченко, М.Д. Черкашина // Економіка і регіон ПолтНТУ. – 2012. – № 5. – 36 с.
 5. Клименко М.П. Мотивація управлінського персоналу в реалізації загальної стратегії підприємства / М.П. Клименко, О.О. Філатова // Сталий розвиток економіки : зб. наук. праць. – 2011. – № 5. – С. 81–85.
 6. Ковальська К.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / К.В. Ковальська // Формування ринкових відносин. – 2010. – № 1. – С. 29–33.
 7. Літинська В.А. Мотиваційні методи кар’єрного просування персоналу підприємств / В.А. Літинська // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук.-техн. праць. – 2010. – № 3 (7). – С. 58–61.
 8. Письменна М.С. Системний підхід до мотивації управлінського персоналу / М.С. Письменна // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24 (9) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nltu.edu.ua/nv/Archive/ 2014/24_9/67.pdf.
 9. Різник В.В. Сучасні тенденції мотивації праці управлінського персоналу / В.В. Різник // Економічний вісник університету. – 2010. – № 15/1. – С. 58–62.
 10. Співак В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств / В.В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук. праць. Серія : Економічні науки. – 2010. – Т. 2, № 6. – С. 178–181.
 11. Тужилкіна О.В. Підвищення вагомості нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / О.В. Тужилкіна // Актуальні проблеми економіки. − 2010. − № 9. − С. 37–41.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-4(82)-98-102

Copyright (c) 2017 Фарід Шарифович Урманов, Анна Андріївна Касімова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.